Bilag til 174 HANS CHRISTENSEN 1721-1777

 

Hover 1756-1815 B x 1 side 40 Soteria (Påskedag 30/3) 1777 døde Hans Christensen (ane nr. 174) af Hovergaard, 55 Aar, 6 Maaneder.

 

Da Dorthe Hansdatter (ane nr. 87) døde i N. Gørding 17.5.1848, som enke efter degnen Vilhelm Steendorf (ane nr. 86), der døde allerede 1814, skrev præsten, at hun var datter af gårdmand Hans Andersen, Hovergaarde, men da den eneste Dorthe, som var født det år i Hover, var datter af Hans Christensen, regnede jeg med en fejl i efternavn, måske påvirket af at hendes morfar hed Anders. Alle senere iagttagelser har bekræftet, at Hans Christensen var Dorthes far, og hun er i øvrigt opkaldt efter sin mormor.

 

Om Hans Christensen har jeg kun fundet hans dødsfald i kirkebogen, men Alfred Kaae har i sin bog: Hover, sognet ved åen, en hel del om ham.

 

Det år han døde, var hans dyrebesætning opgjort til: 4 heste, 9 køer, 1 kvie, 4 kalve og 11 stude, 58 får og lam. Det er en stor forøgelse i forhold til gårdens besætning godt 100 år tidligere. {Se bilag til 85) Tre af hans stude var tre og et halvt år, og studeholdet siges at være tegn på en vis overflod af foder. De blev solgt og gav gode rede penge.

 

Alfred Kaae skriver side 174 om Hans Christensen. Han var dattersøn af Hans Mortensen, hvis far var i gården 1664, og således af gammel slægt i gården, men han var født i Kjeldgård. Hans enke hed Anne Andersdatter, en søster til Mads Andersen i Videbæk, der blev hendes laugværge ved skiftet. Boet var stort og noget indviklet, idet Hans Christensen havde været ejer af gårdene Kjeldgård og Gade og altså var en slags godsejer samtidig med, at han var fæstebonde under Voldbjerg. Han var altså en af de formuende, der beflitter sig på at have en storstue med af stolpeseng til fremmede gæster. Storstuen manglede da heller ikke her i Hovergårde.

 

I storstuen eller østerstuen, som den kaldes, stod en seng med dyner og puder, og så var der tre standkister, den ene med den afdødes navn på. Der var et bord, to øltønder og en fjerding, og så var der to små skabe, det ene var blåmalet. To større skabe kaldes kandeskabe, hvilket vel omtrent svarer til det, vi kalder en buffet, en skænk eller en bar. De indeholdt følgende ting: 6 stentallerkener, 4 fade, hvoraf den ene var gebrækkelig. Det har nok været klinket, og Ane Videbæk har ikke nænnet at kyle det på møddingen. Der var også 4 røde fade. Så nævnes et spanskrør, et strygejern af messing, en peberkværn, to uldsakse, en thepotte, to par kopper, to hegler, et messingfyrbækken, to kobberkedler, seks messinglysestager og et blåt og hvidt porcelæns krus. Storstuen var ikke til at bruge til hverdag, derfor gemte man her ting, der ikke skulle bruges i det daglige.

 

I de samme fag som forstuen var der et lille kammer ud mod nord, og herinde stod der to tønder helt fulde af mjød. Der var også en kobberkedel, der rummede en skæppe.

 

Inde i dagligstuen var der tre senge, hvoraf den ene var forsynet med lagener, mens de to andre havde hølsklæder. Så var der et langt bord og en skammel, en kiste, et skrin, to skabe og en klokviser, et spejl, et jernbunden skrin, et vognskrin, to lygter, fire stole og en jernkakkelovn. Der nævnes to kakkelovne i stuen, men den ene må nok høre til en anden stue, hvor der kun stod et bord og en dragkiste. I kælderen var der et degnkar med jernbånd, en standtønde, en flødebøtte, tre grynløbe, tre halmløbe og en timse.

 

 

I køkkenet var der fire kar med jernbånd, fire bøtter og en træspand med lignende gjorde om. Så var der tre draugtønder og fire baljer.

Bryggekedlen var af kobber og rummede en tønde, en mindre var bare på tre skæpper. Af skorstensremedier var der en trefod, en ildklemme og en ildfork.

Foruden alt dette her nævnte var der i huset noget tintøj. Vi får ikke at vide, hvor det stod, men der var et service på 20 tallerkener, 8 fade, 2 skåle og 1 potte, og det vejede tilsammen 52 pund. Det var nok Ane Videbæks stolthed at dække op med dette sæt. Hun kunne oven i købet lægge et dusin sølvspiseskeer frem og sætte tre sølvbægere på bordet, og hele denne blankpudsede herlighed blev vurderet til 37 rdl. eller omtrent lige så meget som et par halvfjerde års stude i stalden. Der var foruden dette tin og sølv også nogle messingsager: et fad, en kedel, to tragte, en morter med støder og et rivejern. Der var to krus med tinlåg, fire flasker, et ølglas, to spidsglas og tre andre glas, en jernpande og en jernbismer.

