Jens Jørgensen DalsgaardAge: 65 years16831748

Name
Jens Jørgensen Dalsgaard
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: May 21, 1678Stadil
1 year
elder sister
Kirsten Jørgensdatter
Birth: May 10, 1679 31 21Alrum, Stadil
20 months
elder sister
1 year
elder sister
3 years
himself
3 years
younger brother
4 years
younger sister
4 years
younger sister
3 years
younger brother
4 years
younger brother
6 years
younger brother
dødfødt søn
Birth: May 5, 1703 55 45Stadil
Death: May 5, 1703
Family with Maren Mogensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: June 8, 1720Stadil
20 months
son
Ib Jensen
Birth: February 6, 1722 39 28Stadil
Death: February 27, 1722Stadil
13 months
daughter
17 months
son
Family with Karen Christensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: 1725
14 months
son
Jørgen Jensen
Birth: March 1, 1726 43 33Mejlby, Stadil
Death: 1727Mejlby, Stadil
Family with Anne Sylvestersdatter - View this family
himself
partner
Not married:
daughter
Karen Jensdatter
Birth: May 18, 1737 54 43Stadil

Bilag til 332 Jens Jørgensen (Skifte)

Bilag til 332 Jens Jørgensen

G – 442 – 2.

__SKIFTE. _

Anno 1748 den 22. februar comparerede i Sterfboet på Hosbondens velædle og velbyrdige Hr.  Krigsråd Svenning Andersens vegne Hans Chr. Iversen efter afg. Sal. JENS JØRGENSEN som boede og døde udi Mejlby på et sted af hartk. 5- 1 - 1 – 0  for der at holde registrering og vurdering samt skifte og deling  imellem enken KAREN CHRISTENSDATTTER og den sal. Mands efterladte søn  IB JENSEN som han med sin første hustru havde avlet.

Og var da tilstede enken med hendes tiltagne lavværge Degnen i Stadil Chr. Mogensen Guldager og bemelte søn Ib Jensen som er 23 år gl. med hans formynder Peder Pedersen af Eistrup i Hee sogn som var sønnens fasters mand samt 2 tiltagne uvillige vurderingsmænd navnlig Thomas Pedersen og Hans Christensen begge af Meilby hvor de med registrering og vurdering blev fortfaret som følgende:

 

__I_DAGLIG_STUEEN.

1 gl. fyrskive på 2 pæle – 1 forskammel af fyr   1 gl. fidet, stoel – 1 gl. spind rok – enkens med hendes garnvindel samt haspetræe beholdt enken uden vurdering samt et par karter – en gl. vogn skrin med nøgle og lås – 1 fløde bøtte – 1 gl. voks stabel af træe - 1 messing lysestage – 1 gl dito af træe – 4 røde leer fade - 3 små Hollandske fade – 3 små røde potter – 2 glas bothlere ? – 1 liden stenkrus med tin låg – 1 gl. brun dito – 2 små små hvide glas – 1 brun mjød glas – 9 træ talllerkner – 2 hylde borde – 13 sorte malk sætter – træ smør budike – 1 gl. rød pande og liden dito – 1 jern fyr fad – 1 gl. liden spejl – 4 horn skeer – 4 dito af træ.

 

UDI BRØGHUSET

1 gl. brøgge kar - l liden dito med en gl. såe og en gl. øsebøtte -2 malke bøtter med l0 jern gjorde - 1 gl. tønde med 1 kobber pibe – 1 gl. dragtønde  2 solde gamle – 2 gl. løbe – 1 gl ½ anker – 1 par kverne – 1 gl. jern lampe - 1ildklemme – 1 gl asketrug og en dito – 1 drysse trug – 1 kobber keddel i gruben – 5 korn sække.

 

UDI DEN ØSTRE STUE

 

1 gl., fyrbord - 1 gl. saae – l sæde løb - 2 gamle hyld borde - 1 gl. fyr kiste med lås og nøgle - 1 gl. tin fad - 1 ild saks og 2 sæsere  -  1 jern pande – 1 par ovnild med en del tilbehør.

