Ane Marie i 1882

Ane Marie AndersdatterAge: 36 years18471884

Name
Ane Marie Andersdatter
Family with parents - View this family
father
mother
Not married:
herself
Mother’s family with Anders Peder Olesen - View this family
step-father
mother
Not married:
half-brother
Ole Christian Andersen
Birth: August 31, 1842 27 22Dronninglund
Death: April 19, 1928Hørmested
Mother’s family with Hans Kristian Jensen - View this family
step-father
Hans Kristian Jensen
Birth: June 9, 1813Ajstrup
Death: November 22, 1884Kraghede, Ø. Brønderslev
mother
Marriage: November 23, 1849Ajstrup
Family with Jacob Knudsen - View this family
partner
herself
Not married:
son
Family with Mads Kristian Jensen - View this family
partner
herself
Not married:
daughter
Martine i 1940Martine Jensen
Birth: September 22, 1868 19 20Kraghede, Ø. Brønderslev
Death: May 18, 1946Kraghede, Ø. Brønderslev
daughter
udøbt datter
Birth: September 22, 1868 19 20Kraghede, Ø. Brønderslev
Death: September 22, 1868
Family with Karl Marius Kristensen - View this family
partner
herself
Not married:
son
Family with Carl Magnus Mathiasen - View this family
husband
herself
Marriage: June 23, 1871Ø. Brønderslev
2 years
son
3 years
daughter
Charlotte Karoline Mathiasen
Birth: September 7, 1876 40 28Kraghede, Ø. Brønderslev
Death: January 20, 1877Kraghede, Ø. Brønderslev
19 months
son
4 years
daughter
Birgitte Caroline Mathiasen
Birth: November 7, 1881 45 34Tylstrup, Ajstrup
Death: February 20, 1920Frederiksberg Hospital

Media objectAne Marie i 1882Ane Marie i 1882
Format: image/jpeg
Image dimensions: 358 × 495 pixels
File size: 24 KB
Type: Photo
Highlighted image: yes
"En ammes historie" af Ingrid Schmidt

En ammes historie.

Min tipoldemor blev født den 13.oktober 1847 i et fattighus i Dronninglund. Hendes moder var den 27 årige Else Marie Christensdatter. Til barnefader udlagdes  Anders Andersen,  tjenende på Restrup, hvor Else Marie selv havde tjent, indtil hun 1. maj 1847 flyttede tilbage til Dronninglund efter at hun var blevet gravid og sandsynligvis ikke mere kunne være i sin plads. Jeg ved ikke, om Ane Marie fik lov til at være hos sin mor under opvæksten eller hun som så mange andre "uægte " børn måtte i pleje, men i hvert fald opholder hun sig som 13. årig hos sin mor og plejefar. Moderen er nemlig blevet gift med Hans Jensen, som var fra Ajstrup sogn. Denne mand har øgenavnet: Lystig Hans. Dette navn forsvinder ikke med Hans Jensens død. Hans stedbørn og deres børn igen får tilnavnet Lystig. Ingen i familien kender oprindelsen til ordet. Familien flyttede til et nabosognet til Ajstrup, nemlig til landsbyen Kraghede, hvor Else Marie og Hans boede til deres død.

Efter konfimationen får Ane Marie plads som tjenestepige mange forskellige steder, og den 10.september 1864 føder hun 16 år gammel sit første barn. Som barnefader  udlagde hun ungkarl Jakob Knudsen fra Thisted. Aksel blev født på Kraghede hos Ane Maries mor og stedfar. Ane Marie måtte igen ud at tjene til livets ophold og historien gentog sig: I 1868 blev hun gravid og fødte hos sin moder den 22. 9. min oldemor, Martine Jensen. Det var for øvrigt en tvillingefødsel, men tvillingen døde heldigvis må man vel sige ved fødslen. Til barnefader blev udlagt Mads K. Jensen af Tylstrup. Han var tilstede ved dåben, som fandt sted samme dag som fødslen. Senere søgte han at løbe fra sit ansvar, således som det ses af bilagene.

