Jens NielsenAge: 59 years16931752

Name
Jens Nielsen
Family with parents - View this family
father
mother
elder brother
10 years
himself
Family with Else Jensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: October 6, 1720Ø. Brønderslev
15 months
daughter
Anne Jensdatter
Birth: 1721 28 25Ø. Brønderslev
Death: 1721
2 years
daughter
4 years
son
Jens Jensen
Birth: 1725 32 29Stubdrup, Ø. Brønderslev
Death: 1794Vraa
3 years
daughter
Inger Jensdatter
Birth: 1727 34 31Stubdrup, Ø. Brønderslev
Death: 1763Svennum, Jerslev
3 years
son
4 years
son
Peder Jensen
Birth: 1732 39 36Stubdrup, Ø. Brønderslev
3 years
daughter
3 years
son
5 years
son
3 years
daughter
Malene Jensdatter
Birth: 1742 49 46Stubdrup, Ø. Brønderslev
Death: 1742

Bilag til 1596 Jens Nielsen (Skifte)

Bilag til 1596 Jens Nielsen

 

Skifte efter afg. Jens Nielsen af Stubdrup, Ø.Brønderslev

G 42  Kornumgaard Gods skifteprotokol.

 

Anno 1752 dend 20ende Maj, som var rette tredivende Dagen efter dødsfaldet, indfandt sig udi

Stevboet efter afg. Jens Nielsen som boede og døde udi Stubdrup i Øster Brønderslev Sogn, paa Herskabets Velædle og Velb. Hr. Cancelie Raad Eumondinger til Vrejlef Closter og Rønnousholm hands vegne, underskrevne Jens Tychschou fra bemeldte Vrejlef Closter med tiltagne tvende Registerings og Vurderings Mænd navnl. Jens Hansen og Lars Jensen begge boende i Sterfboegaarden i Øster Brønderslef Sogn og Bye, for at begynde Registrering og Vurdering, samt holde ret lovlig Skifte og Deling imellem bemeldte afdødes efterladte Enke, navnl. Else Jensdatter paa den ene, og deres i ret ægteskab sammen auflede Børn neml. Jens Jensen 27 aar gl., Niels Jensen 22 aar gl., Peder Jensen 20 aar, Jørgen Jensen 14 aar gl., Jens Jensen 12 aar, Anne Jensdatter 30 aar, Inger Jensdatter 25 aar gl., og Maren Jensdatter 17 aar gl. samtl. Arvinger paa dend anden Siide. Hvorda og var tilstede Enken med tiltagne Lauværge Anders Larsen af bemeldte Stubdrup, og Arvingen Jens Jensen den ældste Broder saavel paa egne som Curator for sine 2de ældste Brødre og Formynder for de 2de yngre, som fød værge efter loven, og paa Pigebørnene, deres Farbroder velagte Christen Nielsen boenede udi Aalstrup, i Jerslev sogn, deres Vegne, Og er saa bleven tilsagt, fremført, og forrettet som efterfølger. -

 

I Daglig Stuen

1 fur Bord med aaben Fod, vurderet for 2 m. 8 sk., 2 lugt fuurbenke og 1 furfiel til dend tredje 1 m., 1 gl. bøge forsæt 2 sk., 1 lille Panell fur Skab indsat i Væggen med Laas og Nøgle for 1 m.,  Derudi fandtes ej noget af Verdi. 4 furfiel til Hylder 1 m., derpaa 14 bøge Siebøtter á 3 sk. = 2 m. 8 sk., 1 gl. bøge vær aned? Behøvende Redskab 2 m., 1 fur Foldbænk 2 m., derudi var ingen Sengeklæder. 1 Jern Bielægger aned Staalfødder under 7 rdl., 2 Træe Stole á 4 sk. er 8 sk., 2 fur Skammeler 6 sk., 1 Garn Vindel og 2 store fatræer 6 sk., 1 fuur Flødebøtte og 1 Træe Kande 6 sk., 1 Bibel 4m.

Enkens Seng beholder hun  paa Begiæring efter Landets Skik og Brug uvurderet.

