bilag 16, 32 og 33

En slægtsseddel skrevet af min oldefar Hans Nielsen Schmidt og gennem hans datters datter (Amine og Marie) givet til min fars fætter Arne Schmidt.

gengivet ord for ord og linie for linie:

 

Mine Forældre Niels Truelsen og

Karen Hansdatter  Kopoleret

i Brøns Kirke Aaret 1824 den 24.

Aaret 1825 den 13. Marts en Søn født

Truels Nielsen Schmidt. –

Aaret 1826 den 14. Juli en Søn født,

Hans Nielsen Schmidt.–

Aaret 1829 den 19. Januar en Søn født

Niels Andersen Schmidt,–

Er død Aaret 1830 den 22. April

Aaret 1830 den 25. Oktober en Søn født

Niels

Andersen Schmidt.–

Min Farbroder Lauritz døde

 Aaret1833 den 22. Mai.–

Min Fader døde den 21. Januar Aaret 1834.

Anders Fader døde den 29. Mai Aaret 1835

Min Broder Anders Nielsen Schmidt født

Aaret l855 den l6. Juni og døde d. 15. Septemb.

Min Moder døde den 26. Februar Aaret 1839

 

På bagsiden af sedlen står: Troels Nielsen Schmidt døde den 29. December 1844.

 

(Arne Schmidt oplyser, at det skete efter styrt med en hest, hvilket også er omtalt i ”Jul i Vestjylland” 1948: I 1845 (skulle være 1844) holdtes Ringridning i Astrup (Brøns sogn). Efter at Gevinsterne var vundne, gjorde Rytterne en Runde i Byen, vistnok for at man skulle se, hvem der var gaaet af med Sejren. Paa Gaden fandtes en lille Plet Is, dækket med et tyndt Lag Sne, og da Kongen, Truels Schmidt, red derover, skred hesten om; men medens denne kom uskadt derfra, slog han sig således, at man måtte bære ham ind: Dagen efter døde han. Dette skete på et ædru Stævne. Gildet og Dansen blev der ikke noget af, og Visen, der i denne Anledning var skrevet af Bonden Hans Mikael Skak, blev ikke sunget denne Gang.)