Bilag til 6 Anker Jensen

Indre Missions historie. Kraghede.

Fortalt efter hukommelse af: Anker Jensen, Kraghedevej 215, Vestbjerg

 

Jeg er født i 1910, og kom til Kraghede i 1914 sammen med mine forældre, der byggede et statshusmandssted i Kraghede. Mine forældre tilhørte ikke Indre mission på det tidspunkt. Men først i 1921. Jeg husker dog Indre missions hus blev bygget i 1919. Efter hvad jeg er blevet fortalt, og selv kan huske, gik der en hel del forud for dette byggeri.

Vi havde en pastor Nielsen som sognepræst. i Ø. Brønderslev, som er vort pastorat, eller sognekirke. Pastor Nielsen gjorde et stort arbejde for Guds riges udbredelse, mest, i sine egne

sogne Ø. Brønderslev og Hallund. Man præsten tog også vidt omkring og holdt møder. Der går Mange historier fra dengang.

Engang han havde været i Biersted for at holde møde. Det var vinter og ikke vejr og veg til, at bruge præstens almindelige befordringsmiddel, cyklen. Så gik han hjem dagen efter om formiddagen. Der kom en karl kørende som skulle til Sulsted station med et læs grise. Præsten kom med op at køre, og de faldt da i snak. Nå sagde karlen du har måske været i Biersted og høre den skøre præst fra Ø. Brønderslev. Hvad de ellers talte om er måske aldrig kommet frem. Men da de kom til en korsvej og præsten stod af, fortalte han karlen hvem han var.

Nå det, var et sidespring, Man pastor Nielsen holdt også møder i Kraghede. Det foregik et stykke tid i skolen. Men læreren som jeg også selv gik til i de første skoleår, var nok ikke meget for disse møder. I hvert fald havde han en voksen datter, som blev sendt på loftet, hvor hun skramlede med stole og andre møbler, så der ikke blev ro i skolestuen. Så begyndte præsten at holde møderne på fattiggården i Kraghede, hvor bestyrerinden havde mere

forståelse for sagen.

Men i 1919 tog så pastor Nielsen initiativet til at få bygget missionshuset. Man sagde også at præsten betalte næsten det hele selv.  Nu er der det at sige til det, at pastor Nielsen var ungkarl og havde derfor nok ikke så mange fornødenheder selv. Han levede sit liv ene i den store kolde præstegård. Og når han cyklede rundt i al slags vejr, kom hjem ofte gennemblødt,, til en kold fugtig gammel præstegård. Ja. så skulle der nok et godt helbred til, og det havde han ikke. Pastor Nielsen tog syg og nedbrudt til sin hjemegn på Sjælland i 1921 og levede ikke længe derefter.

Jeg kender folk her fra sognet, der har besøgt hans gravsted. Vi havde i mange år et stort billede af pastor Nielsen i missionshuset. Under billedet stod: Nidkærhed for dit hus har fortæret mig.

  Et godt eftermæle at få, men det var sikkert sandt. Guds hus var ikke blot kirken og missionshuset, men alt det han havde rejst med forkyndelsen.