Maren ChristensdatterAge: 86 years16931779

Name
Maren Christensdatter
Family with parents - View this family
father
mother
elder brother
4 years
elder sister
3 years
elder brother
19 years
herself
Maren Christensdatter
Birth: 1693 73 43Hover
Death: 1779Hammelsvang, Ølstrup
Father’s family with Private - View this family
father
step-mother
Private
half-brother

Bilag til 681a3 Maren Christensdatter (Arv)

Bilag til 681a3 Maren Christensdatter

(1693-1779)

 

B 80 C- 3 - fol 581 a af 14. december 1779

 

Tirsdagen den 14. December 1779, blev Retten ved Bølling Herreds Ting betient af

Herredsfoged Raadmand Montagne og Byeskriver Hviid samt de sædvanlige Stademænd,

 da der blev læst et Afkald til Fuldmægtig ved Voldbjerg Dyssel for udbetalte

Arv efter afg. Maren Christendatter, som døde udi Hammelsvang i Ølstrup Sogn,

til Arvingerne efter bemeldte afg., hvilket under 1. November dette Aar lyder

saaledes folie  ?  .og videre var ikke at forrette.

 

Vi undertegnede samtlige som Systerbørn og Arvinger efter afg. Maren

Christendatter, som døde udi Hammelsvang i Ølstrup Sogn uden Livs Arvinger,

kiendes og hermed vitter giøre, at have bekommen den os efter benævnte Sl.

Moster tilfaldne Arvepart til fulde hvad vi kunne tilkomme alt efter Skiftebrev

Formildning og Slutning af 1. Novenber 1779, i alt den Summa 144 Rdl. 2 M. 4 Sk.

Skriver et hundrede og fire og fyrretive Rigsdaler toe Mark og fire Skilling,

hvilke os saaledes i Dag inden Skifteretten er af Skifteforvalterens Fuldmægtig

Sr. Just Düssel paa Nørkjær blevne betalt og til enhver af os leveret som

følger:

Til mig Knud Christensen i Hovergaard, i Hover Sogn 20 Rdl. 3 M. 12 Sk.

Til mig Maren Christendaatter i Hovergaard               10      1      14

………..Ane Christendaatter i Hover Anexpræstegdr.  10      1      14

………..Lars Michelsen af Viborg                              20      3      12

………..Anders Michelsen i Hammelsvang                 20       3      12

………..Christen Michelsen i Heeagger                      20       3      12

………..Mette Michelsdaatter i Hammelsvang            10       1      14

………..Enken Maren Köll i Nr. Omme                                       10       

1      14

og hendes Broder Christen Overgaard i Nr. Omme, som er død og efterladt sig 2de

Børn, en Søn Ib Christensen og Datter Dorethe Christensdaatter, som begge nyder

deres Sl. Faders Lod 20 – 3 – 12                       Som giør i alt den Summa 

            144 Rdl. 2 M. 4 Sk.

 

Saa vi tacker for god Betaling, Reede og Rigtig, ligesom og hermed give ham

Skifteforvalterens Formynder en derfor voris fuldkommen Afkalds Qvittering, thi

maa samme læses og protokolleres til Tinge, hvor og naar forlanges uden nogen

Varsel nogen af os derfor at give.

Dette ti Bekræftelse under vore Hænder og tillige anbedet Hans Christensen og

Christen Spaabech i Hammelsvang, dette med os at underskrive. Datum Hammelsvang

1. November 1779.

Ib Christensen egne og Enken Maren Köllis Vegne. Knud Christensen paa egne og

min Systers Vegne. Jørgen Thomsen egne og min Hustrus Vegne. Hans Ibsen. Anders

Michelsen paa egne og Bror Lausts Vegne saa og min Systers Vegne. Christen

Michelsen Heagger.  Efter Begiæring til Vitterlighed underskriver Hans

Christensøn og Christen Jensøn Spaabech

                            

[Kommentarer til afkaldsbrevet, som giver indsigt i slægtsmedlemmer: De 3 første

Knud, Maren og Ane var børn af Christen Christensen, (Hans Ibsen, som boede i

Hover Anexpræstegaard, må skrive under på Anne Christensdatters vegne, og han

var nok gift med hende.) Lars, Anders, Christen og Mette var børn af Kirsten

Christensdatter. De 2 søskende Maren Köll og Christen Overgaard har jeg søgt i

Nr. Omme kirkebog og har på den måde fundet en forklaring til flere

slægtsmedlemmer: Christen Ibsen Overgaard døde 1775, 66 år gammel og Jens

Christensen Kølle, murmester og blytækker, døde 1765 i Askov, Nr. Omme (ingen

alder angivet, men en sandsynlig bror Jacob Christensen Kølle døde i Nygaard,

Nr. Omme 1773, 67 år). Jens var fadder ved Christen Overgaards børns dåb og gift

med Christens søster Maren, som nævnes i kirkebogen ved død som Maren Ibsdatter

Kølle d. 1786, 74 år.

