Hans Pedersen, 15051578 (aged 73 years)

Birth about 1505 30 25
Occupation
Gmd.

Birth of a brotherNiels Pedersen
about 1510 (aged 5 years)
Death of a paternal grandfatherTroels Winther
March 1514 (aged 9 years)
Birth of a sisterKirstine Pedersdatter
about 1515 (aged 10 years)

Death of a paternal grandmotherMette Pedersdatter
after 1514 (aged 9 years)
Birth of a sonAnders Hansen Lund
about 1545 (aged 40 years)
Birth of a sonLaurids Hansen Lund
1550 (aged 45 years)
Death of a motherKirstine (Pers) Mathiasdatter
1553 (aged 48 years)
Death of a fatherPeder Troelsen
1560 (aged 55 years)
Death of a sisterKirstine Pedersdatter
1570 (aged 65 years)

Death 1578 (aged 73 years)

Family with parents
father
mother
himself
6 years
younger brother
15101579
Birth: about 1510 35 30Astrup, Brøns
Death: 1579Astrup, Brøns
6 years
younger sister
Family with ukendt
himself
partner
son
6 years
son
Note

Nævnes første gang i Ullerup 1542, får arvefæste på Ulleruplund i 1552 og nævnes sidste gang i 1578, hvor han strides med Ullerup-mændene Fik af sin fader gården Ulleruplund i Skæbæk ifl. art. af Sv. Jacobsen i Pers.nal.hist.tidssk. 2007: side 23 - arvefæste 26/3 1552 s. 29 Hans Pedersen kaldes af Roager-præsten den ældste søn, hvem hans fader gav "den Gaard i Skjærbæk, kaldet "Ulleruplund". Denne oplysning er for så vidt rigtig, som det af en retssag fra 1561 mellem brødrene Niels og Hans Pederssønner frem går, at deres far Peder Troelsen havde hjulpet sidstnævnte til en statelig fæstegård, "hvorpaa han sidder og hvoraf han har sit Underhold". Allerede 1542 nævnes han i overskatten som indehaver af gården og forekommer, såvidt vides, senes t 1564. Hans Pedersen levede i en tid, da drab, slagsmål og vold hørte til dagens orden, og det er uden tvivl ham, der sigtes til i et missive af 1541, i hvilket Christian III pålægger amtmanden i Haderslev, Breide Rantzau, at give Hans Peders en, boende i Hvidding Herred, sikkert lejde indtil Kongens personlige tilstedekomst og tre ugers frist derudover. Det anføres i brevet, at en Niels Pedersen ved sin nærværelse i København har forebragt, at hans broder Hans Pedersen i nødværg e har undlivet en mand ved navn Troels Nielsen. 1548 udsteder Hertug Hans et åbent brev til amtmand Sivert Rantzau om at forlige Ullerup Bymænd med indehaveren af Ulleruplund Hans Pedersen angående begge parters jorder. 1552 meddeler Hertug Han s ham et benådningsbrev, ifølge hvilket der tilståes ham, at alle de enge i Skjærbæk og Gjessing, som ligger til Ulleruplund og var bortfæstede af afgangne Hr. Hans Ahlefeldt (før 1494), til enhver tid skulle forblive ved gården. Samtidi g tilståes Hans Pedersen, at en af hans arvinger efter hans død skal have fortrinsret til at fæste gården, dog mod at erlægge den samme fæsteafgift, som enhver anden fæster. I brevet omtales Hans Pedersen som "vor kære tro", og at denn e nådesbevisning gives ham "i Henseende til de mange og tro Tjenester, som han alt har ydet og i Fremtiden vil kunne yde". Ved faderens død omtrent 1560 kom han i strid med broderen Niels Pedersen om den fædrene arv, gården og godset i Astrup , som denne følte sig nærmere berettiget til, da deres fader, som forhen omtalt, tidligere havde hjulpet Hans Pedersen til at fæste Ulleruplund. (Aktstykker nr. 15, 19, 20-23). Om Hans Pedersens efterkommere henvises til exkurs I: Slægten Lun d fra Ulleruplund i bogen "Slægten Astrup fra Norge" af F. C. Sommer.