Af folketællingen kan vi se at allerede den 10.oktober 1868,  flytter Ane Marie Andersen til Serritslev, Hvor hun bliver amme i præstegården. Hendes eget barn bliver tilbage hos sin bedstemor i Kraghede og bliver sandsynligvis opfostret med komælk. Vi får dette at vide, fordi Ane Marie har problemer med at få penge af Martines fader i sommeren 1869. Af vedlagte bilag fremgår, at Martine opholder sig hos sine bedsteforældre i Kraghede, og at Ane Marie bemyndiger sin stedfar til at træffe afgørelser på hendes vegne, da hun ikke kan forlade " det hende betroede barn", for at tage til Ålborg for at gøre sine krav gældende. Pastor Mynster i præstegården bekræfter, at hun ikke kan forlade præstegården. Hun har sandsynligvis heller ikke kunnet besøge sine egne børn. Der er ganske vist ikke mere end ca. 20 km. mellem hendes hjem i Kraghede og præstegården i Serritslev, men hun måtte sikkert gå hjem til fods, og det kunne nok ikke nås mellem to amninger.

For at finde ud af hvem Ane Marie var amme for undersøgte jeg hvilke børn, der var født i præstegården. Præsteparret ( Ole Frederich Heronymus Mynster og Lovise Sophie Marie f. Rudinger fik ialt 14 børn og måske har Ane Marie ammet to nemlig: Hansine født 15.8 1867 og Anne Marie født 5. 11.1868. Jeg formoder ikke barnet er opkaldt efter ammen . Det var vist alt for megen ære at give en amme. Allerede 16.12.1869 får præstefruen det næste barn og hun føder barn igen i 1871,1873 og i1874. Da er hun 42 år.

Det er jo nok sandsynligt, at der har været flere ammer i præstehjemmet i tidens løb. Jeg har ikke beskæftiget mig meget med præstefamilien, da det jo ikke er min familie, men  har dog i Rigsarkivet set folketællingen 1870 og kan her se at Ane Marie opholder sig i præstegården 1. februar, hvor folketællingen finder sted, og er der sandsynligvis, indtil hun flytter til anden præstegård, nemlig Hammer præstegård, hvor hun tjener hos præstegårdsforpagteren fra 1 . maj 1870 til 1. november 1870. Her blev hun igen gravid og udlagt som barnefader blev Karl Marius Kristensen, der ligeledes tjente i præstegården. I følge oplysninger i folketællingen februar 1870 var han kun 15 år. Ane Marie Andersen  føder nu igen formodentlig i  hjemmet i Kraghede den 3. marts 1871 sit 3. barn, der fik navnet Lars Christian Frederik Vilhelm Carl Christensen.

Ane Marie kunne stadig ikke fremvise en ægtemand, men hun kunne give sin dreng et flot, langt navn.

Dog i 6.okt. 1870 ankommer i følge tilgangslisten  i Ø. Brønderslev kirkebog en svenskfødt mand (34 år gammel) til Ane Maries hjemsogn. Ham bliver hun gift med den 23.6. 1871 og flytter sammen  med ham til Ålborg dem 31.10. 1871. Om hun har sit yngste barn med, ved vi ikke, men allerede den 30.8 1872 flytter de tilbage til hjemsognet. Da er Ane Marie igen gravid og den 16. november 1873 føder hun sit første ægtefødte barn Karl August Mathisen. Her bliver hun tilsyneladende boende indtil 1878, mens hendes mand flytter til Ajstrup sogn for at arbejde. Ane Marie føder den 7. september 1876 Charlotte Karoline Mathisen. Denne pige døde 6 måneder gammel, men den 4.april 1878 føder hun endnu en dreng , der får navnet Carl Andreas Mathisen. Bilagene viser, at hendes mand ikke kan tjene nok til familiens ophold, og de søger derfor om fattighjælp og får det også bevilget. Derefter flytter Ane Marie til Tylstrup hede, måske for at være nærmere manden, i hvert fald bor han på den gård, han arbejder på ( Gammel Vrå), men han søger stadig om fattighjælp, da han ikke kan tjene nok og "konen ikke kan fortjene noget". De to ældste børn bliver nok på Kraghede, men de tre yngste har Ane Marie med sig. Det ses af folketællingen fra 1880. Her føder hun også endnu et barn nemlig: Birgitte Caroline Mathisen født den 7.november 1881. Ane Marie dør den 15.8.1884, da er hun  kun 37 år gammel. Ingen af mine kilder fortæller, hvorfor hun døde så tidligt. Jeg har ikke kendskab til mundtlige overleveringer om hende. Min far fortæller, at min bedstefader aldrig fortalte om sin bedstemor Ane Marie (han er jo også først født efter hendes død). Derimod snakkede han om sin oldemor Else Marie, som han boede hos, da han var lille. Historien gentog sig nemlig, min oldemor Martine fik også som ganske ung to børn, og begge fædre udvandrede til USA. Hun blev aldrig gift og ernærede sig ved tilfældigt arbejde. Hun syede blandt andet kludesko og solgte dem efter vægt, fortæller min far, der endnu opbevarer hendes vægt. Martines søn, Jens Kristan Jensen, min farfar blev en gammel mand, som boede de sidste år af sit liv i mit barndomshjem, men jeg fik aldrig lejlighed til at snakke med ham om denne familiehistorie, da jeg ikke var begyndt at forske i slægten, da han døde, og han snakkede ikke meget om sin mor, og han kendte måske ikke ret meget til bestemoderens og oldemoderens historie. Min fader, Anker Jensen siger nærmest bebrejdende: Far kunne godt have fortalt noget mere. Jeg tror, min bedstefar var ked af ikke at have en far. Han fik også sit første barn uden for ægteskab, men giftede sig dog med moderen, da de ventede barn nummer to, min far. Familien blev senere medlem af Indre Missions samfund og både min bedstefar og min far var ledere af det lille samfund på Kraghede i mange år, og inden for Indre Mission har det ikke været accepteret at leve sammen før ægteskabet. Derfor snakkede man vel heller ikke så meget om, hvad der var sket i fortiden.                                                     