Ib Christensen født 1757 findes i FT 1787 i Tim og 1801 gift i Askov, Nr. Omme

men har ikke egne børn, hvorimod hans kone har en datter, og hans mor bor hos

ham, hedder Mette Saaphie Rasmusdatter og døde som fattiglem 1804. Ib døde 1803

og hans kone 1819, så der blev ingen efterslægt.

Dorthe Christensdatter er ikke nævnt ved kvitteringen af ovennævnte dokument,

men Jørgen Thomsen kvitterer på sin kones vegne, så jeg slutter, at han er gift

med Dorthe, som ved dåben 1755 blev kaldet Dorthe Marie, hvilket Jørgen Thomsens

kone også kaldes ved deres børns dåb, undtagen det første 1781, hvor konen kaldes

Dorthe Jensdatter. Det må være en skrivefejl, ligesom det at han er nævnt som

enkemand i FT 1787, for ved børns dåb både 1782 og de følgende år til 1794

kaldes hun Dorthe Marie Christensdatter også ved introduction i 1781.

 Hun døde 1842 som fattiglem og der står ”skal være datter af Gmdm. Christen Ibsen i Askov.”

Dorthe Marie Christensdatter og Jørgen Thomsen havde 6 børn, men kun den ældste

Ane Margrethe fik børn, nemlig datteren Maren født 1811, med udlagt far Hans

Jeremiasen fra Overgaard, som hans Far Jeremias Hansen havde 1806-15. Ane

Margrethe blev senere gift med Christen Madsen. Ved FT 1834 boede de sammen med

både hendes eneste voksne søskend Ane, 40 år og ugift, og med deres mor. Ane

Margrethe døde 1836. Maren kaldes ved konfirmation Christensdatter efter sin

stedfar. Hun blev gift 1836 i Timring med Niels Frederik Mortensen, og hun fødte

samme år en søn Niels Thygesen Frederiksen i Halkjær, Nr. Omme. Ved FT 1845 bor

de i Tanderup, Snejbjerg, hvor de bliver boende med deres eneste søn, der også

får én søn, der så til gengæld får 12 børn, stadig i Snejbjerg (1891-1912) i

Tanderup, som fra 1923 er i Studsgaard sogn. Næste generation spredes over flere

sogne.

 

Jeg formoder, at Christen Ibsens far har heddet Ib Christensen og er den søskend

som danner forbindelse til Maren Christensdatter, som døde 1779, og da deres

forældre hed Christen Graversen og Maren Ibsdatter, er det da også rimeligt, at

de havde en søn ved navn Ib Christensen.

 

Maren Ibsdatter Kølle og hendes mand Jens Christensen Kølle fik ifl. kirkebøger

og FT 4 døtre: Inger, Dorthea, Anne og Johanne Marie. De 3 første blev

gift, men fik tilsyneladende ingen børn, så der er ikke fundet nogen efterslægt

til disse.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

2 slægtsskabsberegninger Kaj Schmidt f. 1931 - Maren Christensdatter f.1811     

 

 

                   Hans (Henrich) Jeremiasen

 

Maren Hansdatter                                       Maren Christensdatter

[efternavn efter stedfar]

 

Maren Christensen                                      

 

Anna MATHILDE Nielsen                                  

 

Kaj (Nielsen) Schmidt                                  

 

 

[Hans (Henrik) Jeremiasens slægt kan ses på www.sm1.dk og der vil Marens mors

slægt og ovenstående redegørelse også være at finde efter nytår 2006]

                           

 

                     Christen Graversen

 

Kirsten Christensdatter                                Ib Christensen

 

Christen Michelsen                                     Christen Ibsen Overgaard

 

Christen Christensen                                   Dorthe Marie

Christensdatter

 

Maren Christensdatter                                  Anne Margrethe

Jørgensdatter

 

Knud Kristian Jensen                                   Maren Christensdatter

 

Ane Kirstine Knudsdatter                               

 

Knud Kristian Nielsen                                  

 

Anna MATHILDE Nielsen                                  

 

Kaj (Nielsen) Schmidt