Bilag til 63a3 og 4, Hans Hendrich Meintz eller Mathisen

og Christian Mathiesen

Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset

Mandsfanger XI 10.3.1860-13.11.61 folie 48

Hans Hendrich Meintz eller Mathisen.

Dom 350, 1860  forbedringshusfange  nr.  84  ifl.  højesteretsdom  af 31.juli 1860, inddømt straffearbejde i forbedringhuset på 6 år. Dømt ved l. instans ved  den  allernådigste  kommission  af  18.7.1859 kommissions  dom  af  31.1.1860,  afleveret   til   straffeanstalten d. l0. oktober 1860. Straffetiden udløber d. l0. okt.1866, afg.  den.12. dec.1860 til Vridsløselille forbedringshus.

 

Højde 60 3/4"  Figur     prop. Lemmer middel    Hårfarve brun, Øjne brune, Næse alm. Ansigstfarve sund, Taler     dansk, Særdeles kendemærker, ingen,  Fødested:     Kallehave Færgegaard Forsorgssted. Mehrn Sogn Næringsvej.   Bomlearbejde

Alder.   38 Aar

Religion.     Evang.        conf.  Ja

Kan læse, nej - kan skrive  nej - er gift, - har 5 børn

Sundhedstilstand ved ankomsten god.

Forbrydelsen, hvorfor fangen er inddømt, Tyveri

4 Brødre, 4 Søstre, ingen straffet.

Medbragt 1 skjorte, 1 frakke, 1 par bukser, 1 par seler, 1 vest,

1 nattrøje, 1 par strømper, 1 par støvler, 1 pengepung, 1 klædesskjorte. Værdi. 5 rigsd. 40 mark.

anm. 14.1.60 tilstede konen i Nørre Mehrn pr. Præstø

 

Kilden fundet i Ældre fængselsarkiver fra København og Møn (Grøn hæfte på læsesalen i landsarkivet, Jagtvej, København.)

 

 

Bilag 63a4

 

Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset

 

 

Mandsfanger XII 15.11.1861-11.3.65 dom nr. 255/61-47/65 b.474 s.132

Christian Mathiesen, Dom 216/1862 forbedringshusfange nr.65 ifølge

højesteretsdom 24.okt.i862, straffearbejde i forbedringshus i 4 år.

Idømt i l. instans ved Vordingborg nordre birks exstraret d. 7. april

1862, afleveret til Straffeanstalten 7. nov.1862. Straffen udløber

d. 7. nov.l866. Afgået 7. nov.1866.

Højde     64 Tommer Figur

Lemmer    meddel    Haar      blond

øjne      blaa      Næse      alm.

Arsigstfarve, sund  Taler     dansk

Særdeles kendemærker, har mistet venstre hånd

Fødested  Kallehave

Forsørgelsested, Præstø Landsogn

Næringsvej, Stenhugger

alder, 40 3/4 år, religion, evang.luth.

Kan Læse, nej,  - kan skrive, nej, - er gift, - har ikke børn.

Sundhedstilstand, god. Har mistet venstre hånd ved at (spænge?) sten.

Forbrydelsen, Røveri.

Har 2 helbrødre, 2 halvsøtre, 1 søster i ?, 3 halvbrødre. Ægtefødt.

Anm. Besøg af konen af Mørkeborg, Præstø: 8.12.62, 8.6.63, 4.12.63, 9.6.64,  30.10.64,  28.2.65,  2.7.65,  28.10.65,  28.4.66,  28.6.66, 28.10.66.