 

Ved dødsboet blev også optalt hans efterladte klæder. Han havde en ny sort og ligeledes ny brun kjole af klæde og så en gammel kjole af brunt vadmel. Til den brune kjole havde han en brun klædes vest med 32 sølvknapper og til en værdi af 4 rdl.. Hans brune klædes bukser har vel været brugt til dette sæt tøj, og når han fik det på, kunne han på værdig måde repræsentere sin stand og stilling. Han var jo både fæster og husbonde.

Han havde også en ny klædes vest og en ny lædervest. Desuden havde han en gammel lædertrøje, en vadmelstrøje, to stribede trøjer og en trykt flonels trøje med 20 sølvknapper og et par sorte lædderbukser, 3 par gamle bukser og to brystduge. Brystdugene nåede omtrent ned midt på lårene, og tøjet var oftest vævet i stærkt farvede striber. De trøjer, som her nævnes i stort tal, var muligvis omtrent som brystdugene og forsynet med ærmer. Mandskjolerne nåede til knæene eller længere ned. Hans Christensen havde fire par strømper, et par sko og et par støvler. Som havedklædning havde han en hat, en hætte og tre brogede huer, til hænderne havde han tre par uldne vanter, og af linned havde han fem skjorter.

 

Hans søn Christen Hansen købte V. Hovergård af Voldbjerg 1793 for 625 rdl. Samme år blev den østlige solgt til Knud Christensen for 680 rdl. og videresolgt til Jens Knudsen. (ane nr. 84. Om deres evt. slægtskab se bilag til 85)

 

Det var i V. Hovergård, at den senere statsminister Knud Kristensen blev født 1880. Hans far Ole Christensen var søn af Christen Olesen, som arvede efter Christen Hansen. (Se også bilag 85)

 

Gården blev 1916 overtaget af Knud Kristensens yngste bror Anders, der senere har overladt gården til sin søn Ole Kristensen, men også fra denne gård var der sket udstykning, idet en af Christen Olesens sønner, Christen Hansen Christensen i 1866 ”fik jord til en gård mod vest i marken.”

 

Det var denne Christen Hansen Christensen, der 1890 udpegede sin grandfætter J.C. Christensen til Venstres folketingskandidat for Ringkøbingkredsen, efter at han selv havde sagt nej til at lade sig opstille.(Slægtsbog for efterkommere efter Christen Olesen, III)

 

(Det omfattende skifte haves som bilag ligesom skifte efter sønnen Christen Hansen (1755-1830), men Alfred Kaaes fortælling derom er lettere at læse.)

 

 

 

Skifte efter Hans Christensen i Hovergaard, Hover

 Ane nr 174 fra Voldbjerg gods Skifteprotokol G 445 – 2 Fol. 10b

 

Anno 1777 dend 24. Marti Indfandt sig paa Skifte-Forvalteren Højædle og Velbr. Hr Genneral-Auditeur Høyers Hans Vegne Fuldmægtigen fra Woldberg Sonniche Müller, udi Stervboe Huuset efter afgangne Hands Christensen i Hovergaarde hvor da var tilstede Enkken Anne Andersdatter - og 2de tiltagne Vitterligheds Mænd Navnlig Niels Hielm og Knud Christensen begge her af Hover Sogn samt paa Arvingernes Vegne dend afdødes Broder Chri. Christensen af bemelte Hover, for at holde en lovlig Registrering og i sin tiid Skifte og Deelings Forretning imellem Enkken Anne Andersdatter og de med dend Sal. Mand sammen auflede Børn som var en Søn Navnl. Anders gl. 23 aar, 1 do. Christen gl 22 aar, 1 Datter Maren gl. 20 aar, l ditto Dorthe gl, 14 aage, og blev da foretaget, Registreret og Forseglet som følger. –

(Knud Christensen er nærmeste nabo som ejer af den anden Hovergaard, hvor en anden af vore aner kommer til at bo.)

I Dagl. Stuen fantes

1 Fyr Bord, l Skammel, 1 Jern Kakkelovn. 1 Seng hvori fandtes: 1 Vadmels Overdyne, 1 do Underdyne, 5 do Puder, 2 Lagner blaargarns. l Kiste Enkkens, 1 Skrin do, 1 Skab og l ditto Skab,

1 Klokke Viiser, 1 Jern Kakkelovn. 1 Sangestæd hvorpaa fandtes: l Overdyne af Bolster, 1 ditto underdyne af ditto, 2 Hølsklæder. 1 do Sæng: 1 Bolster Overdyne,1 ditto underdyne, 5 ditto Puder,

2 blaargarns lagner som er Enkkens eegne. nock l Sæng: 1 overd.af bolster, l do underdyne, 5 Do Puder, 2 blaargarns lagner. 1 Speil, 1 Jern bunden Skrin, 4 Stole af Træe, 1 Vogn Skrin.

