Jens AndersenAge: 63 years16741737

Name
Jens Andersen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 29, 1671Tolstrup
2 years
elder sister
2 years
himself
4 years
younger brother
4 years
younger brother
Father’s family with Maren Andersdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-sister
3 years
half-sister
Maren Andersdatter
Birth: 1685 50 30Holt, Tolstrup
Death: 1685
2 years
half-brother
Family with Sidsel Sørensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: November 15, 1705Vrejlev
14 months
daughter
6 years
daughter
1 year
son
Christen Zakariasen + Sidsel Sørensdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: about 1700
2 years
step-daughter
Johanne Christensdatter
Birth: 1701 44 37Guldager, Vrejlev
Death: 1735Holt, Tolstrup
4 years
step-son
Zacharias Christensen
Birth: 1704 47 40Guldager, Vrejlev

Bilag til 1546 Jens Andersen

Bilag til 1546 Jens Andersen

 

No 29de                        Guldagger Jens Andersøn

 

Ano 1737 dend 27. November: Paa Hans Excellence Hr. Gehejms Raad og obr. Secretair Hr. Johan Ludvig von Holsteins Vegne var jeg underskrifne Jens Sand Fuldmægtig ved Wreilef Closter, til afgangne Sb. Jens Andersøn i Guldagger, som døde sidstafvigne dend 24. octob: for at holde Skifte og Deling mellem hans efterladte Enke Sidsel SørensDatter og Deris fællidts Børn, som er Kirsten JensDatter 31 aar boende udi Ehm og har til ægte Olluf Jensøn, 1 Datter Margrette JensDatter 27 aar udi Høgsted og har til ægte Mads Thomsøn, 1 Søn Christen Jensøn 27 aar, værende her paa Stedet hos sin gl: Moder, og som (det nu) fornemmes at Olluf Jensøn af Ehm efter indkaldelse her til Rætten i dag sig ikke har indfunden paa sin Hustrues Vegne, saa forklarede Enken Sidsel Sørensdatter og sønnen Christen Jensen, becke deres Svoger havde Svaret hand indtet her udi Sterfboen paa sin Hustrus eller Egne vegne havde at fordre, hvilket hand vilde tilstaae og Stadfæste naar forlangtist, og dend anden Svoger Mads Thomsøn af Høgsted, var her tilstede og forklarede hand indtet forlangede endten af arv eller Gield efter foreskrifne hans Konees Sl. Fader men fandt sig fornøjet I alle Maader med hvis hand før her af fellets Boe havde Nødt. Hvor da Skifted udi Enken, Sønnen og Svogeren Mads Thomsøns Nærværelse blev foretagen oc det udi overværelse ad 2de til mig tagne Mænd Nafnlig Pouvl Sørensøn og Christen Andersøn begge af Guldagger, og blev først Boens Midler Skriffen og Taxeret af ermelte 2de Mænd saaledes som følger:

 

I daglistuen                                                                                                   Rd       M        Sk.

1 Ege Bord med Foed og Skuf under                                                              “          2          “

2de gl. Liegts Fur Bænke                                                                                  “          “          8

1 gl.: Furskab med tvende Døre uden Laas                                                      “          “          8

1 gl = fielh Stoel                                                                                              “          “          2

1 Fuursengested som bestaar af en Lide og Ende                                             “          “          12

1 gl. opstander roek                                                                                        “          1          “

1 tin fad Wog 3  (?vægtangivelse)  a 6 Sk                                                        “          1          2

 

I Stor Stuen

1 Lang Fur Bord med Fur Fod                                                                        “          3          “

1 Fur Benck                                                                                                   “          “          8

1 gl. Kiste Benck                                                                                            “          “          4

1 Djare trou                                                                                                    “          “          8

1 gl. fielh stoel 2 Sk - 1 Dlød Bøtte 2 Sh.                                                        “          “          4

 

Senge Klæder

Een Seng 1 Blaae og Hvid olmerdugs overDyne                                              1          “          “

1 Blaae og Hvid Bolster underDyne                                                                 1          1          “

1 Stribet Bolster Hoved Pude med Pude Waar                                                “          1          8

2 Hørgarns Lagener                                                                                        “          4          “

