Siden 1983 har vi dyrket slægtsforskning. Vi har på Brothers Keeper indtastet vores børns aner og disses efterslægt  og vi arbejder stadig, så der hele tiden kommer nye til.

Brothers Keeper er "shareware" og kan gratis downloades og afprøves på adressen www.brotherskeeper.dk. En registreret version af Brothers Keeper koster $45 og giver adgang til nogle (få) ekstra funktioner.

Vi er interesserede i at få kontakt til personer, der har kendskab til de samme familier, som vi har til gensidig udveksling. (Kontakt: ingrid_schmidt@hotmail.com eller kaj@sm1.dk)

Vores kilder er kirkebøger, folketællinger, skifter, fæstebreve, slægtsbøger, sognebøger og personlige kontakter.

Til mange af anerne har vi bilag fra skifte- og fæsteprotokoller. Disse findes, ligesom flere oplysninger om os selv og nogle af vore aner under aneliste for vore børn med anenumre svarende til Allans aner:

Vi har til DDA afskrevet kirkebøgerne fra Jerne, Skads, Hee, No, Ø. Brønderslev og Hallund sogne og vi kan til interesserede sende disse som txt-filer vedhængt mail.

Under Slægtstræ finder du vores slægt, overført fra Brothers Keeper til Internet-format.

Bjarne Barbesgaard Pedersens hjemmeside (www.barbesgaard.dk)
har mange supplerende oplysninger i forhold til denne hjemmeside og opdateringer med billeder af gravsten og personer. Endvidere oplysende tekster især til dem med rod i Stadil, samt slægterne: Brogaard,  Skarregaard, Svensgaard og Nørbygaard fra Tim, ligesom han ved mange personlige kontakter fører mange slægtsgrene helt op til nutiden og også har detaljer med om nulevende.


Efterlysning af data for aner

Jens Kristian Jensen født  22.10.1867 i Ø. Brønderslev. Rejste ca. 1890 til USA . Hvor og hvornår død.?

Jens Christian Christensen  født 10.07.1827 i Tolstrup. Hvor og hvornår død.?

Else Kirstine Olesdatter født 17.03.1824 i Ø. Brønderslev. Hvor og hvornår død.?

Wogn Thomsen  død  1740 i Hallund, 83 år. Hvor og hvornår født?

Usia Pedersdatter  død 1768 i Ø. Brønderslev, 90 år . Hvor og hvornår født?

Søren Andersen Rix død 1759 i Ø. Brønderslev, 82 år. Hvor og hvornår født?