 

I en anden Stue

1 Fyr bord 1 rd. 2 m. 1 Dragkiste l Skab som blev forseglet –

I dend Østre Stue

1 Kiste med den Sa. Mands Navn paa forseglet, 1 Do Kiste gl. l Ditto Kiste Pigernes, 2 Øll Tønder med Tre baand, 1 Sæng med 1 Almuerd. Overd., 1 bolster underdy. 3 Do Puder,. 1 fyr bord gl.,. l Fierding,, 2 Smaae Skabe dend ene Sønnens blaae Mahled,. 1 Kande Skab gl. deri 6 steentallerkener,. 4 do Fade dend ene gebrækel. 5 røde do, 1 Spansk Rør, 1 Stryge Jern af Messing, l Peber qvern,. 2 uldsaxe, 1 Taburet, 1 The Potte og 2 pr. Kopper, 2 yægler, 1 Messing Fyrbækken, 2 Kobber the Kiedler, 6 Messing Lysestager 1 bl. og hviid Postelins Steen Kruus.

(I det foregående er vurderingspriserne ikke medtaget ved scanning 2004, men det er de i det følgende)

I Kielderen. 1 Degn Kar med Jern baand 1 m. 8 s, 1 Stand Tønde 8 s. l Fløde bøtter 1 s. 3 Gryn Løbe 4 s. 3 halm løbe, 3 s. l Timse s. I et lidet Kammer 2 Tønder med Nøduld, som er gandske fulde 10 rd. 1 Kaaber Kiedel paa 1 skp. størelse 2 m, vog 2 u.

I Kiøkkenet 4re Kar med Jern baand 2 rd. 4re bøtter med do. baand 2 m. 1 Spand med do baand 8 s. 3de Drau tønder 1 m. 8 s. 3 øret ballier 2 m. 1 Brygger Kiedel af Kaaber 1 td. størrelse i Grue 4 rd. 1 do paa 3 skp. Størelse 2 rd. 1 Ild Klemme 8 s. 1 Trefoed 8 s. l Ild Fork 4 s. Thin 8 Fade Vog 24 u a 1 m. 4 rd. 20 Tallerkener 24 u a 1 rn. 4 rd. 2 skaaller

og 1 Potte vog 4 u a 18 s. = 4 m. 8 s.

I Forstuen

6 sæker af l td. størrelse 2 rd

Paa Loftet 12 tønder Rug a td. 9 m. 18 rd. 1 1/2 td. byg a 1 rd. td. l rd.3 m. 4 td. bog hvede a l rd.4 rd.5 td. havre a 4 m. 8 s. 3 rd. 4 m. 8 s. 6 td, Malt 1 rd.8 s 6 rd.3 m.

I Karlens Kammer i Gaarden. 1 Sæng derpaa 2 Vadmels dyner 1 rd. 2 m. 2 Puder

af Do l m. 8 s. 1 do Seng 2 Vadmels ayner 1 rd. 2 m. 2 Do Puder l m. 8 s. 4 do hølsklæder 4 m. 2 Eege Korn bunge 1 rd. deri 2 td. Rug 3 rd. 2 Spader 3 m. 3 Slaa Høeleer 1 rd. 3 m. 3 Mejleer 3 m. 4 løngleer 2 m. 2 Staal greebe 2 m. 1 Staal stang 2 m. 1 Mocding Øxe 8 s. l Sauge 8 e. l Skære exe 8 s. 1 Hammer 1 hav tange 10 s. 1 gl. Ege Kiste uden laas er børnenes 1 gl. Fyr Kiste med laas ligeledes l Nye do skab do do

I Stalden

1 Sort Hoppe ca.18 aar med føl 10 rd. 1 Graae Hest: 13 aar 12 rd. 2 Sorte Heste a 7 aar derud ene 18 rd. den 2den 14 rd. 1 hakkelse med kniv 4 m.

I Koehuuset

 1 graae broget Koe gl. 10 aar 4 rd. 2 hvide do 4 aar 12 rd. 1 Sort broget 6 aar 5 rd. l graae broged 4 aar 6 rd. 1 do 3 aar 5 rd. 2 hvide do hver a 3 aar 9 rd. 2 m. 1 Sort broged ca 7 aar 4 rd. 4 spæde Kalve 1 Qvie og 3 Stude 4 rd.

I Stude Huuset.

3 Stude hver a 3 1/2 aar solgt 39 rd. 3 do 2 1/2 aar usolgt 20 rd 2 do 1 1/2 aar 4 rd.

I Faarestien

27 ca stk Faaer med 21 lam stk med lam 4 m, 17 rd 10 Vædre a stk 3 m, 5 rd. –

I Gaarden – 1 beslagen Vogn med tilbehør 16 rd. l do med Skuer og logier 12 rd. 1 gl.træe Vogn 4 rd. 1 Ploug med behør 2 rd. 2 Harver 2 rd. 1 Stiige 10 s. –

I Laden – 3 traver utorsken byg 1 rd. 1 m. 8 s. 6 traver havre utorsken 2 td.

I Svine Stien. – 2 Galte unge 7 rd.