1 liddet Sølvbæger, som Enken og de øvrige Arvinger berettede at den Sl. Mand havde givet sin Ældste Datter Anne, og desaarsag uvurderet.

1 brun hollands Krus med sin Laag 1 m., 1 Pot glas Flaske 1 m., ½ Disin gl. tin Tallerner á stk. 12 sk. er 4 m. 8 sk., 1 Spindrok 2 m.,.

I et lidet Kammer vesten Stuen. Gl Sengeklæder  i alt af Værdi for 1 rdl. 2 m.

I Storstuen. 1 eege Bord at uddrage ved begge Ender med aaben drejed Fødder paa lugt Fod 1 rdl. 2 m.

1 brun Mahled Dragekiste med grønne Jern paa, Laas og Nøgle for, Enken tilhørende hvorudi ej var andet end hendes Gang Klæder, som hun og beholder uvurderet.

1 ditto Kiste, Sønnen Jens dend ældste, tilhørende. Derudi fandtes dend Sal. Mands Gang Klæder. 1 gl. graa Klædes Kjortel vendt, med sort vadmelsdræt under 1 rdl. 2 m., 1 gl. sort ditto Kjortel vent med Vadmels Dræt under 1 rdl. 3 m., 1 Blaaegraae vadmels ditto med vadmels Dræt under 1 rdl. 1 m., 1 brun Vadmels med Lerreds Dræt under og Metal knapper udi 1 rdl. 1 m., 1 Skindvest med Vadmels Dræt under 4 m., 1 Pr. sorte Skind Buxser med tin Knapper udi 3 m., 1 pr. gl. gule Skind Buxser 1 m. 8 sk., 2 pr. Blaaegraa giorn bunden Strømper 2 m, 1 pr. ditto Vanter 6 sk., 1 brun Klædes Cabus med Plys som er stor under 8 sk., 1 gl. Hat med et Fløjlsbaand omkring 8 sk., 1 gl. brunt Klædes Hatslag 4 sk., 1 pr. gl. Sko med Messing Spænde udi 1 m. 8 sk., 1 pr. gl. Støvler 2 m., 5 stk. Hørgs. Skjorter á  2 sk. er 1 rdl 4 m., 4 Hørgs. Halsklude á 6 sk. er 1 m. 4 sk., 1 hals Krave og 1 pr. Ermer 12 sk., 1 tavlered Lomklud 8 sk., 1 grøn Vadmels Brystdug 1 m., 1 lidet blaae mahled Skrin Enken tilhørende.

1 gl eege Jernbunden Kiste med Laas for 4 m. Derui var intet andet end Børnenes gl. Leietøj. 1 fur Kiste med Laas for og Nøgle til, som Enken og Arvingerne forklarede at den Sal. Mand havde givet sin yngste Datter og desaarsag ej vurderet. Efter som derudi ej fandtes andet end Børnenes daglige og helligdags Gangklæder. 1 brun mahled Vognskrin med Hasper for 1 m. Derudi var ej noget som bør vurderes. 2 træ Stole den ene med et sort ? syet paa 1 m. 2 blaae Vadmels rejse Hynder 1 m. 8 sk., 1 gl. mørkebrun mahled eege Skab med 4 rum udi 4 m. Derudi ej andet end Husfolkenes Linklæder.

Udi bemelte Stue paa én faststaaendes brun mahled Panel Sengested fandtes én velopredt Seng, som enken med hendes Lauværge berettede at hun og hendes Sal. Mand havde gived deres ældste Datter Anne for sig selv alene at beholde og som Formynderen og de øvrige Arvinger ej have noget derimod at erindre saa haver det derved sit forblivendes og saaledes er uvurderet.

I et lidet Kammer Norden Stuen  1 lidet fur Bord 4 sk. 2 ege lægte ? 3 m. 1 bøge Salt for 2 m. 1 gl. fur Kiste uden Laas og Nøgle 8 sk. derudi fandtes slet intet. 2 ege Ankere  1 m., 3 bøge fierdinge á 4sk. er 12 sk., 1 glas Løgte 4 sk., 2 fur Hylder 4 sk., 1 grøn Bøtte af Bøg 4 sk.