                                                             Ingrid Schmidt

En ammes historie

                       En ammes historie.

Folketællinger og kirkebogsoplysninger, der skal hjælpe med at klarlægge Ane Marie Andersens og hendes families liv

Folketælling 1845, Dronninglund

Else Marie Christensdatter      25 år   ugift indsidder

Ole Christensen                  3 -    hendes barn

 

Til og fra flytninger, Restrup:

Else Marie Christensdatter 26 år ankommer 31.7.1846 fra Sulsted og tjener hos forpagteren.

Hun flytter 1.5.1947 tilbage til Dronninglund.

 

Dronninglund kirkebog: Ane Marie Andersdatter født 13.10.1847, hjemmedøbt 15.10

Forældre: ugift Else Marie Christensdatter i fattighuset.

Til barnefader er udlagt Anders Andersen, tjenende Restrup. Dåben publiceet i kirken 7.11. N.B. uægte.

 

Folketælling 1850, Aistrup.  

Else Marie Christensdatter      30 år  gift  indsidderske, tjenestekarls                                                                        kone

( hendes to børn er formentlig i pleje et eller andet sted, jeg har ikke fundet dem i folketællingen)                                                  samme sogn, men ikke boende sammen:

Hans Jensen                     36 år  gift  tjenestekarl

 

Til og fraflytninger.

Else Marie Christensen 32 år

og husmand Hans Jensen 41 år flyttede den 6.6.1854  fra Aistrup Mølle til Kraghede, Ø. Brønderslev sogn.

 

Folketælling 1860 Kraghede, Ø. Brønderslev sogn, et hus.

Hans Jensen                     47 år født i  Ajstrup

Else Marie Christensdatter      40 -   -   -  Dronninglund, hans kone

Ane Marie Andersdatter          13 -   -   -  -           , deres barn

 

I kirkebøgerne findes nogle af Ane Maries flytninger mellem 1860 og 1870. Ved hjælp af disse og oplysninger, der angår hendes børn og deres fædre vil jeg her prøve at rekonstruere hendes færden.

I 1860 eller 1861 flytter Ane Marie til Ultved.

5.11.1861 flytter  hun fra Ultved til Ålborg.

Hun er måske i Ålborg ind til 1864,  i hvert fald opholder hun sig 10 måneders dagen før hendes første barns fødsel den 10.9. 1864 i Ålborg.

Hun flytter til Kraghede og føder sit barn: Axel Kristian Jens Marinus Andersen den 2.3.1864. Udlagt barnefader er ungkarl Jakob Knudsen i krigstjeneste på søen, hjemsted Thisted.

Jeg har ike fundet nogen flytning mellem 1864 og 1868, måske har hun boet hjemme, eller hun har været i tjeneste i hjemsognet.

 

Efter at have født tvillinger den 22.9 1868.( Martine og et pigebarn, der dør udøbt.) flytter hun til Serritslev,  hvor hun bliver amme i præstegården, og hvor hun sandsynligvis bliver til hun flytter til Hammer præstegård og tjener hos forpagteren fra 1.5.1870 til 1.11.1870.