Nock i Gaarden 1 Hiul baare l m, 8 s. 3 træe Greebe 6 s,

l Duc. Sølv spise skeeder 1 stor do beg@er 2 mindre do vag i alt 50 lod

a 3 m. 25 rd.. –

Dend Afdødes Klæder. – l Nye sort Klædes Kiol, l rd. 4 m. 1 do brun do 2 rd. 1 gl. do do af Vadmel 3 m. 1 brun Klædes Vest med 32 sølv Knapper 4 rd, l Nye brun Vest a 4 skaft 1 rd. 4 m. 1 Nye læder Vest 1 rd. 2 m. 1 tryck Fronel trøje med 20 Sølv Knapper l rd. 4 m. 1 Nye stribet trøje 4 m. 1 g1. do 1 m. 1 pr. Nye Sorte læder Buxer 1 rd. 1 pr. brun Klæder do 4 m, 2 Brystdugger 3 m. 3 pr. gl. buxer l m. 8 e, l Hat 12 m. 1 Hætte 4 m. 1 pr. Støvler gl. 1 m. 1 pr Skoe gl. 1 m. 4 pr. strømper 2 m.3 brogede Huer l m. 8 s. l pr.Ulden Vanter 6 s. 1 gl. læder trøje 1 m. 1 Vadmels do 3 m. 1 pr Handsker 10 sk.

Enken var begierrende at hendes og børnenes Kiste bleve uforseglet saasom de behøvede hvad deri fandtes i denne tiid til brugelighed dels til dem Selv og dels til den Sl. Mands liig Færd som og blev hende bevilget. –

Stæder og Gaarde nemlig

1) Efter fremlagde Skiøder og Tilhørende Afkald, at ingen anden end den afdøde Hands Christensen haver nogen Pretention i og til indbemeldte Gaard , liggende i Hover

Sogn Vesterbye, Kieldgaard kaldet, som nu beboes af Christen Christensen staaer for Hartkorn Nye-Land Maaling Matricel 3 tdr. 6 skp. 3 f. 2 Albm. der efter Enkens Laugværge og de 2de Mands Overslag blev Wurderet og Taxeret for 300 rd. -

2) Et Sted i Hover Sogn, Hoverbye, beboes af Peder Jensen, staaer for Hartkorn Nye Landmaalings Matricel l tdl. 4 skp. 1 Albm. som i følge Skiødets Indhold Wurderes efter Kiøbe Summen med 95 rd. – – –

3) Foreviste Enken en Obligation paa Summa 200 rd. med lte Prioritets Ret og Rettighed udi en Gard beliggende i Dejberg Sogn, Søndersandagger kaldet beboes af Debitoren Niels Jensen, Gaarden staaer for Hartkorn Nye Matrikel 4 tdl. 5 skp. 3 fi, 2 1/2 Albm.

der ligeledes her anføres Boen til Indtægt med 200 rd. og svares Aarl. Rente 4 pro Cento 4) Videre blev fremlagt en Forskrivning fra Jens Jensen i Moldberg Mølle, hvorefter Hand til afg. Hans Christensens Enke er skyldig 50 rd. dat.13 April 1777 udføres 50 rd.

5) Et Simpel Beviis udgivet af Jens Jensen i Westerbeck Breining, hvor efter hand er Skyldig til dette Stervboe 10 rd. 4 m. og derfore her anføres til Indtægt 10 rd 4 m. –

Mere vidste Enkken og Laugværge ikke i nogen Maade at Angive dette Stervboe til Indtægt. –

Men Enkken tilkiendegav at være bortskyldig til hendes Broder Jens Andersen i Grindsted Dahl, for Træe Fang, som Hendes Sl. Mand af hannem havde bekommet 16 rd. – Skifte Retten tilspurgte Enkken med Laugværge, om hun kunde forsikkere, at ingen mere og Videre Gield hæftede paa dette Stervboe hvortil De svarede Ja. De ville forsikkre at ingen meere Gield end det foranmeldte 16 rd. heftede paa dette Stervboe i nogen maade. –

Hvorpaa Dette Skifte – da det nu er aften ikke kand blive Reent Afgivet, formedels der endnu behøves tiid til at tage Bygfæld paa Gaardens og anføre Gaardens behøvende besætning – blev udsadt til den 18de Juni førstkommende, da alle vedkommende til dend tiid igien ville indfinde sig. – Actum ut Supra. –                  Paa S.T. Herskabets

Enkken          som Skifteforvalter hans

Anne Andersdatter               Vegne

Som Laugværge Mads Andersen Videbek S. Müller

Som Formynder paa samtlige børnenes Vegne Christen Christensen Kieldgaard

Som Vitterligheds og Wurderinqs Mund. – Niels Jensen Knud Christensen

 

Anno 1777, den 18de Juni efter vedtagen opsættelse, Indfandt sig Fogden fra Woldberg Sønniche Müller paa Skifte-Forvalterens Vegne for at see dette Skifte Videre fremmet.

men da de forhen brugte Vitterligheds og Wurderings Mænd ikke i Dag var mødt, og ikke heller nogen andre end forhen benævnte Christen Christensen Kieldgaard som enten ville eller kunde være Formynder for Børnene da den nærværende Morbroder til Børnene Mads Andersen af Videbeck Paastoed, ikke at ville være det, Saa for nærmest at faae overlagt hvem dertil kunde antages antages, Saa udsadte Skifte-Retten dette Skifte i 3 Uger, som er til dend 10de Juli førstkommende. – actum ut Supra.

