Gregers NielsenAge: 34 years18401874

Name
Gregers Nielsen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: June 2, 1835Hee
14 months
elder brother
Erik Aaes Niels Christiansen
Birth: August 12, 1836 26 26Hee
Death: August 21, 1836Hee
13 months
elder brother
Erik Aaes Niels Christiansen
Birth: September 23, 1837 27 27Hee
Death: May 10, 1861Brejning
3 years
himself
3 years
younger brother
Andreas Nielsen
Birth: April 29, 1843 33 33Nr. Omme
Death: October 24, 1906Ringkøbing
4 years
younger sister
3 years
younger brother
dødfødt søn
Birth: January 21, 1850 40 40Nr. Omme
Death: January 21, 1850
Family with Maren Christensen - View this family
himself
wife
Marriage: November 19, 1867Brejning
17 months
daughter
Mariane Højmose Nielsen
Birth: April 23, 1869 28 27Højmose, Brejning
Death: May 13, 1894Randbæk, Brejning
22 months
daughter
4 years
son
Gregers (Nielsen) Højmose
Birth: November 30, 1874 34 32Brejning
Death: January 21, 1943Spjald, Brejning sogn

Bilag til 20 Gregers Nielsen, mageskifteskøde

Bilag til 20 Gregers Nielsen

B80A – SP 37 – fol.247

 

M A G E S K I F T E S K Ø D E

 

 

17b Houergaarde – Brinken, Hee

 

Da POUL PEDERSEN af Brinken, Haelby, Hee, med hvem jeg har byttet Ejendomme uden at nogen Mageskiftekontrakt har været oprettet, ved Skøde af D.D. har tilskødet mig, GREGERS NIELSEN, Houergaarde, Houer-Sogn, sine faste Ejendomme i Hee, nemlig Matr.Nr.17 + loe og 82 i Hee Sogns nordlig mellemste Del, samlet Hartkorn

4 Skp.3 Fdk, 3 ¼ Alb. (0-5-0-3/4)- Gl.skat 8 Kr. 97 Øre

med paastaaende Bygninger og tilhørende Tiendeparter af Hee Sogns Konge-,Korn-,Kirke- og Kvægtiende, saa tilskøder og overdrager jeg, Gregers Nielsen, Houergaarde, fil Poul Pedersen, Hee den mig efter Skøde af 14/2 1966 – tingl. 18/A s.A. tilhørende Gaard

Matr.Nr. 17b af Houergaarde

Hartkorn 1 Td. 4 Skp, 0 Fdk. ¾ Alb. – Gammelskat 29 Kr. 33 Øre

med paastaaende Bygninger og tilhørende Tiendeparter efter Hartk. samt den indbjergede Avl og Afgrøde og den medtagne Udbesætning:

2 Heste – 3 Vogne - l Ko – l Kvie – 4 Kalve – 5 Faar - 2 Geder m.m. ligesom ogsaa en Del Indbo,

Ved Mageskiftet er den ham tilskødede Ejendom ansat fil

Værdi 12000 Kr.

Besætningen som medfølger, Værdi 1200 Kr, – Beløbet 13200 Kr,, har Poul Pedarsen præsteret derved, at han har givet mig Skøde paa ovenanførte ham tilhørende Ejendom i Hee, hvis Værdi i Handel og Vandel paa Tro og Love ansættes til 6000 Kr., men derpaa hviler en Pantegæld til Mogens Christensen paa 2000 Kr., som jeg overtager og tilsvarer, og derved, at han overtager den paa den herved bortskødede Gaard i Houergaarde hvilende Pantegæld, nemlig 8000 Kr. med. statutmæssige til v. og s, Kreditforening, 700 Kr. til Købmd.. Glistrup i Ringkøbing, 500 Kr. til Ole Pedersen Kirkegaard i Houer, og maa han selv træffe Overenskomst med. disse Kreditorer.

Da Poul Pedersen saaledes har tilfredsstillet mig, saa skal Gaarden Matr.Nr. 17b af Houergaarde med Hartk, 1-4-0-1/4– Gl. skat 29 Kr. 33 Øre samt med Bygninger, Tiendeparter efter Hartkornet, Avl, Afgrøde og Besætning, saaledes som samme er ham overdraget, herefter tilhøre ham med alle de Rettigheder, Herlighed, Pligter og Byrder, hvormed jeg selv har ejet samme efter det anførte Hjemmelsskøde – læst 18/7 1866.

Det maa derhos bemærkes, at Præstekorntienden af Matr.Nr.17b er 5 Skp. ¼ Fdk Rug, samt at Ejeren af 17a i Houergaarde har Ret til Vandets Gang over l7b til Engvandingsbrug for nedenfor liggende Eng, samt til at tage Mergel, saameget han vil, af Matr.Nr.l7b.

Til Bekræftelse underskriver jeg egenhændig dette Skøde i 2de Vitterlighedsvidners Overværelse.

Houergaarde i Hover Sogn, den l9. Octbr. 1889.

Gregers Nielsen.

Til Vitterlighed:

H.P. Hansen.   P.C. Pedersen.

 

At Skatter og Afgifter til 30. juni 1889 er betalte attesteres.

Amtstuefilialen i Ringk. 26/l0 1889. – J. Jensen. Læst 6/11 1889.

 

Da der i Skødet intet nærmere er anført om, hvilke Tiendeparter der ere solgte med Ejendommen, attesteres for saa vidt Intet, ligesom ej heller Notering herom har kunnet ske.

Smaaredselsvederlaget af Matr.Nr. l7b udredes med 3 ½ Fdk. Byg til Præsten.

Gebyr: 52 Kr. l4 Øre.   B. Petersen.