Ib Graversen, 15801648 (aged 68 years)

Birth about 1580

MarriageKirsten IbskoneView this family

Birth of a sonGravers Jepsen
about 1605 (aged 25 years)
Birth of a sonChristen Ibsen
1611 (aged 31 years)
Marriage of a childChristen IbsenMaren JensdatterView this family
1643 (aged 63 years)

Death 1648 (aged 68 years)
Burial March 19, 1648 (0 after death)

Family with Kirsten Ibskone
himself
wife
Marriage Marriage
son
7 years
son
Note

At sønnernes efternavne er Jepsen og Ibsen, viser nok at Ib har været udtalt Eb og så er der kun en lille lydforskel på Ib og Jep, som i andet tilfælde bruges skiftevis om én mand.

(Før 1633 i Hee); 1633 i Halkjær i Stadil (Lensregnskaber). *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte børn.

Uddrag af en Slægtsbog fra 1955 af Vald. Jørgensen

Jørgen Christensen var søn af Christen Ibsen, og ved hans dåb i 1648 stod en Gravers Ibsen fadder. Gravers og Christen har vel været brødre, og antagelig er de sønner af en lb Graversen, der blev begravet den 19 marts 1648. Desværre er de r så langt tilbage i tiden sjælden nogen aldersangivelse ved dødstilførslerne i kirkebøgerne, men er det faderen til de to brødre Gravers og Christen lbsen, må han være født omkring år 1580, da sønnen, Christen, er født 1611. Denn e lb Graversen, der antagelig er Bedstefars tip-tip-tiptip-tip-oldefar, er så født i Frederik den Andens regeringstid, Ca. 8 år før Christian den Fjerde blev konge, og det er det længst tilbage, det har været muligt at efterforske slægten.

Jørgen Christensens kone hed Maren Nielsdatter Dalsgaard, og hun var datter af Niels Dalsgaard, om hvem det er oplyst, at han levede endnu i 1691.

Jørgen og Maren fik sønnen Jens Jørgensen, der blev gårdmand i Mejlby. Jens Jørgensens kone hed Maren Mogensdatter, og det tilføjes i kirkebogen, at hun var datter af "Mogens i Lønborg".

Jens Jørgensen og Maren Mogensdatter fik en datter, der fik navnet Maren Jensdatter, og hun blev gift med gårdmand i Alrum i Stadil, Jep Jensen Aal. Ejendommen havde de sikkert overtaget efter hans forældre, Jens Hansen og Inger Kirstine Jepsda tter. Jens Hansen var fra Halkjær, og hans forældre hed Hans Jensen og Karen Christensdatter, mens Inger Kirstine Jepsdatter var datter af Jep Christensen, ved Aaen i Alrum.

Maren Mogensdatter af Lønborg, døde allerede i 1724, kun 30 år gl., og den 14, februar året efter holdtes der skiftesamling, idet Jens Jørgensen vel da har indgået nyt ægteskab. Foruden datteren, Maren Jensdatter, der var 2 år ved moderen s død, efterlod hun sig en søn, Ib Jørgensen, der var ½ år gammel. Børnenes farbror, Niels Jørgensen i Alrum, blev deres formynder.

Ved skiftesamlingen bestod gårdens besætning af 3 hopper og 2 plage, 7 køer og kvier, 9 får, 3 gæs og 1 gase.

Maren Jensdatter blev som nævnt gift med Jep Jensen Aal, der døde i 1773. Han efterlod sig foruden enken følgende børn: Johanne Kierstine, Maren, Karen, Jens (nr. 18), Christen, Inger Kierstine og Anne Marie. Jens, som vi har mest interess e i, var 17 år gammel ved faderens død. Enken fæstede gården efter sin mand. Gården havde 2 heste, 2 køer, 6 får, 2 vædre og en spæd kalv.

Maren Jensdatter døde i 1787, altså 14 år efter manden, og datteren Maren var da gift med Hans Christensen i Hebbeltoft i Velling, Karen tjente i Tønder, hun var da 34 år gammel, Inger Kierstine tjente i Ringkøbing, og Anne Marie tjente ho s sin svoger, Hans Christensen i Hebbeltoft. Den æidste datter, Johanne Kierstine er ikke nævnt ved moderens død, men det kan vel tænkes, at hun og hendes mand har drevet forældrenes ejendom videre.

Sønnen Jens, der var nr. 4 i søskendeflokken fra Alrum, tog som før nævnt navnet Provstegaard, da han blev gift med Ingeborg Nielsdatter, orn hvis slægtsforhold der allerede er oplyst, og drev Provstegaard. Han sagdes ved vielsen at "a t være fra Stadil". Forlovere var Niels Provstegaard og Jep Jensen Aal i Stadil, altså brudeparrets fædre.