Karen HansdatterAge: 44 years16851729

Name
Karen Hansdatter
Family with Niels Nielsen - View this family
husband
herself
Marriage: 1712
2 years
son
Hans Nielsen
Birth: 1713 44 28
Death: 1729Hunderup
4 years
daughter
Anna Nielsdatter
Birth: 1716 47 31Hunderup
3 years
daughter
Maren Nielsdatter
Birth: 1718 49 33Hunderup
4 years
son
Niels Nielsen
Birth: 1721 52 36Hunderup
6 years
daughter
Edel Nielsdatter
Birth: 1726 57 41Hunderup
Niels Nielsen + Ellen Jensdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage: November 13, 1729Hunderup
2 months
step-daughter
Wibeke Sophie Nielsdatter
Birth: 1729 60 36Hunderup
Death: before 1754
4 years
step-daughter
4 years
step-daughter

Bilag til g270 fra Karen Hansdatter (Skifteprotokol)

Bilag til g270 fra Karen Hansdatter

Fra Kærgaard Gods skifteprotokol 1729 G 477-3    side  165

 

Anno 1729 d. 9de Aprilii blev foretagen Registrering og Vurdering Sampt skifte og deelingq efter afgangne Sal. Karen Hans Datter, Som døde i Kragqelund, imellem hendes efter ladte' Mand Niels Nielsen Ladefoged paa Kiergaard paa den Enee og deres fælles Børn nemlig Niels Nielsen 13 Aar gammel, og 3de Døtre Anne Nielsdatter 13 Aar gammae, Maren Nielsdatter 11 Aar gl. Edel Nielsdatter 2 1/2 Aar. Imidlertiid over værede Enke Manden Niels Nielsen paa egne og som Formynder efter Loven paa hans

Børns Side, Saa og for bemelte Børnenes Morbrødre Hans Hansen af Hunderup og Enevold Hansen fra Kiergaard, og Ellers Mødte paa Herskabets, Høy og Vaibaarne Fru Grefine Raadinde Gersdorf til Kiergaard hendes vegne var mødt Ridefogden fra Kiergaard Christian Bang, tillige med 2de tiltagne Vurderings Mænd Nafnlig Peder Christensen og Eske Ollesen begge fra Hunderup, hvor efter Boen da blef Registeret og Vurderet som følger –

 

Huse og Bygning

4 Fag Stue Huus med Viddevæv og Døre sampt Loft Skud, 7 Fag Sals Huus, 7 Fag Vester Huus , 4 Fag Øster Huus

Qvæg og Bester

En Sort Hoppe, l Sort Hielmet Koe, 1 Sort broget dito, 1 Sort dito, 1 Sort stud, 6 Faaer og en Væder, 7 Biestader, 1 Spæd Kalf, 1 Sort Hielmet Koe.

Boeskab udi Vinter stuen

Et Ege Boer, 1 Ege Kiste,1 Ege Boer, 1 Ege Skrin, en liden dito, en fyr dito, en liden fyr skab med laas for, 3 stole, 5 Siv Bytter, 1 gammel Rieve, 1 Øre Balle, 1 spand og en strippe, 2 Smaa Kar, 1 Øldtønde, 2 gal.stand Tønder, 2 dito, l Flød Bytte, 1 træd Fad,

Jern Fang

1 Jern gryde, l Jern Pande og en Reste, 1 Spade og en Øxe,

 

Mæsing

En Brændeviins Keeddel med Sit til Behør, Mæssing Lysestage.

Thin Tøj

2de thin Talerkener og 2 thin stager.

 

 

Hollans steentøy

2 Hollans Kruse og 2 Hollans Fade, 3 Pateller af glas, 3 Glas

 

l Seng udi Vinter Stuen

Nok en Seng

 

Rettens Middel til holte Enke Manden Niels Nielsen

Rigtigen at  andgive alt hvis som hand er Vidende Boen kand vare

 være til gode saa vel indgield som udgield.

 

Boens tilstaaende Gield

Niels Nielsen fore gauf at have boen tilgode

hos forpagteren Jep Darum for 2de Aar 29 Rdl. 2 m.

 

 

 

Chresten H. Boendes sønden Kirke                 

 

 

Er Niels Nielsen skyldig                          6       3

Af bemeltei Mand debet udvees            11 rd 3 m.

Hans Ollesen i Hunderup Debet              3     2

 

 

 

Jens Enevoldsen i Hunderup Debet          8    8

 

 

 

Christen Hansen i Huderup  Debet l

 

 

Anna Raskis i Farum Debet                     4

Anders Povelsens Debet udvis               34 rd.

Bertel og Fenbel Hans                            46 rd.

Anders    Mand Debet                            12 rd.

Thomas Troelsen af Jested                      8 rd.

Thomas Frasig af Wilslef debet              6 rd.

 

       

 

Udviis gield 117 rd 3 m, Summa Boens formue  =  149 rd 2 m. 14 sk.

 

Boet skyldig gield

Enevold Hansen fordrede her i Boen som af Niels Nielsen blev tilstaaet 3  2  10

Hans Pedersen Dalum i Wilslef          3

Bertel Christensen i Seystrup                    5    8

Er 7 rd. 2 m. 2 sk.

 

Enke Manden pretenderede til Sin Begravelse efter Loven   10 rd

Skiftets Salarium og Stemplet papir                  2

til Vurderings mændene    2

Summa Boens Besværing    19 rd 4 m. 2 sk

 

Naar Gielden Leqviderin imod Boens Midler bliver Saa ingien til skifte og deeling

 129 rdl. 4 m. 12 sk.

Naar saa half parten efter Loven fra gaar til Enke manden af Boens midler, kommer fra til deeling imellem Enkemanden og Børnene 64 rd 5 m    6 sk

hvor af kand tilkomme Sønnen         25 rd  5 m  14 sk

Anne Nielsdatter til kommer      12  5  14

Maren Nielsdatter                     12  5  14

Edel Nieladatter                        12  5  14

 

Og som Boen er Rigtig Registeret og Vurderet, Saa er og dend Sl. Kones Gang Klæder, som ej er Vurderet givet til de 3de Døtre med Villige og Venskab, saa vel af Faderen Niels Nielsen som af Morbrødrene Hans Hansen og Enevold Hansen, hvilke Klæder, forbliver under Faderens forvaring og til Siun, hvorimod Sønnen Nyder Sin Sal. Morbroders Klæder Jes Hansen som døde i Kragelund, der for uden lover for ommeldte Niels Nielsen at have goe opsigt med Sine Børn.

 

Og at fremholde med skolegang, og anden optugtelse, som hand for gud, og Mennigsker agter at for svare, saa bliver beanførte Boens penge hos faderen  bemelte Niels Nielsen bestaaende uden Nogen Rente, indtil de opnaar deris fulde Myndige Aar, Er da skiftet her til Ende Bragt, dets til Bekræftelse

under Vore Hænder og Segl      Kragelund

ut Supra

Christian Nielsen Bang Niels Nielsen Hans Hansen

Vurderings Mændene Peder Christensen Eske Ollufaen