1 Strente træe og 1 garn Vindel                                                                       “          “          4

2de Sorte Rue Pude hønder                                                                            “          2          “

2de Big tønder til øl af Fur                                                                               “          1          “

3 gl. Ankerer                                                                                                  “          “          4

10 Staukar a stqket 2 Sk er 1 Mark 4 Sk 2 Bernpeler 1 Mark 2 Sh                “          2          6

                                                                                      Lateris =                   5 Rd    4 M     14 Sk

 

Pigens Seng                                                                                                  Rd       M        Sk

                                                                                      Transport                  5          4          14

1 graae og Hvid olmerDugs overDyne                                                             “          1          8

1 Hvid Bolster underDyne                                                                               “          1          8

1 Blaae og Hvid olmerDugs Hoved Pude                                                         “          1          “

2de Blaarlærreds Lagner                                                                                  “          1          “

1 gl. rød og blaae Sengeklæde                                                                        “          1          “

Drengens Seng

1 gl. olmerDugs overDyne og 1 gl. bolster underDyne

1 gl. Ditto Hoved Pude 2 Blaarlærreds Lagner                                                 1          1          “

 

I Kiøckenet og Brøgerset

1 Kaaber Kiedel i grue på ½ Tdr. gl.                                                               2          “          “

1 Stoer Gryde                                                                                                 “          4          “

1 Jern Kielskeede1”                                                                                        “          “          12

1 gl. Fur øl kar                                                                                                “          2          “

2 Liden Ege Kar                                                                                             “          2          “

1 Fur Bærkar                                                                                                  “          “          4

3de Fur Stripper og 1 Spand                                                                            “          “          12

1 Haand Kierne                                                                                              “          2          “

1 gl. Sælde 6 Sk. 1 Skind Sold 6 Sk. er                                                          “          “          12

1 Spaandsold 2 Sk - 2de ditto 4 Sk                                                                  “          “          6

1 Ild Klemme                                                                                                  “          “          4

8 Hampe Lerrets Sække                                                                                 1          2          “

 

Vogn og Ploug Redskab

1 Ploug med fuld behør til 6 Bæster                                                                 2          “          “

1 Stock tindet Harve                                                                                       1          “          “

1 gl. Ditto                                                                                                       “          4          “

1Vogen med fæster og Kurve samt Hestetøj til 2de Bæster                               3          “          “

1 Ditto Vogn med Hæcke                                                                               1          2          “

1 gl. Ditto med 8te Møgfiel                                                                               1          2          “

 

Paa Loftet

4 ryver a Stq 2 Sk ere                                                                                     “          “          8

2de Hyllier med Drauf                                                                                       1          1          “

3 Tdr. Bing a Tdr. 5 M ere                                                                              2          3          “

 

I Huger Kammeret

3 Skoed greebe for                                                                                         “          1          10

                                                                                      Lateris =                   26 Rd  5 M     2 Sk

 

                                                                                                                           Rd     M       SK

                                                                                      Transport                  26        5          2

3de gl. Spader med Skaft                                                                                 “          1          8

Foreeb Bagereeb og Svøb samt 1 Stang                                                          “          2          “

1 Øze 1 M 4 Sk   1 Nauv  6 Sk ere                                                                “          1          10

1 Saug 4 Sk  1 Skierkiste med Knuv 1 M 8 Sk                                               “          1          12

 

Bæster

1 Brun Blisset Hoppe 8 Aar                                                                            6          4 “

1 Brun Stiernet Ditto 8 Aar                                                                             4          “          2”

1 Sort Hoppe 4 Aar                                                                                        5          2          “

1 Brun Ditto 13 Aar                                                                                        3          “          “

1 Brun blisset Hæst 18 Aar                                                                             “          4          “

1 Brun Hoppe 10 Aar                                                                                     1          4          “

1 Brun Hesteføl                                                                                               1          2          “

1 Brun Mærføl                                                                                                1          4          “

 

 

 

Fæe Creatuurer

1 Sort Hielmed Stud 6 Aar                                                                              4          “          “

1 graae Hielmed Kvie 4 Aar                                                                            2          “          “

