Family book of Ingeborg Margrethe Schiøler

Spouses