 

 

Enkken

Anne Andersdatter

Som Formynder

Christen Christensen

 

Paa Skifte Forvalterens

S.T. Hr. General Aud. Høyers

Vegne S.Müller

Som Laugværge Mads Andersen

 

Anno 1777 dend 10de Juli indfandt sig atter Skifte Forvalterrens Fuldmægtig Zønniche Müller fra Woldberg med de forhen brugte Vitterligheds og Vurderings Mænd, for at see dette Skifte Videre fremmet og om Mueligt til Endebragt, Alt i overværelse af Enken med Broder og Laugværge, Børnene med deres Farbroder og Tilsyns-Værge, samt Poul Hansen i Grindsted Dahl. – og forlangte da Skifte-Forvalterens Fulmægtig, at Enkken ville her i Skifte-Retten fremleje alle de i Hænde havende Skiøder, Obligationer og Penge beviiser, som denne Skifte Forretning foran omformeldes, til denne Skifte-Forretnings Indlemnelse, hvilke Documenter kand blive Enkken igien overleveret tilligemed Skiftebrevet. – De 5 forhen ved dette Skifte foreviste Documenter, fremlagde Enkken ligelydende Werificerede Gienparter af, som blev modtaget læst og lyder enn efter

anden saaledes.

no. l. 1 rd. Jeg Axel Seested Mogensen Nøragergaard, kiender og hermed Vitterliggiør, at jeg med min frie Villie og Velberaad Hue haver Solgt Skøidet og afhændet, og nu med dette mit aabne brev Sælger, skiøder og afhænder, fra mig og mine Arvinger, og til Hands Mortensen i Hovergaard, og hans Arvinger, En min bondegaard beliggendes i Blufling Amt udi Hind Herredt i Hover Sogn i Westerbye, som nu beboes af Christen Nielsen, og bedrager sig i Hartkorn efter Nye landmaalings Taxt 3 tdl. 6 kp. 3 fj. 2 Alb. skylder efter Jordebogen en td. Rug l lis pund Smør, 1 Skouvogn, 1 Skouvsviin, som er efter Nye Maal og Vægt beregnet – 4 td. Rug, lis pund 12 slet u, 2 fr. u. Smør 1 Skouvogn, 1 skovsviin, hvilken fornævnte Gaard samt tilhørende Rettighed, udi ald tillægelse, være sig udi aggere, Eng, Mark og Eiende Fiskevand Fæegang, Heede, Kierre, Moesee, Fourt og Fælles Lyngslet og Tørvegrøft, vaadt og tørt, inden og uden Marskeskiæl, intet untagen i nogen Maade, af hvis, som nu dertillægger, og af alders tiid tillegget haver, og bør med

rette dertil at legge, som forbemelte Hans Mortensen og hands Arvinger, skal have, Nyde, bruge og beholde, til Evindelig Eie Og Eiendom, og kiendes jeg mig eller mine Arvinger, ingen Videre, eller ydermeere, lod, del, Ret eller Rettighed, at have til eller udi fornævnte Gaards Herlighed eller tillæggelse som med hvad Navn det og helst nævnes kand, intet undtagen i nogen Maader, men derfor haver bekommet og oppebaaren, God og fornøjelig, skiæld, skyldest og fuldvære, saa jeg for mig og mine Arvinger takker for bemelte Hans Mortensen og hans Arvinger, godt for redelig fornøjelse og oprigtig befaling, i alle Maader, og derfor bepligter mig hermed for mig og mine Arvinger En for alle og alle for en, at frie, frelse, hiemle og Fuldkommeligen tilstaae, forbemeldte Hans Mortensen og hans Arvinger, En for alle og alle for en forbemelte Gaard med des tilliggende som forbemelt er, og dersom imod forhaabning saa skeede, at forbemeldte gaard, bliver bemeldte Hans Mortensen eller hans Arvinger ved nogen lov maal afvunden

formedelst min eller mine Arvingers Vanhielmels brøstskyld, da bepligter jeg mig og mine Arvinger en for alle og alle for Een, at underlægge og igiengive førbemelte Hans

Mortensen og hans Arvinger ligesaa meget godt og velbelejligt qods paa Herlighed og landgilde, Eiendom og Rettighed inden Sex Samfulde uger, der næst efter, saa det skal holdes og blive, hannem og hans Arvinger af mig og mine Arvinger aldeles uden Skade

og Skadesholden i alle tænkelige Maader dertil ydermere forsikkring, og trygere Stæd fæstelse, haver jeg dette mit udgivet Skiøde med egen Haand underskrevet og mit adelige Zignete hos trygt, samt venlig ombedet Erlig og Velbr. Mand Hans Juel til Staarupgaard og Erlig Velbr. Mand Henrich Bilde til Scherrildgaard med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle, og skal det være oft bemelte Hans Mortensen frie tilladt dette mit frivillige givne Skiøde paa behørige Steder uden nogen foregaaende kald og Varsel til mig eller mine arvinger at lade læse, påskrive og Protocolere. Datum Wiborg d.l7de Marti Ao. 1694. – Efter begæring til Vitterlighed

A.Seested          Hans Juel       Henrich Bille

(L.S. )             (L.S.)             (L.S.)