I Stegerset 1 gl. Kaaabber Kiedel i ? paa ½ Tønde stor, men Laag Sæk og Piber, i alt af Værdi for 7 rdl.1 Jern Gryde i Grue paa 3 Kander stor 1 m., 1 Staal Gryde med Jern Grebe udi 2 m., 2 eege Delkar er á 2 sk. 4 sk., 2 ege Stand á 8 sk. 1 m.,  2 bær Karer, det ene af Fur, det andet af Eeg 10 sk. 1 ege Spand med en Grebe udi og Jern Giorde 8 sk., 2 Strippernd den eene Fur og den anden af Bøg 6 sk., 1 Furkierne 8 sk., 1 gl. fur Bord 8 m., 1 gl. fire Beene Bøge Skaal 4 sk., 1 Ildkleme, 1 Staal ? do og 1 Ris 1 m., 1 Brød Kniv 9 sk. 2 grise Ruber og 1 Ris Dolsker ? 8 sk. 8 runde Træe Tallerkener á 1 sk. 8 sk., 2 gl. Fur Hylder for 4 sk.

I Brøggerset 1 gl. Kaabber Kiedel paa 1 Tønde stor 2 rdl., 1 Tønde stor 1 m., 1 gl. fur Dravkar 1 m., 1 gl. bøge ditto Kar 1 m., 1 Ildskovl og Rage 4 sk.

Paa Loftet 7 væved Lain Sække a 2 m er 2 rdl. 2 m. 1 gl. ? og 1 MelMads Kurv 4 sk.

Det forefindende Korn paa Loftet berettede Enken og Arvingerne at de kunne nære sig med til sommer Husholdningen indtil Gud vil at der igien bliver indavled, uden at kiøbe noget dertil og ej videre og desaarsage beregnedes ej noget deraf til Indtægt, hvorimod ej heller noget af saadant bliver Boens Udgifter beregnet til Udgift.

I Herberger Huuset var 2de opred Senge, som Enken iligemaade har tilligemed hendes tvende yngste Døtre at beholde for sig selv alleene, hvorimod de øvrige Arvinger var vel fornøjet, uden noget derimod at erindre. 2 Lille Furbordde 1 m., 1 gl. Træe Stol 2 sk.

I det andet Kammer vesten for i samme Huus 1 Haandkværn med 2 Steen udi 2 m. 8 sk., 1 Halm Sælde, 2 Løbe og 4 skind Solde 2 m. 8 sk., 1 fur Degnetrug 1 m., 1 Korn Skieppe 4 m.

I Beste Huus Saddel med Bidsel og Dekken 1 rdl., 1 Baand Kniv, 2 ??, 1 Øxse, 1 Hammer, og tang, 2 Huug Jern, 1 Spegerbor med Skaft, 1 Saug 1 rdl., 3 Forker,6 River, 3 Spader, 3 Skovld Grebe, 2 Hyllier med Drave, 1 Sæksløb og 1 Hvirvel Steen med Jern Axsel, 1 m.,1 Raastang 8 sk.

I Gaarden Vogn og Ploug Redskab, 1 beslagen Vogn med Afsætt og behørende Tøj 8 rdl., 2 Arbejds Vogn med fuld Behør 9 rdl., 1 Ploug med Jern og Drætte og Tøj til 6 Bæster 3 rdl., 1 Harve med Jern Tænder udi 1 rdl., 1 Høe Baare og 1 Hiulbaare 1 m., 1 Slæde af Bøg 2 m. 8 sk., 1 Skovl og 2 Grebe 4 sk., 1 Skærekiste med Kniv 1 m. 8 sk., 2 Pleiler, 1 Kasteskovl og 1 Riste. 8 sk.

