bilag til 166, Ib Jensen og 167, l67a og 335

 

 

Ulfborg-Hind herreds justitsprotokol l767-1776 1775 s. 288

 

B 80 A-6

 

Jeg undertegnede Ib Jensen (ane nr. 166) boende i Meldgaard i Hee sogn tilsvar hermed på min hustru Dorthe Christensdatters (ane nr. 167) vegne, at jeg efter hendes sal. Broder Peder Christensen som og efter hendes under 14. febr. sidst ved døden afgange moder sal. Kiersten Nielsdatter (ane nr. 335) intet udi arv af deres ringe efterladenskaber forlanger, men overdrager fornævnte min hustrus andele til hendes kære broder Anders Christensen i Noebeck, som har udredet deres begravelse og bekostninger uden mindste byrde og tab for mig, da de begge på det sidste opholdt sig og døde hos ham. Så meddeler jeg velbemeldte min kære svoger Anders Christensen hermed fuldstændig afkald og kvittering fra mig på egne og mine arvingers vegne til min hustrus arvedele så vel efter bemeldte hendes sal. Broder Peder Christensen, som hendes moder sal. Kiersten Nielsdatter, således at jeg ingen prætentioner derfor haver til merbemeldte min kære svoger Anders Christensen, men derimod er ham fuldkommen contenteret. Og må dette mit afkald til tinge læses og protokolleres, når forlanges uden nogen foregående varsel mig derom at give, hvilket hermed bekræftes under min hånd.

Meldgaard 25. febru.1775  Ib Jensen, Melgaard

 

Efter begæring til vitterlighed underskriver Christen Jensen    Anders Christensen.