Jens HansenAge: 48 years17571806

Name
Jens Hansen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 23, 1756Brøns
6 months
himself
2 years
younger brother
Hans Krog
Birth: September 4, 1759 23 29Søndernæs, Brøns
Death: 1779
3 years
younger brother
Broder Jensen Krog
Birth: 1762 26 32Søndernæs, Brøns
Death: 1779
6 years
younger brother
3 years
younger sister
Family with Catharin Laustdatter - View this family
himself
wife
Marriage: 1795
20 months
son
Hans Jensen Krog
Birth: August 22, 1796 39 21Søndernæs, Brøns
Death: June 19, 1821Søndernæs, Brøns
2 years
daughter
3 years
son
Laust Feddersen Krog
Birth: October 11, 1800 43 25Søndernæs, Brøns
Death: October 6, 1843Søndernæs, Brøns
3 years
son
20 months
son
Hans Nielsen Krog + Catharin Laustdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: October 29, 1808Brøns

Bilag til 68 Jens Hansen (skifte gengivet i den tids retskrivning)

Bilag til 68 Jens Hansen. Gengivet den tids retskrivning.

Datum Søndenis den 8.de Juli 1808

 Da Jens Hansen sammesteds, som haver haft dels 2 separate halve Eiendomsgaarde med begges Anpart Feste i Kalbye-Mark og en á parte tilkiøbte Eiendoms-eng, Hørkrog kladet, for nogen Tid siden ved Døden. er afgangen og har efterladt sig en Enke Catharina og 5 umyndige børn, navnlig; Hans Jensen, 11 Aar, Catharina l0 Aar, Laust Feddersen Krog 7 Aar, Hans Krog 5 Aar og Anders Feddersen Krog 3 Aar gl. saa, efterdi Enken er sindet at skride til 2.det Ægteskab og derfor har begiert et lovlig Skift og Deeling mellem hende og hendes Børn maatte foretages, er Terminer, efter forgaaende Kærremaal, anberammet til i Dag for at inventere og vurdere Boen og haver sig til den Ende da Kongel,, Officialer for Hvidding – Herred in loco indfundet og med Forretningen efter Anviisning og i Overværelse af Enken Cathrina cum Curatoris Hans Krog i Brøns og førbemeldte Børns Formyndere neml.: Sr. Christian Degn i Sherbæk for Sønnen Hans Jensen, Hans Qvesen i Søndernis for Datteren Cathrina, Jens Obling ibidem for Sønnen Laust Feddersen Krog, Peder Nielsen i Søndernis for Hans Krog og Niels Smed ibid. for Anders Feddersen Krog, begyndt og Vurderingen fortsat med de 2de adviserede beedigte Taxeringsmænd Laust Jensen i Brøns og Christian Mørk i Toftelund som følger:

 

(Det følgende står oprindeligt med en ting på hver linie og vurderingspris ud for hver ting)

 

Huusbygninger

10 Fag Faarehuus, 5 Fag Gris, 14 Fag Loe og Stald, 14 Fag Lade, 8 Fag dito, 8 Fag Tørvelade

 

Levende Kreaturer

1 brun Hoppe, 4 sorte dito, 4 røde Køer, 2 sorte dito 2 sorte Qvier, 4 røde Stude, 1 Par røde Stude, l Par smaa røde Stude, 6 røde Kalve, 1 Svin, 8 Faar med Lam.