Læst paa Wiborg Landsting d. 26de Juli Anno 1694. –

og samme dag protocolleret Bering. – Chri. Cassius

ligelydende med originalen test. Mads Andersen, Anne Andersdotter

 

No. 1 1773 1/2 rd. Oluf Frank Kongl. Najestæts Raad Mand

i Ringkiøbing og Herreds foged i Ulfborg Herred,

Esaias Helt Kongl. Majst. Herreds Skriver i bemelte Herred giør Vitterlig at da Velagte Hans Christensen i Hovergaard, Hind Herred paa Auction holden den 14de Febr.1773 udi S. Nicolai Breyers opbuds boe er tilslagen et sted i Houer Sogn Hover bye Hind Herred

Bøfling Amt, paa Hartkorn En Tønde Fiire Skieper, En Album og nu med gvitering af 26. April 1773 fra opbinds Commissarie Hr. Mats Opitius har bevist at have betalt stedet beboet af Peder Jensen i Kiøbe Summa Halvfemsens tyve og fem Rigsdaller. I det Renten fiire Rigs daller fiire Mark 8 skilling.

I alt 99 rd. 4 m. 8 s. efter auctions Conditioner Som efter begiering om Autiens Skiøde i Kraft af allernaadigste forordning dette 4de Martii 1690 Skiødt vi underskrevne Auctions Forvalter i Ulfborg Hind Herred og her med af hende fra Sa. Nicolaj Breyer, samt og steds Comisarie Hr. Opitius til Ryeberg og Deres Arvinger til vel agte Hans Christensen i Hovergaard og hans arvinger ovenmeldte Sted i Hover Sogn beboet af Peder Jensen

med ald sin bygning besætning agre og Eng Tørveskiær og Lyngslet og ald anden Ret og Rettighed, som følger stedet og dertil med Rette bør lige inttet undtagen, Saa at Hans Christensen maae beside og bruge af nævnte sted i Hover efter dags som et friet og frelst Kiøb ligesom og ovenmelte Sælger ansvar lige til Hiemmel i følge lovens forskrift i fald samme skulle briste, Eller og i dets Mangel erstatte ligesaa Mange Reede Penge, som stedet ved auction har kostet, til bekræftelse underskriver vi og forsegler dette her af os udstedet auctions Skiøde.

Ringkiøbing d. 30te april 1773. O.Franch E. Helt

 

Læst i Retten paa Ulfborg Hind Herreds Ting Onsdagen den 19. Marsti 1773 Testerer Olluf Franch og samme tiid Protukuleret paa fol 233 F 234 Test. Helt. –

Ligelydende med originallen test. Laugverge Mads Andersen

Enkken Anne Andersdatter. –

 

No 2 1774 1 rd. Jeg underskrevne Niels Jensen Sandagger, boende i Sønder Sandagger i Deiberg Sogn kiendes og tilstaaer hermed Rett vitterlig Gield skyldig at vare til

Velagte mand Hans Christensen boendes i Hovergaard den Summa 200 rd. Skriver Toe Hund. Rd. Dansk courant Gang bar Myndt, som hand paa min begiæring og til min paaboende Gaards betaling laant og forstrakt haver hvoraf ieg forbinder mig og arvinger at svare aarlig rente a 4re p.Cte. Hundrede, til et hvert aars Viborg Snapsting, som er d. 26de April og paa det velbemelte Hans Christensen, Arvinger eller hvo denne min Pandts Obligation med rette i Hende haver kand være foreskrevet og betryget for ovenmelte Capital med paa løbende Renter Skadesløs i alle optænkelige Maader, Saa Pandtsætter ieg med 1ste prioritets Ret og Rettighed fra mig og mine arvinger til Velagte Hans Christensen, arvinger eller hvo denne min Pandte Obligation i Hende haver, Min

Eiende og paaboende Gaard, der er beliggende i Lundenis Amt Bølling Herredt Dejberg Sogn Sønder Sandager kaldet, der staaer for Hartkorn Nye Matricul 4 td. 5 skp. 3 fr. 2 1/2 Alb. Med ald dens Herlighed og Rettighed intet undtagen, alt i Comformitee efter og med dend jeg derpaa havende Rettens auctions Skiøde af dato d.22de Nov. 1773, Med lige og samme prioritets Ret Pandt setter jeg ald min Gaards besætning levende og døt, som nu er og forefindes, inden og uden Dørre, indtil saalænge Creditor erholder fuldkommen betaling for Capital og Renter dend sidste skilling med dend første. Det staaer enhver af os frit for paa hvilken af Siderne naar for got befindes at opsige Capitalen, dog med et halv aars lovlig opsigelse for betalings tiiden. Ligesom det og staaer Hans Christensen frit for at lade denne min Pandte Obligation til Tinge læse og protocollere naar og hvor fornøden eragtes uden nogen kald og Varsel mig derfor at give. Til Stadfæstelse haver jeg denne min Pandte forskrivning egenhendig underskrevet og forseglet, saa

og formaaed Sr. Olle Bertelsen og Sr. Jens Biergh Rindom begge borgere og Handels Mand i Ringkiøbing med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle. –

Ringkiøbing d. 14 Febr. 1774 Niels Jensen

Paa begiæring til vitterlighed              Sandager

underskriver og forsegler.                 (L.S.)

