Thomas Nielsen NørgaardAge: 57 years17231780

Name
Thomas Nielsen Nørgaard
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: August 16, 1722Hee
16 months
himself
2 years
younger brother
Mathias Nielsen
Birth: 1724 29 26Hvingel, Hee
Death: 1727
3 years
younger brother
Kirsten Nielsdatter
Birth: 1726 31 28Hvingel, Hee
3 years
younger brother
Mathias Nielsen
Birth: 1728 33 30Hvingel, Hee
Death: 1728
2 years
younger sister
4 years
younger sister
Anne Nielsdatter
Birth: 1732Hvingel, Hee
Death:
2 years
younger sister
Maren Nielsdatter
Birth: 1733 38 35Hvingel, Hee
3 years
younger sister
Karen Nielsdatter
Birth: 1735 40 37Hvingel, Hee
Death: 1735
1 year
younger sister
2 years
younger sister
Karen Nielsdatter
Birth: 1736 41 38Hvingel, Hee
Death: 1736
2 years
younger sister
Karen Nielsdatter
Birth: 1737 42 39Hvingel, Hee
Family with Karen Pedersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: about 1746
4 years
son
Peder Thomsen
Birth: 1749 26 21Nørgård, Tim
Death: 1751Tim
3 years
daughter
3 years
son
3 years
son
4 years
daughter
4 years
daughter
Anne Thomasdatter
Birth: 1761 38 33Tim
Death: 1814Tim
3 years
son
4 years
daughter
4 years
daughter

Bilag til 162 Thomas Nielsen Nørgaard (skifteprotokol)

 

Bilag til 162 Thomas Nielsen Nørgaard

Skifte efter ane nr. 162 Thomas Nørgaard, fra Thimgaards Skifteprotokol 1780 side 2

(Det første blad i protokollen er lidt i stykker i det øverste  venstre  hjørne,

hvor skiftet begynder, så Thomas Nørgaards fu1de navn er  ikke  med,  kun  et  n

 

viser, at han også har haft et -sen navn).

 

Den 20. Marti som 30.te Dagen efter Gaardmand Thomas ? n Nørgaard i Thim Sogn, indfandt sig udi Stervboen paa højædle velbaarne Frue Justitsraadinde Hygoms Vegne, Fuldmægtigen Grønbech fra Thimgaard, med tiltagene 2de Wurderings og Vitterligheds Mænd navnlig Christen Christensen Nørgaard og Jens Johansen Lundsgaard begge af Thim Sogn, for udi bemeldte Stervboe at foretage lovlig Registrering og Vurderings Forretning, til Videre paafølgende Skifte Slutning Imellem Enken Karen Pedersdatter og de med den afdøde udi fælleds ægteskab sammen avlede Børn som er, 1. en Søn Peder Thomsen 18 Aar, 2. een datter Maren Thomas Datter gift med Erich Nielsen i Svendsgaard, 3. een datter Anne Thomas Datter 20 Aar hiemme, 4. een datter Mette Marie Thomas Datter gl.14 Aar, tienende i Nøs-Esp, og 5. een datter Kirsten Thomas Datter gl.10 Aar hiemme, aldt paa den eene, og paa den anden Side dette Stervboes Brystfældighed –  Ved denne Forretning var tilstede Enken Karen Peders Datter med selvantagne Lauværge Peder Jensen i Scharregaard, Paa Sønners Vegne var mødt – siden ingen endten paa Fædrene eller Mødrene Side er til, som Værgemaal kunne antage – Peder Mortensen fra Brinch. Paa sin Hustrus Vegne var tilstæde Erich Nielsen og paa de øvrige 3 Børns Vegne, blev beskicket formeldte Peder Mortensen og Erich Nielsen for deres Gavn og bedste ved dette Skifte at observere – hvorda udi Samtliges hos og nærværelse, blev foretaget og forretted, Som følger –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Stuen

1 Fyr Bord med standfoed med skufe, 2 stk dit. Benker,1 ditto mindre fyrbord, 2 stk. Stole, 1 lidet fyr  og Skab, 1 Biblia, 1 jern Pande, 1 spinderok og en ringere ditto, 84 stk Potter og 6 stk leer Siekar

 

I Gaarden

1 Sort hope 14 aar, 1 Sort hest 12 aar

l gl.Sort og brun hope med stern, 1 hvid Koe 6 aar, 1 Sort hielmet ditto 10 aar 1 hvid ditto 3 aar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tvende afpanelede Sengestæder fandtes

3 uldne blaae og rød st.Dyner, 6 stk hvide vadmels Puder, 6 stk uldne Lagner.