 

Avlings Redskaber

Er beslagen Vogn med Tilhehør, en dito dito, 2 træe Vogne, en Plov, to Par Harver, to stive dito, 6 gl. Mogsæder, 1 Læstræe, 2 For- og Bagreb,

 

I Loen

En Hakkelseskiste med Jern, 1 Loftstige, 2 Korn Silde, 2 Pleile, 1 Lynglee, 1 Tønde,

 

Paa Loftet

2 gl. Tønder, 2 dito, 1 Malkspand, 2 Ballier, 1 Vugge, 1 Brændeviinsballie, l Madkurv, 1 Tønde, 1 Kar, 4 Græslee, 1 Høstlee med Karg, 1 dito dito, 1 Høfork, 1 dito, 6 Kornriver, 2 nye Bræder, 2 gl dito, 5 Kaabelstokke, 4 Kornsække, 1 Soldebund, noget Skramlerier, 20 Skiepper Rug, 8 Skiepper Ryg, 20 Skiepper Malt, 4 Skiepper Boghvede, 4 Skiepper Havre.

I Stalden

1 Mogbaare, 1 Vandtrug, 5 Trefork, 1 Tørvespade, 1 Græsspade, 1 Skovl med Jern, 2 Skovle, 1 lang Stige, 2 Trug, 1 gl. Bord, 3 Vandrender, 2 Jern Grimskafte, 2 Hestesliger

I Tørveladen

Brændsel

Uden Huuset

72 Skae Staanbræn i Gaarden, 4 Skae Staandige, 1 Brønd med Tilbehør, 1 dito med dito, 1 Slibesten, 30 Skae Staentræe væsten Gaarden, 2 Bræder, 2 Stykker lægter 8 Alen lang, 1 Deel brændt og ubrændt Teglsteen, 1 Haarhammer med Spid, en dito Hammer med dito, noget gl.Træe, 1 Høekrog, 1 dito, 1 Greve, 2 Kaabelstokke

 

Formedelst Aftens Tildragelse er Forretningen for i Dag sluttet og begyndes igien i Morgen Formiddag Kl. l0.

 

Clausen, C. Staack

 

Continuatum den 9.de Juli 1808

 

Sæden i Jorden

15 Skiepper Myndtrug, 20 Sk. Andentrug, 66 Sk. Byg, 40 Sk., Havre, 8 Sk. Bønner, 4 Sk. Ærter, 6 Sk. Boghvede

I det sønder Kammer

En Seng med Tilbehør, som Enken blev tilstanden Forlods ud, neml. en blaa og hvid

Overdyne, en dito Underdyne, 1 dito Hoveddyne, 2 Hovedpuder med Overtræk, 2 Hørgarns Lagener, Et Skab, 1 liden Dragkiste.

I det nør Kammer

En fyr Kiste, 1 gl. eege dito, 1 gl. gryn Bænk, 1 Bank Skammel, 1 Spind Hiul, 1 dito, 4 Skæggemænd, 1 blik Tragt

I Spisev.

En rød jern bunden Kiste, som er Enken tilladt at beholde, 1 dito dito, 1 blaa fyr dito, 1

stor eege Kiste, hvori fandtes den afdødes Livsklæder: 1 blaa stribet Undertrøje med 22 sølv Knapper, 1 rød stribet dito, 1 dito, 1 blaa Kiol, 1 grøn dito, 1 brun dito med Vest og deri 20 sølv Knapper, 1 sort Kiol og Vest, en dito dito, 1 Par manscheter Buxer med 16 sølv Knapper, 1 Par gl. dito, 1 Par sort dito, 1 Hat, 1 Ridedæk, 1 blaa Reisemandtel, 1 dito, 3 Vognhønder, 1 eege Scatol, 1 liden fyr Kiste, Et Bord, et Glashuus 2 Dækfade, 1 Speil med forgyldt Ramme, 2 messing Kierler, 1 gl. Speil, 6 tin Fade, 16 tin Tallerkener, 2 tin Skaale, 6 blaa og hvide Flasker, 8 brune dito, 12 store Tallerkener, 1 leder lænestol, 6 sorte dito.

I det nør Kammer

En Seng bestaaende af en rød og hvid Overdyne, 1 dito under-dyne, 1 blaa og hvid Hoveddyne, 2 Hovedpuder med blaa Overtræk, 2 blaargarns Lagener, 1 lidet Bord, 2 gl. Stole.