                                       

 

Folketælling 1. februar 1870, Serritslev sogn, Hjørring amt.

Præstegården:

Ole Frederik Hieronymus Mynster  49 år  født  Ølsted sogn      sognepræst

Louise Sophie Marie Mynster     37 -   -     København       hans hustru

Niels Olaus Mynster             11 -   -     Vordingborg            barn

Marta Sesilie Mynster           10 -   -     Ladelund, Tønder amt,  -        Fritz Rudinger Mynster           8 -   -     -                      -       Elisebet Marie Mynster           6 -   -     -                      -

Karlotte Hansine Matilde Mynster 5 -   -     København              -

Jakob Peter Mynster              3 -   -     Harlev sogn, Århus amt -

Hansine Karoline Mynster         2 -   -     Serritslev             -

Anna Maria Mynster               1 -   -     -                      -

Mathilde Karoline Mynster  under 1 -   -     -                      -  

Ida Marie Møller                22 -   -     Frederikshavn     lærerinde

Anna Marie Thustrup             18 -   -     Kollerup, Thisted    tyende Maren Jensdatter                23 -   -     V. Brønderslev       tyende

Ane Marie Andersen              22 -   -     Dronninglund         tyende

 

Folketælling 1870, Kraghede

Hans Jensen                     56 år  født  Aistrup  husfader, arbejdsmand

Else Marie Christensdatter      53 -   -     Dronninglund        husmoder

Axel Kristian Jens Marinus

                  Andersen       4 -   -     Ø.Brønderslev     datterbarn

Martine Jensen                   1 -   -     -                 -

 

Ane Marie er som før nævnt i Hammer fra 1.5 1870 til 1.11 1870. Her føder hun sit tredje barn den 2. marts 1871. Den 23.6.1871 gifter hun sig med Karl Magnus Mathisen. Han er svensker. Hvornår han er kommet til Danmark ved jeg ikke, men ifølge tilgangslisten kommer han til Ø. Brønderslev sogn den 6.10 1870 fra Årdestrup. Parret flytter nu til Ålborg den  31.10.1872.

Her er de dog ikke længe , da de den 30.8. 1872 igen flytter til Kraghede

Her føder Ane Marie så 3 børn. Karl August den 16. november 1873.

Charlotte Karoline  den 7. september 1876, (dette barn dør 20.1. 1877) og Carl Andreas den 4. april 1878.

Ifølge afhøringer i Sogneprotokollen fra Ø. Brønderslev i anledning af at Carl Magnus Mathisen søger om hjælp til at forsørge sin familie, ser vi dog at han flyttede fra Kraghede til Sindholdt 17.11.1976, og at han tjener på Gl. Vrå( en herredgård) i Sulsted Aistrup kommune. Konen bor på Tylstrup hede, men hun tager åbenbart hjem for at føde sit barn i 1878.

Folketælling 1880. Tylstrup hede, Aistrup sogn.

Carl Mathisen                     32 år gift født i Sverrige

Ane Marie Andersen                32 -  -     - i Ø. Brønderslev

                                                  husmmoder, inderste.

Lars Chr. Frederik Vilhelm Christ. 9 -  født i Ø. Br.       hendes barn

Carl August Mathisen               6 -  -    -  -           deres barn 

Andreas Mathisen                   2 -  -    -  -           -

 

Folketælling Kraghede, Ø.Brønderslev sogn 1880.

et hus:

Hans Jensen                        66 år født i Aistrup            husmand

Else Marie Jensen                  59 -  -    - Dronninglund   hans hustru

Martine Jensen                     11 -  -    - Ø. Br.   deres plejedatter

 

Folketælling  V. Gjerndrup, Ø. Brønderslev sogn 1880

Axel Kristian Jens Marinus Andersen 15 år født i Ø. Br.       arbejdsdreng

 

Ane Marie føder endnu et barn den 7. 11.1881. Det bliver født på Tylstrup    hede og kommer til at hedde Birgitte Karoline Mathisen.

Da dette hendes yngste barn er 3 år gammel, dør hun kun 37 år gammel den 15.8.1884.

Havde hun et godt liv?  Mig forekommer det, at hun det meste af sit liv må have haft det meget hårdt. Jeg ville utroligt gerne have talt med hende, men er naturligvis en fysisk umulighed, så det kan kun blive gætterier, når jeg forsøger at sætte mig i hendes sted og tænker over, hvordan hendes liv har været.

                                                            Ingrid Schmidt.