Bilag til 788 Yde Jensen

Skifteprotokol for Børglum Kloster 1719-87, 0 35 – 59 side 749

 

Skifteforretning hos afg. Yde Jensens Enke (ane nr. 789) Anne Nielsdatter i Stensberg.

 

Anno 1777 d.26.August mødte paa sit høje Herskabs Vegne underskrevne Fuldmægtig Hans Brantsen fra Børgkum Kloster med 2 tiltagne Vidner og Vurderings Mænd Niels Vestergaard og Niels Poulsen begge af Børglum by hos afg. Yde Jensens Enke Anne Nielsdatter paa det saa kaldede Steensberg paa Børglum Byes Eiendom for efter anmeldelse af bemelte Enke at foretage en lovlig Skifte behandling efter hendes afg. Md. fornefnde Yde Jensen til Efterretning for hende og med ham avlede Børn siden hun nu agter at indlade sig i nyt Egteskab, hvilke Børn ere l. en Søn Christen Ydsen, (ane nr. 394) Gaardmand i Børglum, 2. en ditto Jens Ydsen 14 Aar, 3. En ditto Niels 12 Aar, 4. en do Anders i 7. Aar alle 3 hos Broderen broderen Christen Ydsen, 5. en Datter Karen gift med Niels Laursen i Vittrup paa Kraae Gods, 6. en do Anne gift med Mads Andersen i Fristrup, 7. en dito Else 16 Aar hos Broderen Christen Ydsen og 8. en dito Maren hjemme hos Moderen.

 

Enken var tilstæde paa egne Vegne og Christen Ydsen saavel paa egne Vegne som samtlige sine Myndige og umyndige Søskendes Vegne, da de 2 gifte ved Mænd har Erklæret at de ikke holt fornøden at møde da de vel vidst at tilstanden her i Boet ei var til, at de kunde faae noget at Arve. –

 

Hvorefter Enken fremviste og angav Boet til

 

(Opgørensen viser værdier for 8 rd. 3 m. l0 sk. udgifter 9 rd. 4 m. altså underskud.

Der bliver intet til arv og deling)

 

Anna Nielsdatter    H. Brantsen

Christen Ydtsen    Niels Pedersen    Niels Poulsen