I Ølboden

4 Øltønder, 1 Øltragt, 1 liden Skippe, 2 Hegter, 1 Salthuus.

I Sørreset

Et fyr Bord, 1 fyr Bænk, 3 Lænestole med Hønde, 1 1iden brun dito, 1 Stue–Uhr med Huus, 1 sølv Lommeur, 1 sølv beslagen Spanskrør, 1 blik Tromle, 1 messing Fyrstad, 1 kaabber dito, 1 jern Kakkelovn, 1 Violin, 1 sort Kande, 2 gl. potter, 10 Par kopper, 1 Speil, 1 Malkpotte, 1 sølv Tomle, 1 sølv Skaal, 1 sølv Sukkerkop, 8 sølv Spiseskaale, 2 smaae dito, 4 Viinglas, 4 Brændeviins dito, 2 Ølglas, 2 Bøntavler, 1 sølv beslagen Pibe, 2 Speile, 2 messing Fade, 1 messing Lysesax, 3 grøn Gardiner, 1 Sye Sax, l blik Tobaks Daase, nogle gl. Bøger,1 Hyldtræe, 1 Seng bestaaende af:1 blaa og hvid Overdyne, 1 dito Underdyne, 1 hvid og rød Hoveddyne, 2 blaa og hvide Hovedpuder, 2 blaargarns Lagener, 2 Senge med samme Udstyr.

 

I Kiøkkenet

Et fyr Bord, En Seng med samme udstyr som ovenfor, 8 steen Fade, 5 steen Skaale, 10 steen Potter, 6 sorte Gryder, 20 Sivbøtter, 1 Morter, 1 Caffe Mølle, 1 jern Gryde, l dito, 1 Lyse, 1   Løgte, 1 messing Stryge Jern, 1 tin Kande, 1 Saltkar, 1 Kastegreeb, 1 jern Pande,

 

I Bryggerhuset

4 Kar, 2 Ballier, Brændeviinstøj med Tilbehør, l kaaber Kiedel, 1 messing dito; 1 gl. eege Bord, 1 Kaalspand med Sk., 1 Senepskop med Kugle, 1 Kiern, l Smørballie, 1 Bagtrug med Fed, 1 Rist, 1 Ildklem, 1 jern Hage, 1 gl træe Skænk, 1 gl. Skab, 4 sort Sivhætter, 1 Træe Skamnel, 1 Vaskeballie. 2 Malkespande, 1 Sav, 1 Hammer og Knibetang, 1 Øxe, 4 Hestedækker

 

I Karlkammeret

1 Seng bestaaende af: 1 rød og hvid Overdyne, en dito Underdyne, ditto Hoveddyne, 2 Hovedpuder, 2 blaargarns Lagener, En ditto Seng bestaaende af: 1 blaa og hvid Overdyne, læder Under ditto, 2 Hovedpuder, 1 gl. træe Stol.

 

Et i Byen staaende Leiehuus af 11 fag er taxeret til at et Fruentimmer faaer fri Huusværelse deri,

deri to jern Kakkelovne, 1 Brønd

 

Eiendoms Landerier til de 4 Ottinger ere taxeret    2800

 

Gaardens Anpart Fæste i Kalbye Mark er af ingen synderlig Værdi og derfor ej taxeret.

 

Den Garden tilkiøbte Fenne , Hør Krog kaldet, taxeret for 333  16

                                                                    Samlede værdier af løsøre  1860 Rdl.

Indgield fandtes ej.