0. Bertelsen        J.B. Rindum

(L.S.) (L.S.)

Læst ved Retten paa Bølling Herredsting d. 15 Febr. 1774 samt i protocollen udført fol. 381 Test. som sætteskriver Niels Falch. –

Niels Jensen af Sønder Sandagger i Dejberq Sogn har af havende Capital til indeværende Aars snapsting forfalden, betalt Rente 8 rd. hvorfor Qvitteres Hovergaard d. 12. April 1775                    Hans Christensen

Niels Jensen af Sønder Sandager i Dejberg Sogn har af havende Capital til indeværende Aars Snapsting forfalden betalt Rente 8 rd, hvorfor Qvitteres Hovergaard d. 8. April 1776 Hans Christensen

Niels Jensen af Sønder Sandagger i Dejberg Sogn har af havende Capital til indeværende aars Snapsting forfalden, betalt Rente 8 rd. hvorfor gvitteres Hovergaard d. 7de parti 1777 Hans Christensen. -

ligelydende med orginalen test. Laugværge

Enkken Anne Andersdotter  Mads Andersen

(Niels Jensen var gift med Hans Christensens søster sidsel)

 

No. 2 Optimus 1/2 rd. 1777 Kiendes jeg underskrevne Jens Jensen Møller boende i Mulberg Mølle i Hover Sogn, og hermed Vitterliggiør, Ret Vitterlig og Vidende Giør

skyldig at være til Sl. Hans Christensens Enke i Hovergd. denne Summa 50 rd. skrive halv trediesends tyve Rigsdaler, som jeg hermed forpligter mig og Arvinger til at udbetale bemelte 50 rd. med sine lovlige Renter til fornævnte min Creditor og Arvinger

 

Alle hvo denne min forskrivning med Rette i Hænde haver naar forlanges efter lovlig opsigelse uden skade og Skadeslidelse i nogen Maade at betale, til bekræftelse haver jeg underskrevet og forseglet. Hovergrd. d 13 April 1777.            Jens Jensen

Til Vitterlighed efter begiæring Møller

(L.S.)

Christen Christensen Knud Christensen ligelydende med orginalen test. Laugværge

Enken Anne Andersdotter. –                      Mads Andersen

 

Jeg underskrevne Jens Jensen af Westerbek i Breining Sogn er Skyldig til Sl. Hans Christensens Stervboe dend Summa 10 rd. 4 m,, skriver Tie Rigsdaler 4 m., som jeg lover at svare og betale det første skee kand tilstaaer jeg underskrevne      Jens Jensen

ligelydende med orginalen test. Laugværge

Enken Anne Andersdotter, – Mads Andersen

 

Derpaa Tilspurgte Skifte Retten Enken, om hun ikke synes at kunde tillægge børnene foruden hvad dem kunde tilfalde af boen 100 rd. til deling i betragtning den liiden Wurdering, som er sadt paa foranførte Registerede boehave og Jordegods. Hvortil hun svarede Nej! at hun icke kunde taale at tillægge meere, end hvad dem efter Boens Wurdering kunde tilkomme. Saa fandt Skifte-Retten for rettest og lovligst at udsætte denne Skifte behandling endnu en kort tiid, for imidlertiid at faae af Herreds-Retten udnævnt uvillige Mand til at om-Taxere og Vurdere alt det, som forhen er anført, for derved paa lovligste Maade at Conservere baade Enkens og børnenes Tarv at de icke paa enten af Siiderne bliver fornærmet, da om icke paa anden Maade kald accorderes, at sætte samme til auction, Thi at deele dette Jordegods i 12 Søster loder vil blive alt for Vidtløftig og heel vanskelig for formynderen at dirigere eller forestaae, og paa saadan grund blev dette Skifte endnu udsat i 3 ugger, som er d. 31. Juli førstkommende ved Samtale med Skiftefor-valteren Selv kand blive forrettet om, at faae Skiftet før Sluttet og afgiort. Actum ut Supra.

Enken Anne Andersdotter. Som Laugværge Mads Andersen

Paa S.T. Skifteforvalterers Vegne, som fuldmægtig S.Muller

Som Formynder og Tilsyns Unge Christen Christensen

Poul Hansen Dahl. –

(Poul Hansen Dahl i Grindsted var gift med Anne Andersdatters søster Ide)

 

Som Vitterligheds Vidne Niels Jensen - Knud Christensen

 

Anno 1777 dend ilte Juli Continuerede dette Skifte efter Enkens Arvingernes og Formynderens begiæring til Endelig Slutning som nu saaledes lettere lader giøre, som Enken, dels formedelst tiltagende Svaghed, dels efter sin Salige Mands indstændige begiering og dels til alle Hendes Børns Beste haver Afstaaed Gaard Feste til sin yngste

Søn Christen Hansen, dog saaledes at hand efter de Allere. Anord. Passerer dend allerførste Mynstring og derpaa strax udløses. – og blev da Boens Masse sammenregnet, som befindes at beløbe sig til dend Summa 1065 rd.

