Bilag til 31 Ane Marie Jensen

Skifteretsbilag 30-31

 

Dato for skiftet 10.8.1897

Helsingør skifteprotokol 30.5.1896-16.10.1900 77/18 95/96

 Arbejdsmand Niels Andersens (ane nr. 30) afgangne hustru  Ane  Marie f.Jensen (ane nr. 31)og efterladende mands bo.

Der fremlagdes Skr. fra Enkemanden af 23., hvori han bevarer skifte foretaget efter hustruen, der afgik ved døden 27.juli 1895 og efter hvem han hensidder i uskiftet bo med fælles børn.

    1.Maren Kirstine Andersen f.16.5.1878 (ane nr. 15)

2.Mariane Martine       9.5.1880

3.Mathilde Amalie   "    12.5.1886

4.Elise Marie      "   19.12.1888

5.Hans Peter Nicolai "    16.4.1893

I Skr. opgiver han, at han kun ejer sit indbo af værdi højest 200 kr, hvorimod han ikke har gæld. Enkemanden var mødt og ratihalerede den nævnte Skr.. Ligeledes var mødt arbejdsmand Niels Olsen Thuesen heraf byen, der er beskikket til kurator for den mindreårige og til værge for de 4 umyndige børn, og erklærede han, at han intet har at erindre imod enkemandens opgivende af boets værdi. Ligeledes fremlagdes erklæring fra

15 den mindreårige datter (der opholder sig i Jylland), hvori hun godkender faderens opgørelse og bemyndiger arbejdsmand Thuesen til at hæve den hende tilkommende arv.

 

Derefter fortages følgende opgørelse. indboet                                             kr 200

 

mandens arvelod  100

 

arvbeholdning kr  l00

 

enkemandens broderlod                        25

arv til børnene                                   kr 75

 

med 1/5 til hver

enkemanden indbetalte de 2 ældste børns arvelodder tilsammen 30 kr, der igen udbetaltes arbejdsmand Thuesen, dels som befuldmægtiget for den mindreårige og som værge for den umyndige. Med værgens samtykke udlagdes de 3 ukonfirmerede børns arvelodder til faderen til børnenes underhold.

Boet sluttet.  Niels Andersen, Niels Olsen Thuesen.

Skifteretten hævet  Rosentand.