 

Udgield derimod blev angivet: til Peter Hansen Jempstadt 66   32

 

Skat-Gield 5o       – Folkeløn er beregnet den halve Deel af deres heele Løn   59  8

 

 

 

Endnu fik Enkens Broder Niels Lauridsen for forrige Aars Løn 33  16

 

 

Rettens Gebyr: Til Kl. Herredsfoged Clausen i alt 41  36

Kl. Ridefoged Staack           36  36

Herreds Skriveren med Inventario Coop.   29  43

Tingbudet i alt             4  28

 

Medtaxeringsmanden Laust Jensen             2

 

 

 

 

 

 

 

       

Følgende tilsvarer til Deeling  315  13         265                   1761  41

 

og arver Enken deraf., neml.

af den tilkøbte Fenne en Broderlod  57   19  3/11

og Mobilier Massen item         320  16  2/11

                                                                 i alt                      377  35 5/11

 

og hver af Sønnerne neml.

af dem tilkiøbte Fenne er Broderlod 57  19  3/11

Gaardens Eiendoms Landerier item 585 16

og Mobilier Massen             320 16   2/11

                                                                 i alt                   963   3  5/11

 

Ligeledes bekomme Datteren en halv-deel deraf med     481  25  8/11

 

(I denne opgørelse mangler nogle få punkter og møntenheden, som jeg ikke kan tyde.)

 

Da nu Enken Catharina blev tilspurt, om hun fandt meere at angive, og hun forsikrede at have opgivet alting, som hun med Eed vilde bekræfte, saa forsikrede Børnenes Formyndere ogsaa at de med Angivelsen var fornøget og renuncerede paa Inventarium.

