Note

1660 fæster på en halv Spangsberggård, 1661 sandemand. Janderup-Billum Kirkebog 1646, d. 24 maj døbt et Slegfred Pigebarn i Billum Kirke, Karine, Doriche Lassdatters i Tarp, Faderen Christen Gregersen i Andrup udi Skads Herred. Fotografisk gen givelse af indførelsen i kirkebogen i Gert Ravn Nørgaards "Vardesyssel Årbog 1995 s. 100. Doriche Lassdatter begraves 1694 i Billum ifl GRN. Bilag med udskrift af Skast herreds tingbog 29. januar 1661