Bilag til 30 Niels Andersens 2. kone

Skifteretsbilag 30, efter Niels Andersens 2.kone.

 

Helsingør byfoged, skifteprotokol E 105. Ar 1904 d. l.juni middag kl. 12 blev Helsingør skifteret sat på rådhuset, hvor der blev foretaget skifte ang. Portner Niels Andersens afg. hustru Severine Vilhelmine f. Jensen og den efterlevende mands bo.

Enkemanden var mødt og opgav, at der i ægteskabet var 2 børn, Jenny Andersen, 6 1/2 år gammel og Jens Christian Marius Andersen 2 1/2 år.

Hans hustru efterlader sig derhos et barn uden for ægteskab, Edvard Johannes Jensen, 13 1/2 år gammel, der er anbragt på Holsteins Minde. Medens det er hans ønske at forblive hensiddende i uskiftet bo med fælles børnene, begærer han skifte foretaget med stedbarnet. I den anledning opgiver han, at han har modtaget en begravelseshjalp på 350 kr., samt at han ejer et indbo, hvis værdi højest kan ansættes til 200 kr., herudover ejer han intet. Hustruens begravelse har kostet 100 kr. og der påhviler boet en gjæld på 300 kr. Der bliver således et underskud på 150 kr. Boet udsat, at rette værges erklæring over enkemandens opgivende kan blive indhentet.

Underskrevet N. Andersen.

 

Skifteprotokol E 106, Helsingør byfoged, side 243, 9.dec.1905

Portner Niels Andersens afg. hustru Severine Vilhelmine f. Jensen og efterlevende mands bo.

Enkemanden var mødt, og ligeledes var mødt husejer Jens Jensen, der er børnenes morfar og beskikkede tilsynsværge for børnene. Han erkendte, han intet havde at indvende mod ægtemandens opgivende. Følgende opgivet. Indbo 100 kr.

enkemandens bolod 100 kr.

 

enkemandens broderpart 1/4   25 kr

 

arv til børnene 75 kr.

 

med halvdelen eller 37,50 kr til hver.

Enkemanden erklærede, at han ikke så sig i stand til at udbetale børnenes arvelodder, hvorfor han anmodede om, at de måtte blive indestående hos ham mod tinglæst skifte. Herimod havde værgen intet erindre, ligesom skifteretten heller intet derimod havde at erindre.

Underskrevet Jens Jensen, Niels Andersen.

 

Navnene på børnene:    Jenny Andersen f. 24.11.1897

 Jens Chr. Marius Andersen f. 4.1.1901