Imidlertid da dette nu saaledes var sluttet blev foreslaaet hvorledes med Gaardens Administration skal forholdes. Dertil erklærede Enken sig med tilkommende Ægtefælle Hans Krog, at hun med ham vilde beholde Gaarden cum pertinentiis paa 13 Setaaringer fra Dato, da den ældste Søn Hans Jensen ved den tid blev næsten 25 Aar, hvilket Tilbud ogsaa sidstes Formynder S. Christian Degn      , under Forbehold at Gaarden ved den Tid afleveres Inventarium- og Kontractmæssig og at Enken under Anparts-Pantsættelse tilligemed førbemeldte Hans Krog, ved hans paabesete Gaards og Formues Pantsættelse samt Pantecollationens for sammes rigtige  Inventarium og Kontractmæssige Aflevering og at ingen Gield meere contraheres derpaa. I saadanne 13 Sætaaringer svarer Enken med tilkommende Ægtefælle alle Udgifter og Tynger tilligemed Renterne af den Gield som nu Fæster paa samme og foruden, har forpligtet sig saalænge at opdrage hendes samtlige 5 Børn med forsvarlig Klæde og Føde, Skolegang, Konfirmationer og Befordring, og foruden af hendes egne Midler, foruden de daglige Klæder, at give hver Søn en sort og 1 afleveret Kirkeklædning samt et fyr Chatonille med Beslag og ligeledes til Datteren i Udstyr i reede Penge 100 foruden de fornødne Kirkeklædninger, men derimod, da Revancerne af Børnenes Kapitalier ej kand tilstrække til Børnenes Opdragelse og hvad da inden er tilskrevet, tilstod Formynderne at Bøndernes Arvelodder maatte reduceres til 800 og Datterens til 400. Hvad altsaa Børnene mere efter førbemeldte Skifte kand tilkomme udbetales til Enken neml. af hver Søns Lod 165  l  5/11  og af Datterens 81  25  5/8,  foruden det hvad hun egentlig selv efter Skiftet kand tillkomme. Naar altsaa saaledes Sætaaringerne ere afløbne maa den ældste Søn Hans Jensen, i Fald han kand og vil, antage Gaarden, som førbemelt er, eller i Mangel af ham hans næstældste Broder imod at Gaardens Antager da udbetaler sine Søskende deres Penge eller forrenter samme fra den Tid a 4 p.a. og betaler dem paa – Aars Qpsigelse, dog i Fald den ældste Broder ikke kand eller vil antage Gaarden ved den Tid og den yngre træder i hans Sted maa han, den ældste forblive ved Gaarden, og Der nyde hans fri Kost, Huusning og Klæder samt Opvartning ligesaa got som Gaardens Antager selv nyder det, og tillige en fri Ridehest naar forlanges, uden at være pligtig til nogen Arbeide, samt at betale hvert Aar til Haandpenge 10  , imod  at Revancerne af hans, efter førbemelte Reduction tilkommende 800 indfalder til Gaarden. Skulde han, den ældste Søn siden blive til sinds, hvortil han dog erklærer sig inden han er 30 Aar gl. med en da antagende Formynders Samtykke, at flytte fra Gaarden staae det ham fri for og udbetales ag leveres ham hans Udlovede tilligemed Ridehest og Sadel da eller ½ Aars Opsigelse, uden at han haver Frihed at komme til Stavnen igien. Ligeledes er bestemt, i Henseende til Datteren Anna Catharina, som endnu ikke har hendes fulde Forstands Brug, at i Fald hun med hendes Formynders Samtykke ved Sætaaringernes Afløb blev sindet at forblive ved Gaarden, da staar det hende frit for og nyder hun da, saalænge hun lever, ved samme fri Kost, Klæder, Huusning og Opvartning, ligegot med Staunens Beboer, imod at hun nyder ingen Revanche af hendes Penge, men bliver hun med hendes Formynders Samtykke siden sindet at flytte fra Gaarden, hvortil hun dog erklærer sig inder hun er 30 Aar gl., da haver hun frihed at forlange hendes Penge paa et halvt Aars Opsigelse udbetalt, uden siden at maa komme til Staunen igien. Ved Sætaaringernes Ende maa Enken altsaa udlevere, som anført Datterens Udstyr med 100       da hun nyder Gotgiørelse derefter.  Et Enken tilkommende Aftægt bliver siden imellem Arvingerne reguleret og i den desangaaende oprettende  Sætte-Kontract stipuleret, Børnene forbeholdes neml. de som ikke forbliver ved Gaarden at nyde i samme efter Sætaaringers Afløb fri Tilflugt, Huusværelse med fælles Seng, Ild og Lys i ugift Stand. Ligesom ogsaa samme da haver Frihed at drage fra Gaarden og beholde deres Fortieneste selv. I øvrigt er fastsat at om ulykkelig Ildebrand i Sætteaaringerne skulde indtræffe da svarer Enken alleene for Bygningerne for Kreaturerne og hvad hun af hendes egne Sager har udtaget.: thi hun forbeholder sig foruden den hende forlods ud tilstandne Kiste og Seng, endnu hendes i Boen indbragte Udstyr, imod at lade sig samme decrutere i hendes Arvelod, men alt øvrige erstattes af alle Arvinger efter Advenant hvad de efter denne forretning kand tilkomme af reede Penge, men da forstaar det sig ogsaa selv at hvad af Massen conserveres deeles pro rata. Naar den førbemelte ældste Søn og Datter i Fald de nyder Ophold i Gaarden døer, inden de ere 30 Aar gl. deeles deres Arvelodder imellem Arvingerne, men om de længere bliver ved Gaarden og nyder Ophold, da falder deres Penge med videre tilbage til Staunen fordi de nyder Ophold ved samme.

Gaardens Antager svarer først Renterne af de 2 yngste Børns Penge fra deres 21 Aars Alder, men saasnart Sætaaringerne ere forbi maa de dog drage fra Stavnen i Fald de vil. Og da intet meere var at tilføje blev denne Forretning sluttet og af alle Vedkommende underskrevet.

Datum ut supra.

 

 

Laust Krog

 C. Delhke

 

Jens Nielsen Obling

Hans Oczsen

Peder Nielsen

Niels Hansen

 

Taxationen haver vi forrettet efter Samvittighed

Lauritz Jensen    C. Storch

 

At saaledes i vores Nær- og Overværelse er tilgaaet og paseret bevidves med vores Underskrift. Datum ut supra.

J. Clausen     C. Staarz

 

Paa kl. Herredsskriver Gundermands Vegne,

S. Nelsen.