Paa Lofted

1 halm Sæde løb,1 Fløde Bøtte   

 

 

 

 

 

I et Kammer ved denne Stue

1 gl Eege Kar,1 halm Sælde, 20 dito lobe, Øll fierding, 1 Kierne med behør, l haspe træe,1 fyr Kiste med hængsler laas og Nøgel. Derudi fandtes Konens lin og gang Klæer.

 

 

 

 

 

Vogn og Plougredskab

 

3 stk fyr hylder.

 

Bryggerset

18 trug med 2 jern giorde, 1 ditto Spand, 1 gl ege Kar med jern giorde, Sold og een Bue Sauge, l gl ubrugelig haandqvern,

1 gl.Træ Vogn med hangfiæl og videre Tilbehør, 1 Ploug med Tilbehør, 1 træe Harve med nogle jerntænder, 1 jern greb, l ditto fork

1 hammer og een Baand kniv, l jern tørve Spade

2de River og een Plejel

           

 

 

 

Dernæst forespurgte Grønbech sig Enken Laugværgen og samtlige tilstedeværende, om de vidste mere som tilført dette Stervboe, de da nu men Tiden var, vilde tilkjendegive det, for i sin tid at forekomme Despute hvortil de eenstemmig svarede Nej, at den i rigtigste maade ej mer, end allerede forhen Registreret og Wurderet er.

 

Stervboens Indtægt og formue bliver da                     72 rd 1 m.

Derimod bliver at anføre dette Stervboe til udgift, følgende Gaarden som skatter af Agger og Enge hartkorn 3 td.7 skp. 2 alb. udskreven til aulingens drift – 4 stk beester á stk efter nuværende Pris 16 rd – 64 rd – –

Gaardens Bygning som bestaaer af 3 længde – og i alt 43 fag

blev efterseet af tilstedeværende til nogenledes istandsættelse

ansat á fag 3 m =  21 rd. 3 m.

 

Enken foregav at hun var udi gield til een og anden, som efter hendes Regning kunde blive 6 a 7 rd dem lovede hun Sicker at se sig betalt, Siden hun af Vedkommende havde Dilation dermed, altsaa blive ej noget i saa fald dette stervboe at anføre til udgift –

 

Stervboene udgift og besværing bliver aldtsaa – – – – – – – – – – – –  85 rd 3 m.

Naar forestaaende med Indtægten Liqvideres, erfares at samme overstiger 13 rd 2 m. følgelig bliver ej noget at skifte og deele mellem Enken og Børnene,  Enken Karen Peders Datter erklærede sig at vedblive hendes mands fæste, det hun og af Skifte Retten blev tilstaaet, med aldvorlig formaning at hun i henseende til Gaardens Drivt Bygning og Besætning var ansvarlig, hvilket hun i alle deele lovede at stræbe af ald mulig Flid at efterkomme, og derhos tillige udbad sig sit højgunstige Herskabs mildeste medfart og behandling.

Hvad de umyndige Børns opdragelse er angaaende da lovede Enken efter Stand og ævner at holde dem til Lov

og Ære, saaledes som hun det for god og Christen Øvrighed vil Ansvar og bekiendt være, ligesom hun og med Lauværge og Samtlig tilstædeværende enestemmig forsikrede baade nu og i tiden at holde Skifte Retten frie for tiltale, samt uden Krav og Ansvar for aldt hvis i nogen maade af dette Skifte Dependere – da indted Vidre i nogen maade var at erindre, blev dette Skifte i ald Venlighed og minde sluttet og til endeført, hvilket herved under foreskrevnes Hænder Bekræftes – Datum Stervboe stedet i Nørgaard ut Supra –

 

 

Enken med Lauværge Karen P.Datter

P.J S. Scharregaard

 

Paa S.T. Frue Justitsraadinde

Hygoms Vegne S. Grønbech –

 

 

Paa Børnenes vegne

P. M. S. og Erich Nielsen

Som Wurderings og Vitterligbeds Mænd

Jens Johansen Lundgaard,  Chr. Chr.sen Nørgaard –