Bæster 1 Blaaegraa Hest 4 Aar 9 rdl., 1 brun Hoppe 10 Aar 6 rdl 4 m., 1 blakked Hoppe 8 Aar 6 rdl. 4 m., 1 brun stierned Hest lakket 7 Aar gl. 4 rdl., 1 brun skimlet hoppe med 1 brun Føll 6 rdl. 1 rød blesset Hoppe 14 Aar 2 rdl., 1 blaargraa blisted Fyllir 3 Aar gl. 4 rdl., 1 rød blised dito 3 Aar 4 rdl. 5 m., 1 sortebrun blisted af lige alder 4 rdl., 1 rød hielmed Hæst Plag Aar gl. 2 rdl., 1 sortebrun stirned ditto 2 rdl., 1 sortbrun Øg 18 Aar 3 m.

Fæe Creaturer 1 sort hielmed Koe 10 Aar 2 rdl. 2 m., 1 ditto 2 rdl. 2 m., 1 ditto 7 Aar 3 m. 1 hvid Ditto 10 Aar 2 rdl., 1 sort ravned ditto 6 Aar 2 rdl. 4 m., 2 sorte ditto 4 Aar gl. á 2 rdl. 2 m. er 4 rdl. 4 m., 1 graae hielmed 5 aar 3 rdl., 2 sorte hielmede Stude 4 Aar gl. 12 rdl. 1 sort Plet?det og stierned i 3de Aar 3 rdl., 2 Qvier den ene Graaehielmed og den anden sorthoverd for 7 rdl. 1 sort stierned Qvie Aar gl. 1 rdl. 1 m., 1 graaehielmed Stud Nød Aar gl. 1 rdl. 2 m., 1 sort ringed og 1 sort stierned ditto for 2 rdl. 4 m., 1 sort hielmed kuldet Stud Nød Aar gl. 1 rdl. 1 m., 1 Idsegraae stierned Studekalv, 1 hvidegraa Ditto og graae hielmed Qvie Kalv, alle Sammen Kalve 2 rdl. 4 m., 1 hvid og graa Studenød i 2det Aar. Sønnen Peder tilhørende, 1 graae hielmed plet Manket ditto Stierned Jørgen tilhørende, og 1 graa hielmed Plet manket Sønnen Jens den yngre tilhørende. Som saaledes af Enken og de øvrige Arvinger forgives denem af deres Sal. Fader at være giord.

Faar 16 Faar og 16 Lam  8 rdl., 2 Væyrer 1 rdl.

Sviin 2de toe Aars Galte 3 rdl. 1 galt Svin Aar 5 m., 1 Soe Svin med 6 Grise 1 rdl.

 

Enken ved hendes Lavværge erklærede paa tilspørgelse, ej videre at være ejende, Og som Dagen er næsten forløben og hellig Pinsefesten tilstunder, Saa hensætter Skifteforvalteren med Arvingernes Samtykke, Skiftet til i Dag 6 Uger som er dend 1ste Julii førstkommende, da det videre skal vorde behandlet paa ? Maade og tilendebragt og til samme Tid lovede samtlige vedkommende at tilkiende give om noget videre Boen til Indtægt kunde opdages. At saaledes i Dag er tilsagt og forrettet det bekræftes vedkommende med deres Hænders Underskrift af Skifte Stedet i Stubdrup samme Aar og Dag om beskrevet staar. Paa velbemt. Cancelie Raadens Vegne underskriver J.L. Tychschou

E.I.D. (Else Jens Datter) Som lavværge Anders Larsen. Paa egne og mine Brødres Vegne Jens Jensen. Paa Pigebørnenes Vegne C.N.S (Christen Niels Søn) Som Vurderings og Vitterligheds Mænd

                                                                                                             Jens Hansen, Lars Jensen.

 

Efter Vedtægt fra Skiftet fra sidst afvigte1ste Julii efter Enkens og Arvingernes Begiering til i Dag dend 2den Augusti forflyttet, hvorda er sammen paa velbemeldte Herskabets Vegne underskrevne Jens Tychschou fra Vreileff Closter og de fra første Haand hafte Mænd navnl. Jens Hansen og Lars Jensen begge boende i Sterfboegaarden i Øster Brønderslef Sogn og Bye og ellers tilstede og indfunden sig Enken med sin forhen tiltagne Lavværge saavelsom Børnene de myndige paa egne , og

(fortsættelse mangler)