Bilag til 353 m.fl.

Afskrift af den gamle Slægtsbog fra No Præstegaard

 

Den første side synes at begynde med et navn rimeligvis Peder – (Poulsen)

dernæst står der formodentlig "Anno 1694-                      barfød (barnefødt)

den 25. oktober  I. Tye Land. i sønder Skioldborg sogn.

Anno 1690-   er min Kone fød til Verden i det her Sogn”. (Dorethe)

Anno 1722-  hafde jeg og min (Hustru?) I Jesu navn (Bryllup) i Voldbjerg Mølle.

 

Aaret 1724 d. 9. Februar er vores liden Søn Povl fød til Verden om Natten ved 12 Slet. Gud give hannem en glædelig og lyklig indgang i Verden og siden en salig Udgang af  Verden.

Hans faddere var her: Madam Buchols som bar ham

Mons. Buchols ? Michel ? Møller, Nicolaj ved Hebro Gregers Pedersen, ladefoged. paa Volberg Christen Cbristensen, her i Møllen Anna Michelsdatter i Novgaard og Sidsel Nielsdatter i Røgen Mølle og Anna Jensdatter i Sønderbye og Gunder Hansdatter i Nov 35ye og blev døbt d. 10. februar. Ved fremstillingen: Andersdatter (holdt) hannem for Præsten.

Casper Bucholts, Forvalter paa Volberg – død 1744.

Den 4. November blef vor lil(l)e Pige ”Marie Leene" fød til Verden ved

Slet om Natten. Hendes Faddere var:

Mons. Bucholts paa Volberg og Christsen Andersen i Østergaard og

Madam  Bucholts paa Volberg bar hende for Præsten

Niels Møllers Kone i Røgen Mølle og Ane Michelsdatter i Nov.

Pige  faddere (var) Jensdatter i Præstegaard og Maren  Anersdatter i

Nov Kiær. Unge Karle (var) Gregers Pedersen paa Volberg og Manderup

og  Christen her i Møllen.

Gud. lad hende voxe og tiltage – Gud til ære og os til gafn i Jesu Navn.

Anno 1726 d. Marts er vores lille Søn Michael fød ved toe timmer

over Middag og blef han holdt for Præsten af Else Degne Kone og faddere var Nicolaj ved Hebro og Mads Simmonsen i Noue,  Christensen (i) Møllen og hans Broder Peder i Nov, Jens Degn og Gregers Pedersen, ladefoged paa Volberg. Kone faddere Bodil Knudsdatter i Haalbye og Inger Anne af Sønderby.

(1. af 4 sider)