 

UDI_KIELDEREN

 

2 øll tønder-  1 øll fjerding – 1 øll tragt - l kierne – 1 vand spand med jern greb og 2 jern gjorde - 1 bøtte med 2 ører - l gl. bormish ? – 1 gl. liden lygte - 1 drysse trug - 1 gl. mølle kar – 1 øll legell ? 1 sold og 1 løb - 1 gl. dejnsåe -2 gl. gryn løbe – 1 liden langhalm løb.

 

UDI GÅRDEN. (LEVENDE KREATURER)

 

1 sort hoppe, 8 år, 1 brun hoppe 7 år, 1 sort mærplag 3 år, 1 sort hoppe 14 år, 1 brun mærplag i andet år, 1 sort hest føl

 

KIØR

1 gråbroget koe fået 3 kalve, 1 sort hovet koe fået 3 kalve, 1 grå grimet fået 6 kalve, 1 jern grå fået 5 kalve, 1 sort qwie ståz med den første kalv, 1 sort broget fået 5 kalve, 2 små qwier i andet år, 1 sort broger 1 år gammel, 1 liden sort kalv, 2 spæde kalve,

1 sortbroget stud, som blev solgt med Hosbondens tilladelse,

15 får høveder, unge og gamle,

2 svin stylinger

4 gl. giæs

 

VOGN OG PLOU REDSKABER

 

1 Vogn med haure og sit tilbehør, 1 dito med lejre og skravle – 1 dito møgvogn og tilbehør –1 plov med jern og tilbehør – 2 harve hvor af er ½ med jerntænder – 1 liden støfte – 3 plejle – 2 høe forke - 1 liden og 1 mindre – 1 jern greb – 1 træe greb med jern tænder – 1 hakkelseskiste med 2 knive – 1 vandtrug ved brønden og 1 spand med 2 jern gjorde og greb – 4 river med bøll – 1 høelee med skaft og mejwøvte – 2 gl. spader – 1 par hartøj3,

1 gl. økse. - 2 naure og en liden spigebor - l hovtang - 1 hammer – samt 1 gammel sav - 2 korn solde -

SENGEKLÆDER

 

1 seng med 3 dyner vår - 2 hylsklæder - 2 puder , een hvorpå klæderne blev eftersete og vurderet,

En seng hvori enken selv ligger, og samme formoede sig at beholde uden vurdering, Hvilket skifteretten med den overværendes samtykke hende bevilget.

 

DEN SALIGE MANDS GANGKLÆDER

 

Hvilke begærede at beholde udan vurdering, hvorimod hans søster som var gift, da hun nød hendes salig moders klæder, hvilket hannam forbilliget blev af samtlige bevilget og tilkendt.

 

Summa boets beløb. 178 – 3 – 0

 

Enken med hendes lauværge og de hosværende blev tilspurgt om de vidste videre af nogen ting, i hvad det være kan at angive sterfboet til bedste burde beregnes udi, da det ville angiven, så det endnu kan vurde deret boen til bedst beregnet hvortil de samtlige svarede nej, og derfor  tilbød enken nøgel og lys om skifteretten eller nogen behagede at efterse.

Hvornæst boens besætning , bygfæld og anden besværlighed efter hans Majestæts aller nådigste forordning : som til forlods bør udtages, som i ligmåde opføres imod boens beløb.

1. Gårdens Besætning:

5 dygtige forsvarlige plovbæster á 12 rdl = 60 rdl., 2 arbejdsvogne á 4 rdl. = 8 rdl., 1 plov med sit jern og tilbehør 2 rdl. 2 harver á 3 ½ mark.

2. Til gårdens conservation og bygfæld:

Da husene af vurderingsmænd efter set hvis brøstfældighed derpå måtte befindes og da efter deres nøyeste skjønsomhed til deres reperation tillagt samme at få i nogenledes forsvarlig tilstand-.  

