Bilag til 28 Chr. Kjærsgaard

 

Udklip fra Vendsyssel Tidende okt. 1916 (Set hos Bolette Munk)

Jordefærd. (Ø.Brønderslev)

 

            I torsdags blev Chr. Kjærsgaard, (ane nr. 28) veteran fra krigen 1864, begravet her. Slægt og venner fulgte ham til hans sidste hvilested.

Da Chr. Kjærsgaard blev indkaldt 1864, kom han til København, hvor han gik en tid og ventede på at få soldatertøj. Vi havde ikke tøj til soldaterne, da de blev indkaldt alle. Senere kom han til Danevirke Dybbøl. Vore soldater havde det hårdt i 64. I 2 dage fik Chr. Kjærsgaard ikke andet traktement end brændevin og bisquitte, og tit fik han ikke andet at drikke end snevandet, der stod i vejgrøften. Sidst i februar lå Chr. Kjærsgaard på Als. Han logerede i Sønderborg kirke i noget halm. Senere kom han ud i Dybbøl skanserne. Der blev han såret og taget til fange og førtes til Flensborg. Hans kammerater måtte bære ham, da han ikke kunne gå. Fra Flensborg kom han til Erfurt, hvor han var til freden blev sluttet.

Kr. Kjærsgaard og hustru, der er fra den udstykkede Søndergaard her i byen, har i ca. 50 år boet i et boelssted norden for byen. Han har altid hørt til de stille i landet. I dec. i år kunne de have holdt guldbryllup.