Maren MogensdatterAge: 30 years16941724

Name
Maren Mogensdatter
Family with Jens Jørgensen Dalsgaard - View this family
husband
herself
Marriage: June 8, 1720Stadil
20 months
son
Ib Jensen
Birth: February 6, 1722 39 28Stadil
Death: February 27, 1722Stadil
13 months
daughter
17 months
son
Jens Jørgensen Dalsgaard + Karen Christensdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage: 1725
14 months
step-son
Jørgen Jensen
Birth: March 1, 1726 43 33Mejlby, Stadil
Death: 1727Mejlby, Stadil
Jens Jørgensen Dalsgaard + Anne Sylvestersdatter - View this family
husband
husband’s wife
Not married:
step-daughter
Karen Jensdatter
Birth: May 18, 1737 54 43Stadil

Bilag til 333 Maren Mogensdatter (skifte fra G 442 – 2 side 35)
   

Bilag til 333 Maren Mogensdatter  - skifte fra G 442 – 2 side 35

 

Anno 1725 d. 14 februar holdtes skifte og deling udi Meilbye efter afgangne MAREN MOGENSDAATTER, (ane nr. 333) som boede og døde samme steds, imellem hendes efterladte mand JENS JØRGENSEN (ane nr. 332) på den ene, og begge deres efter1adte børn på den anden side, som er en søn, og en datter, nembl.

Sønnen: IB JENSEN ½ år. Datter: MAREN JENSDATTER 2 år. PA DERES VEGNE Mødte som formynder Niels Jørgensen som er deres farbroder.

På Højvelbårne Herskabets frue Christina Giursen salig Ceheime Råd gl. Jens Harboes frue til Syndervang og Støfringgård hendes vegne, Efter given fuldmagt var mødt Frederik Raun med 2 vurderingsmænd nafnl. Christen Nielsen og Anders Hansen i Meilby og da blev forrettet som følger:

 

Levendes qwæg og bæster:

1 brun blisset hoppe 5 år, 1 hoppe 12 år, l ditto rødblisset  16 år,  2 plage.

2 sort hjelmede kiøeez hver 7 år, 1 sortstjernet dito 9 år, 1 grå hjelmet 4 år, 1 qwie 3 år, 2 årings qwiekalve, 1 sommer qwie kalv. 9 stk. gl. får, 1 ung svin, 3 gl. gies og én gase.

 

I Gården.

1 vogn med sin behør, 1 gl, ditto med sin behør, 1 plov med sin behør, 1 træ harve ligeså , l hakkelses kiste med kniv, 1 økse, 1 gl. spade, 1 greb, 1 gl. høe lee, 1 ditto,.

Indboe i stuen:

1 gl. fyr bord, 1 bænk, 2 steen tallerkner, 3 leer fade.

I den liden stue:

1 lidet fyr bord med lugt foed,  2 små stole med halm sæde, 1 mælke hylde, l6 mælke sætter, 1 steen krus.

I en lugt seng:

fandtes sengeklæde, 1 gl. sort vadmels underdyne, 1 olmerdugs overdyne uden fyld

1 gl. blårgarns lagen, 1 ditto af vadmel, 2 gl. små hoved puder.  

I kælderen:

2 gl. øll tønder, l gl, såe, 1 mælke stripper, 1 sold og l kølle, 1 kierne, 1 bomih ?

3 gl. sække.

I bryggerset

1 liden gl. brøgger kiedel i gruen. 1 brygge kar. af gran, gammel, 1 balje.

1 gl. håndkværn , 1 ildtang.

Summa ald boens formue bedrog sig til. 65 rdl. 4 m.

 

Utorsken korn:

Fandtes ej videre end af byg og aur som kan være til sæden i marken og rugen er tilstrækkelig sæd, hvor ej videre føres til indtægt eller udgift.

 

Frederik Ravn tilspurgte enkemanden samt børnenes formynder om de vidste videre som kunne kommae Boen til nytte og indtægt, hvortil de svarede, nej, at de ej vidste videre end allerede forindførte.

Udi forberørte indtægt summa bliver følgende at deccordere, først besætningen efter kongl, allernådigste forordning.

 

4 døgtige bæster, 2 vogne med sin behør, 1 plov og 2 harver med sin behør 60 rdl. 3 m.

Hvortil blev udlagt ald boens midler på 5 rdl

 

Dernæst blev fordret resterende landgilde til nådige Herskabet nemlig: for år1709 landgilde rug 2 tdr, a tønden efter kapitals taksten samme år som var 4 rdl.

Mere af nådige Herskabet tilladt at betale a tønden 2 tdr. er byg 1 tdr. for 1 svin, l lam, 1 gås.

For 1717, Landgilde rug 2 tdr, byg 2 tdr. aur 1 tønde. For landgilde 1718,  2 tdr, rug, 1 trd. byg, 1 tdr. aur, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns.

 

Som intet findes at gjøre udlæg til for ommeldte restants undtagen til 5 rdl. lover Jens Jørgensen såvel som enken der haver den halve gård i fæste at betale forberørte restants til Nådige Herskabet, tid efter anden som de kan afstedkomme.

Gårdens brystfældighed,

Er af forindførte 2 u-villige mand eragtet og anset nembl. Stuehuset er brøstfældig på tømmer og tag, Den syndra lade ligeså. Fæe huset og stalden ligeledes, Den væstre ladehus ialt for tømmer og tag,     

 

I alt 48 rdl.

Bemelte gårdsfæld findes noget at gjøre udlæg til men enkemanden Jens Jørgensen beloved at opbygge og forbedre gården.

 

 

 

Lignet og lagt sammen beløber sig al boens besværing højere ind dens formue til penge. 68 – 4 - 4   

 

Hvorfor intet kan blive til deling imellem faderen og børnene, og dermed førtes med vores underskrevne hænder. Actum skifte stedet ut supra, Frederik Raun,

 Jens Jørgensen, Niels Jørgensen, Christen Nielsen,   Anders Hansen