 Ialt:   30 rdl.

Sædens lægge1se:

Da er rugsæden i marken efter beretning forsvarlig lagt, hvad forårs sæd er angående af byg, havre og  malling ?, da blev kornet i laden tærsket og utærsket efterset og efter bedste betragtning og overvejelse syntes at samme til sædens lignelse kunde tilstrække og derfor ej noget enten til indtægt eller udgift for boen anføres.

Ellers var enken begærende at hun måtte nyde hendes begravelses omkostninger mod hendes salig mand som hun tillod med hendes lauværge at måtte forblive for, 5 - 2 - 0

 

Andet gjæld blev angivet eller foreholdt hvad Husbonden Fordring samt skiftets bekostning kan være angåendes lod Hans Chr. Iversen dermed beroe indtil nærmere samling og skiftets endelige afgjørelse, hvilket når den tid bliver berammet, skal da ved kommende vorde bekiendt gjort. Og at idag således er  asseret og tilgået udi samtlige foranførtes overværelse bekræftes under vores hænder og zignette.

 

Datum sterfboen ut supra.

På Hosbondens velb. Hr. Krigsråd,  hans vegne Svenning Andersen. Som skifteforvalter. Hans Chr. Iversen.

Enken KAREN K.C. D. CHRISTENSDATTER. Som enkens lavværge„ Christen Guldager.

Vurderingsmænd:

Thomas T.P.S  Pedersen,  Hans H.C.S Christensen           Sønnens formynder: Peder Pedersen Hee

 

Efter sidste slutning og bekendtgørelse om viedere samling er idag indfunden sig udi foregående afgangne Jens Jørgensens sterfboe i Meilby, til skiftets videre behandling imellem enken Karen Christensdatter og den salige mands børn, med hans første kone, sønnen Ib Jensen og datteren Maren Jensdatter gift med Jep Jensen i Alrum, Hosbonden Krigsråds Svenning Andersen som Skifteforvalter, med 2 uvillige mænd, som overværende nemlig: Mikkel Christensen i Alrum og Knud Jensen Dyekier af Fuglbjerg. Så var og tilstede Enken hvis lauværge bemeldte Knud Dyekier foretog sig at være. Item: sønnen Ib Jensen med hans fasters mand Peder Pedersen fra Eistrupi Hee. Som antagen curator, så og datterens mand Jep Jensen i Alrum. I ligemåde var overværende de 2 forhenværende vurderingsmænd, navnlig: Thomas Pedersen og Hans Christensen begge af Mejlby, hvorda Jep Jensen datterens mand blev af skifteforvalteren tilspurgt hvad han havde til indflytning med sin kone, om hanvidere agtede i sterfboet at arve eller gælde., dertil han svarede, at han med sin kone alene havde bekommet med 1 qwie af værdi 3 - 4 – 0, 3 læs høe: 1744 -1745 – 1746 –Årlig. 1 rumpling hæe der ej kunne gjælde over á læs, 5 skilling. Item 1747 selv hentet med sin egen vogn l læs høe for 1 rdl. tilsammen som han bekommet haver værdi for, 7 mark 1 skilling.

Hvilket enken ham tilstod og fandt ej videre med hans kone havde bekommet,, uden hendes salige moders senge og gangklæder, som hende efter hendes død var given, og derfor ville velformode om nu efter faderen kunne blive til noget at arve, og der udi blive delagtig.