1 sort ringed Ditto 6 Aar                                                                                 2          2          “

1 sort Stierned 6 Aar                                                                                      2          “          “

1 Ditto 11 Aar                                                                                                1          4          “

2de graae Kvie Kalve                                                                                       1          “          “

               Svin

1 Soe 1 Aar                                                                                                    “          4          “

2de Griise                                                                                                        “          3          “

                                                                                       Summa                    66 Rd  3 M     “

 

Enken med sin tiltagne Laugsværge Mads Thomsøn af Høgsted. Samt Sønnen Christen Jensøn blev af Skifteforvalteren tilspurgt om der var videre at anføere Boen tilgoede, end foreskrefne Registrering og Vurdering indeholder. Hvortil de samtlig svarede Niej: undtagen Kornet som er udi Laden der ikke kand eragtes formeeres med til forestaaende Sæd, fordi Kongel: Skatters Langilde tiender og Falde Boeen med Videre, som til Stedets Nøtte udi een anden Maade maatte udfordres derfor.

 

De begierede det uden videre antegning til ermelte fornødenhed maatte forblive, som de og deraf lovede at udrede og betale;

 

                                   Dernest blef Boens Besvær og Gield Foretaget

                                   som følger:

1. Fordrede Skifteforvalteren til Stedets Høifornøden Drift, som de nærværende

    arfvinger tilstod  Stedet Høijnødvendig maatte behøves.                              

    4re gode Plougbæster a stq 10 Rd er                                                            40        “          “

    1 Vogn med Tilbehør                                                                                    6        4          “

    1 Ploug med Behør                                                                                       4        “          “

    1 Harve                                                                                                        2        “          “

 

2. Huusenes Brøstfieldighed

    Blev ved foranførte 2de Mænd Poul Sørensøn

    og Christen Andersøn Siuned og Taxcerd som følger:

    16 sten Læs Tag a 3M ere                                                                             8Rd       “          “

    1 Tylt Dobbelt 12 allen                                                                                3          2          “

    1½ Tylt 10 allen a 1Rd er                                                                             1          3          “

    4 Tylter lægter a 2M 8Sk er                                                                           1          4          “    14   3

 

Og sim Enken med Lauværge og som Søn Erchlerede der var ikke vidre

gield Boen til Besvær at anføre end aller reede antegnet ere.                            

                                                                                          Summa gield         67 Rd  1 Mark “

 

Saa blev Boens Midler Lignet og Lagt imod dens gield. Da gielden er

meere end Boens Midler                                                                                             4 Mark

 

Og som der nu intet var til deeling blev Enken med Lauværge tilspurt om hun fremdeeles Svare og udrede Stedets forefaldne udgifter samt og svare til Stedets Bygning og Besætning, saa Hendes Høije Herskab derom alle thider kunde være forsickret, der til hun med Lauværge Svarede hun var ved een temmelig Høij alder, og svagelig derhos, saa det blev hende vel Icke paseligt efterdags at forsickre til Stedet at være ansvarlig; Men Begierede at hendes hos sig havende Søn - Samme maatte Nyde, og hun hos ham hendes Livstid, med skickelig ophold og huusværelse at forsiunes; Ja og ved hendes

 

 

dødelige afgang at Nyde Skickelig Begravelse; Hvilcket alt Skifteforvalteren indtil videre velanførte. Men der paa icke kunne give hende noget tilforladelig Svar, alt saa blev foreskrefne Boens Midler, Enken og Søn Christen Jensøn overleveret. Til Louforsvarlig Behandling og omladende. Indtil derfor anden anstalt efter hendes forlangende eller paa andre Maader kunde Giøres - Guldagger    utsupra

 

                                                                                                                      J. Sand

 

Sidsel Sørensdatter

 

På egne og Enkens vegne som Lauværge

                  Mads Thomsøn

Christen Jensen                                                                                         Christen Andersøn

                                                                                              Pouel Sørensøn

 

Til Staar jeg underskrevne Olle Jensen fra Emb, Paa min Huustrues vegne dette Skifte rigtig

at være, og uden nogen fordrings forlangende af mig  -  Olle Jensen  -