Hans Henrik Meintz1847

Name
Hans Henrik Meintz
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: August 14, 1840Trinitatis sogn, København
8 months
elder brother
Carl Christian Meintz
Birth: April 23, 1841 29 27Stege
Death: August 27, 1853Nykøbing F
4 years
elder sister
2 years
himself
Hans Henrik Meintz
Birth: February 6, 1847 35 33Nykøbing F
23 months
younger brother
Frederik Georg Meintz
Birth: December 28, 1848 37 35Nykøbing F
Death: August 29, 1867Nykøbing F
2 years
younger sister
Ane Marie Louise Meintz
Birth: January 30, 1851 39 37Nykøbing F

Bilag 63a3 Hans Henrik Meintz (Domsprotokol)

Fra Domsprotokol for Vordingborg nordre birk 1847-57

Aar 1856 d.13.Oktober blev i Vordingborg nordre birks politiret i sagen det offentlige mod Husm. Hans Henrik Meintz af Mehrn og sammes hustru Ane Marie Hansdatter afsagt følgende Dom.

Under nærværende sag har Husm. Hans Henrik Meintz af Mehrn og sammes hustru Ane Marie Hansdatter vedgaaet at sidstnævnte efter førstnævntes råd i løbet af en måneds tid sidstafvigte sommer har solgt en del brændevin ud af huset med en fordel af 2 mark pr. pot. Tiltalte Hansdatter er for lignende forseelse tidligere 6 gange anført ned mulcter af 5, 10, 15, 20, 40 og 50 rd. beløb og findes saaledes i medhold af Pl.20.Mai 1835 paragraf 1 hendes straf denne gang at maatte bestemnes til en mulct af 70 rd. til jurisdiktionens politikasse hvorimod medtiltalte Meintz for hans medvirkning til forseelsen i samme lov sted lempet mulct af 5 rd.

Thi kendes for ret. tiltalte Hans Henrik Meintz og dennes hustru Ane Marie Hansdatter bør til Vordingborg nordre Politikasse bøde førstnævnte 5 rd.og sidstnævnte 70 rd. sølv.

Tilføjet. Ved overrettens Dom 5.dec.1856 blev Ane Marie Hansdatters mulckt ansat med 20 rd. til birkets politikasse.

 

Politirapport Mandagen den l1.april 1859.

For at give forklaring fremstod arrestanten Hans Henrik Meintz. Forklarede at være født, døbt og konfirmeret i Kallehauge og 37 år gammel. Han er en søn af afdøde arbejdsmand Mathias Meintz og ligeledes afdøde hustru Maren, hvis videre navn han ikke ved.

Efter konfirmationen kom han i tjeneste i Allerslev sogn under Præstø i 10 1/2 år og blev da gift med Ane Marie Hansdatter og tog bopæl i Nørre Mehrn, hvor han siden har boet og ernæret sig som arbejdsmand. Tidligere staffet nægter han at være. Arrestanten blev atter afgivet til arresten.

Bilagt 2 attester, som bekræfter, at han er ustraffet, født og døbt som opgivet.

Onsdag den 27.april 1859. For retten mødte Inger Jeppesdatter, gaardmand Lars Nielsen Nyegaards Hustru. Hun forklarede, at der i vinteren 1851-52 blev foretaget natligt indbrudstyveri hos dem.....,.....,....,...,,,

Hun mærkede intet om natten, men da hun om morgenen ville gå ind i spisekammeret var der indvendigt fra sat en bøtte for døren, der forøvrigt var uaflåst, så den ikke straks kunne oplukkes. Efter at hun var kommet derind, så hun, at det ene vindue stod åbent og savnede hun forskellige der stående kar og mange fødevarer.

Hun er ikke i stand til nøjagtigt at opgive, men hun antager der var borttaget omtrent 1/2 lispund smør og noget over et lispund fedt og af saltet kød, flæsk og rullepølse i det hele henved 20 lispund og antog det hele kunne have en værdi af nærved 30 rd. Endvidere var fra en hæk i haven borttaget ca.16 stk. lin hovedtøj af værdi 1 mark pr stk.

