Antonius Troelsen, 15751623 (aged 48 years)

Birth about 1575 35

Occupation
Rådmand

Residence
Death of a fatherTroels Frandsen
March 4, 1588 (aged 13 years)
Death 1623 (aged 48 years)

Note

Rådmand i Oslo. Gift med NN. Antonius Troelsen var rådmand i Oslo, da han i 1623 for konsistoriat søgte sine søskendebørn, dr. jur. Claus Plum og mag. Herman Nielsens hustru for en håndskrift, deres afdøde fader formentlig skulle svare til. De indklagede blev dog frifun dne. Konsistoriets akter viser, at Antonius i sin tid havde været nævnte søskendebørns rette formynder efter loven, da faderen døde, medens de endnu var umyndige. Den 11-04-1608 havde han, som da nævnes som borger i Oslo, af kongen fået liv sbrev på en gård Brad efter Brauf i Ski Sogn på Follo, som han nogen tid havde haft i brug for sig og hustru mod sædvanlig landskyld og bygsel m.v. og på almindelige vilkår. Kilde: Slægten Plum side 25-26.