Karen ChristensdatterAge: 55 years17561811

Name
Karen Christensdatter
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 22, 1747Nysogn
14 months
elder brother
Anders Christensen
Birth: 1748 29 34Veilgård, Gl.Sogn
Death: March 24, 1814Nørby, Nysogn
3 years
elder sister
2 years
elder sister
3 years
elder brother
4 years
herself
Family with Lars Larsen Gade - View this family
husband
herself
Marriage: February 26, 1786Nysogn
10 months
son
2 years
daughter
3 years
daughter
2 years
daughter
3 years
daughter
4 years
daughter
Maren Larsdatter
Birth: 1795 39 39Gadgaard, Nysogn
Death: 1796
3 years
son
21 months
son
3 years
son
Anders Larsen
Birth: 1801 45 45Gadgaard, Nysogn
Death: 1801

Bilag til 91 Karen Christensdatter (skifte)

Skifte fra Søgaards gods skifteprotoko1 G 441, side 266-67

 

Aar 1811 d.12.Decb, blev foretaget Skifte paa Herredsfogdens Contor i Ringkjøbing af Herredsfoged Grønlund i Overværelse af underskrevne Mænd til Vitterlighed efter afgange Selvejerske Karen Christensdatter (ane nr. 91) af Gadegaard i Nye Sogn imellem Enkemanden Laurits Lauritsen (ane nr. 90) og den dødes med ham i lovligt Ægteskab avlet Børn nemlig 1 Søn Lauridts 25 Aar, 1 Do Christen 15 Aar, 1 Do Iver 13 Aar, 1 Datter Ane Kirstine 23 Aar, 1 Do Ane 22 Aar (ane nr. 45), 1 Do Mariane 20 Aar, og en Do Sophie 19 Aar. Ved Skiftet var tilstede Enkemanden for sig selv og som Værge for hans Børn og som Tilsynsværge under Skiftet for de Umyndige deres Morbrødre Anders Veilgaard af Holmsland og Søren Veilgaard af Velling. Den ældste Søn selv tilstede. – Under 23. Juni sidst er holdt Registrering og Vurdering i Boet der lyder Fol. 275 Efter den er Grund og Boe opsumeret til ....……………………………………………………......1800 rd.

Meere erklærede Vedkommende at Boet ikke ejede.

 

Til Assersor Ammidsbøll efter Obligatjon og første Panteret

 

 

 

i Dødsboegaarden Capital ………………………………………………800 rd.

Meere Gield blev ikke fordret og angivet. Ved at sammenholde Indtægt og Udgivt befindes at blive i Behold til Deeling …………………………………………...1000 rd.

Laust Gade (ane nr. 90) erklærede at han ville opgive hans hele Boe til Deeling imellem hans Børn, da han havde besluttet til sin Tid at overdrage hans ældste Søn Laust hans Gaard og Boe til Eie og derom alt gjort Declaration efter forord. 13. Mai 1769. Om anførte 1000 rd. blive saaledes at deele mellem Børnene og deraf tilfalder og tilloder herved

l) Sønnen Laurs ……………………………………… 200 rd

 

 

 

 

2) Sønnen Christen ……………………………………200 rd

 

3) Sønnen Iver ………………………………………...200 rd

 

4) Dattern Ane Kirstine..................................................100 rd 

5) Datteren Hanne  ..(skulle være Ane)………….....….100 rd       (ane nr. 45)

 

 

6) Datteren Mariane............……………………………100 rd

7) Datteren Sophie .........................................................100 rd.

Gjør Deelingssummen  ………………………………1000 rd.

 

Sønnen Laurits Lauridsens Arv 200 rd. udlægges ham her udi Gaarden og Boe næst efter Gjelden og hans Søskendes Arv med hvilket Udlæg han var fornøjet. De umyndiges Arv 

 

800 rd. bliver indestaaende hos Faderen med 2.den Prioritets contant nest efter 800 rd. i Dødsboegaarden.

Bygninger og Ejendomme – Hartk. 3 Td. 6 Skp.  2 4/5 Alb. i Gadgaard indtil de samme efter Loven kan modtage Samme, men nyder ingen Renter inden deres 18 Aars Fylde, betræfende søstrene, da ere de, deres Fader og Tilsynsværge blevet enige om, at de istedentfor den dem

her tillagde Arve 100 rd. senere skulle have feire en landlig Bryllup af Dødsboegaarden og en god forsvarlig Sengs Klæder saadan, som  bruges almindt gode Bønder, hvilken leveres dem naar de have her fyldt deres 24 Aar seenest og ellers før om de behøver den. Sønnerne nyder frie Føde og Klæder af Gaardens Eier til deres 18 Aars Fylde. Dersom den ene drager ud at tjene imidlertid, saa deeles hans Løn imellem ham og hans Broder.

I Henseende til Døtrene da skal de saalænge de er ugifte have Ret til at ansee Dødsboegaarden, som deres Hjemsted og i Sygdoms Tilfælde medtages den give dem frie Underholdning, Pleje og Opvartning indtil de blive friske., Det samme gjælder ogsaa Sønnerne. – Den Boet anmeldte Giæld og om nogen nu uanmeldt, betaler Enkemanden uden Ansvar fra Skifteretten, alt saaledes blev ret nedskreven og nuværende Boe til ham ingien til Raadigheå og Eie extraderet (overleveret)

Skiftebekostningerne beregnet til 38 rd. 2 m 6 sk., som Enkemand nu strax betaler.

Saaledes blev dette skifte sluttet og bekræftet ved Underskrift.

Lars Larsen, Laurs Lauridsen, Jan Gregersen, Anders Christensen, Søren Christensen.

Til Vitterlighed Grønlund,   C. Terkelsen