De anklagede havde intet derimod at erindre, men, at de derimod ikke kunne erkende at have tilvendt sig så mange fødevarer, som vidnet forklarede, at de foruden linene, som, de erkendte at have taget fra en hæk i haven, ikke kunne indrømme at have tilvendt sig mere end linene iberegnet til 6 rd.

Konen frafalder krav på erstatning.

Hun bemærkede, at de på den årstid plejede at gå i seng kl. ca. 9, hvilket også var tilfældet den pågældende nat.

 

Dom: Arrestanten Hans Henrik Meintz el. Hans Henrik Mathiasen Meintz, er er langt over den kriminelle lavalder og ikke findes forhen straffet, er ved egen tilståelse og det øvrige oplyste overdanigst at have været meddelagtig i det under nr.13 anmeldte hos Gaardmand Nyegaard begaaede indbrudstyveri på den der nævnte måde, og han vil således være at anse efter sidst anførte lovbestemmelse og findes staffen at kunne fastsættes til forbedringshus i 6 år.

I dom for nr. 13 Hans Frederik Hansen anføres at han sammen med Meintz i vinteren 1851-52 har frastjålet Gaardmand Lars Nielsen Nyegaard ved Nysø nogle fødevarer og 16 lin, hvilket tyveri er udført på den måde, at de en aften mellem kl. 10 og 11, da folkene var gået i seng, og da de vidste, at bestjålne var rejst bort, indfandt de sig på hans gård, hvor Hansen udtog et vindue til spisekammeret, der ved uaflåst dør stod i forbindelse med sovekammeret, og steg ind samt borttog de nævnte fødevarer, som han rakte ud til Meintz, hvorefter de forlod stedet efter først fra en hæk i haven at have tilranet sig linene. Bestjålne har ansat fødevarerne til mindst 30 rdl. og linene til 2 a 4 mark stk., mens arrestanterne har nægtet, at værdien efter deres mening ikke er mere end seks rigsdaler.

Hans Frederik Hansen fik 8 års tugthus.

 

Bilag 63a4

Fra Domsprotokol for Vordingborg nordre birk 1857-69

side 149-50 Aar 1862 d.7.april afsagt dom over Hmd. Christian Mathisen,41 år, som sammen med Christen Pedersen 37 år og ugift Fruentimmer Louise Søndergaard 28 år.

Frit fortalt drejer sagen sig om, at Pedersen og Søndergaard levede sammen og boede hos Mathiesen i Lystskovhuset 1/4 mil fra Præstø. Provisor Maaløe af Præstø, der tidligere for betaling havde haft samleje med hende, skulle afpresses penge. Hun skulle få ham til at tage tøjet af og lægge sig i hendes seng, og de to skulle så komme i hendes kammer under påskud af, at Pedersen ville overraske dem, da Mathiesen havde fortalt, at hun var Pedersen utro. Det skete efter planen mellem kl. 12 og 1. Pedersen og Mathiesen tog Maaløes klæder, og da han ved vinduet bad om dem, forlangte de 100 rd., men Maaløe ville ikke betale, og Pedersen slog ham på ryggen, så han fik røde strimer og gav ham også et blåt øje, desuden truede de begge medMathiesens sabel og bøsse, som dog ikke kom tilstede, indtil Maaløe lovede at betale 15 rd., som han dog ikke havde med, men han pantsatte sit ur. Da han indløste det, fik han en skriftlig kvittering. Søndergaard har også frastjålet Mathiesen noget til 4 rd. og en sæk fra Tørvehuset, men den er kommet tilbage.

Foruden straffen skal Søndergaard betale Maaløe 15  rigsdaler og sagens omkostninger. Pedersen dømmes også for samleje med Søndergaard. Han er gift og konen bor i Frederiksberg. Straf i forbedringsanstalt. Christen Peddersen 5 år, Christen Mathiesen 4 år, ikke forhen straffet, og Louise Søndergaard i 2 år.

(En provisor er en ledende apoteksansat cand.farm.)

Se sagen mod Hans Henriks og Christens far, Mathias, for tyveri af træ ved 126.