Derfra afgaaer Gaardens besætning efter sin Wurdering, som Forretningen udviiser undtagen dens ene Vogn af de 3de findende 80 rd. – Skiftes bekostning, Stempel Papiir, Skifte-Forvalternes Salærium og Skifte brevets beskrivelse 25 rdl.. Da Enken eftergav sin

Broderlod og ingen begravelses bekostning – som er giort paa gandske Boens regning – blev at anmelde, saa er ald udgiften allerede 105 rd. Enken beholder sin Sæng Kiste og Klæder, som ikke er Wurderet. – Igien 960 rd.

Deraf tilkommer Enkken dend halve Deel 480 rd. Dend anden halve deel deles udi 6 Søster Lodder, saa hver Søster lod bliver 80 rd. Deraf tilkommer Sønnen Anders Hansen

2 Søster lodder er 160 rd. Christen Hansen 2 Søster lodder er 160 rd. Daatteren Maren Hansdotter 80 rd. og Daatteren Dorrethea 80 rd. er 480 td. Balangerer 960 rd. –

Udlæg for disse Arve-Parter nu icke skee anderledes efter disse omstændigheder – end at dend ynste Søn blev udlagt den gandske Ind- og Udboe, med dend Sl. Mands Klæder, som naar besætningen er fradragen beløber – 305 rd.

Deraf beholder hand si. Chri. Hansen i arv 160 rd. Broderen And. Hansen udlægges hos Broderen Chr. Hansen 145 rd. Det manglende i hans Arv udbetaler Moderen ham med 15 rd. er 160 rd. efter som hun, si. Enken, beholder alt Jordegodset hos sig og Boens tilgodehavende Penge i alt, naar de 15 rd. først er fradraget, som hun udbetaler til Hendes ældste Søn Anders, Igien dend Summa – 640 rd. Deraf er hendes egen Part 480 rd. Til

Dotteren Maren betaler hun 80 rd. Til Dotteren Dorthea ligeledes 80 rd. – Som saaledes Balangerer med Summa 960 rd. Saaledes er dette Skifte udi ald Kierlighed og Eenighed imellem Moderen og Børnene, udi Venners Laugvæges og Formynders overværelse Sluttet og tilendebragt. Actum ut Supra –

 

Enken

Anne Andersdotter

 

Paa S.T. Hr. Gen. Aud. Høyer som Skifte Forvalters Vegne – S. Müller Som fuldmægtig

 

 

 

(Det har været meget interessant at skrive dette skifte igennem. Det står så vidt muligt bogstavret, som det i sin tid er skrevet, med de fejl, der dengang blev lavet i stavningen, samme ord stavet forskelligt med korte mellemrum, uden fuld konsekvens i brugen af store bogstaver.

Jeg synes, man især mod slutningen kan føle, hvor vanskeligt det har været for vores formoder at være med til dette skifte efter sin nyligt afdøde mand, som havde samlet så store værdier. Den 19.3.1988. ---- Ved skanning 2004 er foretaget nogle forandringer i forhold til den oprindelige opstilling og tilføjet et par slægtshistoriske oplysninger, som ikke var kendt i 1988. - Kaj Schmidt.)

 

PS Skiftet efter Christen Hansen 1830 kan måske være interessant til sammenligning.

 

Afkald No 4 1787  24/

 

Vi underskrevne Anders Hansen af Nøre  Muldberg  og  Christen Hansen af Hovergaarde, paa egne Vegne, samt Niels Jensen  paa Maren Hansdatters Vegne, og som  født  Værge  for  Dorthe Hansdatter, Kristen Christensen af Kieldgaard i  Hover  Sogn, samtlige Arvinger  efter  afgangne  Hans  Christensen  forhen bonde i Hovergaarde under Voldberg Gods i Hover sogn, kiendes og herved tilstaaer at vi i Henseende til og  vore  Myndlinge ved Skiftets Slutning af 11. juli 1777 tilfaldne Arvelodder  i alt dend Summa 480 rd. intet have at fordre eller  kræve  hos herskabet, kaldt til bemeldte Voldberg Højædle og  Velbyrdige Hr. Kammerraad Müller, ene forpligter os og vore ufødte og fødte Arvinger  højbemeldte  Hr. Kammerraad  Müller  og  hands Arvinger  fri   kravsløs   og   skadesløs   i   alle   Maader desangaaende. Til den Ende have vi egenhændig  udstedt  dette vores afkald som her  foreligger  Maae  til  Tinge  læses  og protokoleres, uden noget Kald og Varsel  os  derom  at  give, ligesom vi ogsaa har formeaaet undertegnede  2de  Mænd  sammen med  os  til  Vitterlighed  at   underskrive   og   bekræfte. Hovergaard den 8. aug.1787.

 

 

Til Vitterlighed Niels Jensen

 

Anders Hansen Christen Hansen

Christen Christensen, Jens Ibsen, Annexbonde i Hover Sogn

 

Last i Ulfborg Hind Herreds Ret dend 9.april 1788

Fuglsang

Protokoleret paa folio 366 – 567

af Helt