Når samme 7 rdl.l m. tillægges boets forrige registrerede og vurderede midlers beløb, som de for at ikun boen efter loven børe som er: 178 - 3 – 0

Beløber den hele boes  masse                                                                                                                           185 - 4 - 0

 

 

Derimod foranførtes sterfboens besværlighed.

l.. Besætning med vogn, plov og harve som efter hans

Majestæts forordning Udtages, så og bygfælden som alt, af vurderingsmændene er ansat til: 101 rdl

2. Den salige mands begravelses omkostninger blev ej noget af enken præsenteret for, formedelst; samme var taget af boet, men blev enken derimod til hendes begravelse tilstået af arvingerne at måtte nyde: 5 - 2   0

 

 

Dernæst blev for det angiver Hosbondens prætention for resterende skyld og landgjæld såsom: Resterende landgjæld for året 1709 - 1719 som ved skiftet efter nu salig Jens Jørgensens første salige hustru er krævet og da af den salig mand lovet at ville tid efter anden have betalt og afdraget, som ikke er sket;    25 - 4 - 4 –

1733 Landgilde byg 2 tdr. havre 1 tdr.                            3 - 3 – 8 –

1734 Landgilde 1 sviin, 1 lam, 1 gås, 2 høns                  1 - 3  - 0 -

1735 Landgilde 1 tdr. rug, 1 sviin, 1 lam, 1 gås, 2 høns  4 – 3 –0 -

1736 Landgilde 1 sviin, 1 lam, 1 gås, 2 høns                   1 – 3 – 0

Tilsammen                                                                     35 – 1  - 12

 

Dette skiftes bekostning:

Stempet papir, Solario og skriver penge,         2 – 3 – 0

 

Summa sterfboens besværlighed og udgifter  144 rdl.

 

Når således boens besværligheder og udgifter liqvidres med deslige indtægter, bliver

til deling imellem enken og arvingerne  41- 4 – 4

Hvoraf enken tilkommer havlparten som er 20 – 5 – 10

Og de 2 børn den anden halve part, og deraf sønnen Ib Jensen en broderlod 13 – 5 – 10

Og datteren Maren Jensdatter en søsterlod 6 – 5 – 11 ½

Da som enken Karen Christensdatter er bevilget af Hosbonden at må forblive ved gården efter hendes salig mands død. Endskjønt han havde

ikun den halve gaard i fæste og altsaa icke kunde tilegne sig lovens Beneficia, i den anden halve gaard, saa indgik hun, i henseende hun nyder fæste paa den hele gaard til dends mands persohn hende ægter, og hun tillige med ham beholder gaardens besætning og øvrige vurderede midler uden nogen auction. 1. Afsvare hosbondens restancer, som anført er tid efter anden ligesom hendes lejlighed kand være. 2. at betale hvad restance til hosbondenvidere kand være til nogen af landgilde paa de sidste 2 á 3 aar og det uden henstand. 3. at vil give hendes Stif Søn Ib Jensen foruden den arv, som hand her er tilfalden, formedelst hand stændig har været hjemme hos hende og hendes salig mand og gaarden med dennem dreven, endvidere 12 rdl.4 m. 9 ½ skl. som da med arven giør i alt den summa 20 rdl. 4 m. hvilke hun lovede med fordeligst til hosbonden at ville betale, imod hun forventedeqvittering og afkald der for til angerløs holdelse. Belangende Jeppe Jensen, som har Stif datteren Maren Jens Datter til Ægte, da i hvor vel hendes arvepart og fuldt opløber de 7 rdl 1 m. som Jep Jensen bekommet haver. Saatilstod dog at det maatte gaa lige op, hvormed Jep Jensen og var fornøjet.

Skiftets bekostning lovede enken og at betale, som ellers om nogen anden Gield efter hendes salig mand, som hende dog er uvitterlig, maatte findes, det og at tilsvare. Og ellers i øvrigt for alt af ovennævnte hendes løfte eller af dette skifte dependerende at holde skifteforvalteren og andre vedkommende uden Skader og Skadeløs i alle maader.

Hvormed denne skifte til alle vedkommendes fornøjelse, saaledes er sluttet og til ende bragt, som under samtlige vores hænder og signeter bekræftes.

Actum Stervboen i Meilbye den 18. Juni 1748.

Karen Christensdatter, som Lauværge Knud Jensen Dykier og Michel Christensen.       Ib Jensen, Peder Pedersen, Jep Jensen.

Som Vurderings Mænd Thomas T.P.S. Pedersen   Hans H.C.S. Christensen