Peder PedersenAge: 71 years16831754

Name
Peder Pedersen
Family with parents - View this family
father
mother
elder brother
6 years
himself
Peder Pedersen
Birth: 1683 38 38Rindum
Death: 1754Meldgaard, Hee
6 years
younger brother
Iver Pedersen
Birth: July 1688 43 43Rindum
Death: 1765Mejlby, Rindum
Family with Anne Jørgensdatter - View this family
himself
Peder Pedersen
Birth: 1683 38 38Rindum
Death: 1754Meldgaard, Hee
wife
Marriage: June 23, 1726Hee
Anders Christensen + Anne Jørgensdatter - View this family
wife’s husband
Anders Christensen
Birth: 1675 35 30Meldgaard, Hee
Death: 1725Meldgaard, Hee
wife
Marriage: October 28, 1722Hee

Bilag til 334a Peder Pedersen, Meldgaard (Skifte)

Bilag til 334a Peder Pedersen, Meldgaard

 

 

 

Lundenes amts skifteprotokol B 8 – 1079 No l 1754

 

side 193

 

Skifte Forretning efter afgn. Peder Pedersen Meldgaard i Hee Sogn. –

Underskrevne som var de Eneste Arfvinger efter afgn. Sal. Peder Pedersen forhen Bonde i Meldgaard i Hee Sogn, nemlig Iver Pedersen af Rindom hands Broder og hands Broders Børn nemlig Niels – Anders - Peder - og Chresten Chrestensen, Maren Chrestensdatter som er gift med Gravers Pedersen i Søegaard i Thim og Dorthe Chrestensdatter, som er trolovet med Ib Jensen, som Ejer stedet, kiender og hermed Vitterlig giør, at Vi samtligen med bemeldte vores Sal. Broder og Farsbroders Enke Anna Jørgensdatter er accorderet og forenet om ald dend Arf

som os efter dend Sal. Mand Peder Pedersen arfveligen kunde tilkomme, og som bemelte Arf er os forsvarligen betalt med 20 rd. Siger 20 rd., saa meddeelis og herved samtlige Vores Afkalds Qvittering, for ald dend Arf og Arfs Prætention, som os efter afgn. Sal. Peder Pedersen kunde tilkomme, hvilken og uden videre Advarsel til os derom maae til Ting læses og Protocolleres naar forlanges. – Samme Vores Venlige forEning som Vi har giordt i overværelse af Hr. Otto Høyer og Sr. Just Dysshel paa Voldberg, samt Enkens Lauværge Oluf Hee, beder Vi de med os til Vitterlighed Ville underskrifve, deels som Vores Sognepræst, deels som Vores Høie Herskabs Fuldmægtig, dernest beder Vi og Allerunderdanigst at Høiædl. og Velbaarne Hr. Etats Raad og Amtmand von Albertin Vilde approbere denne vores Skifte ForEning og dend i Protocollen lade indføre og dend derefter igien Enken at maatte tilstilles, Da Vi samtlige Underskrefne Een for alle og alle for Een Revereres og forpligter os udi kraftigste Kander at holde Skifteforvalteren Høitbemelte Hr. Etats Raad von Albertin Angerløs og uden skade for denne Behandling udi alle optænkelige Maader. – Datum Eistrup dend 3.0ctob.1754

Anna A I D Jørgensdatter, Som Lauværge Oluf Hee  Siign. Niels N C S Chrestensen, Anders A C S Chrestensen, Peder P C S Chrestensen. Paa Chresten Chrestensens Vegne som Curator I. Dysshel  Paa Min Hustrus Uegne Gravers Pedersen, Paa Min Trolofvede Hustrus Dorthea Chr.Dttrs. Vegne Ib Jensen, Iver Pedersen  Paa Mit Høj Herskabs Bønders Vegne, som og til Vitterlighed Underskrives I. Dysshel, og som efter Begiæring nærværende Sognepræst 0. Høyer. –