Christen i 1915

Christen ChristiansenAge: 85 years18311916

Name
Christen Christiansen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: November 27, 1817Sønderholm
9 months
elder sister
3 years
elder brother
Niels Christiansen
Birth: November 20, 1821 32 28Nyrup, Sønderholm
Death: February 19, 1902Nyrup Mark, Sønderholm
2 years
elder brother
Anders Christiansen
Birth: November 9, 1823 34 30Nyrup, Sønderholm
Death: April 16, 1905Sønderholm
2 years
elder brother
3 years
elder sister
Margrethe Christiansdatter
Birth: November 19, 1828 39 35Nyrup, Sønderholm
Death: March 3, 1849Sønderholm
2 years
himself
2 years
younger brother
4 years
younger brother
Family with Jensine Marie Pedersdatter - View this family
himself
wife
Jensine i 1915Jensine Marie Pedersdatter
Birth: September 2, 1844 24 40Søndergård, Ø.Brønderslev
Death: February 9, 1923Ø. Brønderslev
Marriage: November 11, 1866Ø. Brønderslev
14 months
son
3 years
daughter

Media objectChristen i 1915Christen i 1915
Format: image/jpeg
Image dimensions: 380 × 495 pixels
File size: 46 KB
Type: Photo
Bilag til 28 Chr. Kjærsgaard (jordefærd fra Vendsyssel Tidende okt. 1916)

Bilag til 28 Chr. Kjærsgaard

Udklip fra Vendsyssel Tidende okt. 1916 (Set hos Bolette Munk)

Jordefærd. (Ø.Brønderslev)

I torsdags blev Chr. Kjærsgaard, (ane nr. 28) veteran fra krigen 1864, begravet her. Slægt og venner fulgte ham til hans sidste hvilested.

Da Chr. Kjærsgaard blev indkaldt 1864, kom han til København, hvor han gik en tid og ventede på at få soldatertøj. Vi havde ikke tøj til soldaterne, da de blev indkaldt alle. Senere kom han til Danevirke Dybbøl. Vore soldater havde det hårdt i 64. I 2 dage fik Chr. Kjærsgaard ikke andet traktement end brændevin og bisquitte, og tit fik han ikke andet at drikke end snevandet, der stod i vejgrøften. Sidst i februar lå Chr. Kjærsgaard på Als. Han logerede i Sønderborg kirke i noget halm. Senere kom han ud i Dybbøl skanserne. Der blev han såret og taget til fange og førtes til Flensborg. Hans kammerater måtte bære ham, da han ikke kunne gå. Fra Flensborg kom han til Erfurt, hvor han var til freden blev sluttet.

Kr. Kjærsgaard og hustru, der er fra den udstykkede Søndergaard her i byen, har i ca. 50 år boet i et boelssted norden for byen. Han har altid hørt til de stille i landet. I dec. i år kunne de have holdt guldbryllup.

Bilag til 28 Christen Christiansen (Panteprotokol 1866)

Børglum Skøde og panteprotokol 1866 11/1 – 1868 16/1 B 29 – SP 13 side 324 b, 173

Stempel 9 Rdlr. 48 sk. Skøde. Underskrevne Gaardmand Christen Andersen Kjærsgaard, fortiden Aftægtsmand paa Kraghede i Østerbrønderslev Sogn tilstaaer at have solgt og afhændet ligesom jeg hermed fra mig og Arvinger skjøder og overdrager til (ane nr. 28Christen Christiansen af Nyrop i Sønderholm Sogn den mig ifølge Skjøde af 17.December 1856 tinglyst den 15.januar 1857 tilhørende Eiendom paa Østerbrønderslev Mark i Ø.Brønderslev sogn, skyldsat under Mt.4 a af Hartkorn 4 skp. fdkr. 1 3/4 Alb. Gl.Skat 6 Rdl. 34 s. med Bygninger og rette Tilliggende. Ligeledes overdrager jeg den mig ifølge det paaberaabte Skjøde tilhørende Brugsret til et Stykke Agerjord til Christen Christiansen, hvilken Brugsret henhører under Gaarden Snalheden Mt. 24 a i Ø.Brønderslev og er nærmere betegnet i den oprindelige Contract af 23.December 1842, tinglyst den 7. Januar 1843 til Anders Andersen fra Peder Jensen, hvilken Contract af Kjøberen i enhver henseende respecteres som Rettesnor for Rettighedens udøvelse, og er han bekjendt med dens Indhold, idet den øvrige hele Contract er som overleveret Eiendommen Mt. 4 c skal holdes forsynet med Bygninqer og Beboere. Den accorderede Kjøbesum er 1.500 Rdlr hvoraf 100 Rdlr. regnes som Brugsrettens Værdie, og da samme er berigtiget, saa skal den solgte Eiendom og den overdragne Brugsrettighed og Byrder, hvormed den har tilhørt mig ifølge paaberaabte Adkomster og saaledes som Kjøberen har taget det Solgte i besiddelse, navnlig med at han i fremtiden udreder alle deraf gaaende Skatter og Afgifter af ethvert Slags. Nærreværende Skjøde, der begjæres læst baade som saadant og som Brugscontract, skal kunne tinglyses uden Retsanmærkning og bekræfter med min Underskrift vidnefast, idet tilføjes, at Omkostningerne ved dette Document deles lige mellem Kjøberen og mig. Skrevet i Hjørring den 11. januar 1867. Christen Andersen Kjærsgaard m.f.H. Til Vitterlighed

Hans Thiis

læst under Børglum herreds Ret den 17. jan. 1867 og protokoleret, attesteret   Uldall