Bilag til 24-25 Jens Christian Jensen – Martine Jensen

 

B 1-6956 Udskrift af Børglum herrreds politiprotokol. Aar 1888 d.19. nov. efter kl. 1 blev Børglum herredspolitiret sat på gjæstgivergaarden i V. Brønderslev og administreret af ord. dommer og skriver i overværelse af undertegnede retsvidner. Hvorda no 328/1886

 

Ugift Martine Jensen (ane nr. 25) af Kraghede i Ø. Brønderslev med tjenestekarl Jens Christian Jensen (ane nr. 24) af Stubdrup.

 

Klga mødte og fremlagde daabs og leveattest for et af hende d. 25.april d. år født uægte barn kaldet Jens Christian Jensen (ane nr. 12). Hun udlagde som fader til dette barn, tjenestekarl Jens Christian Jensen nu af Stubdrup i Ø.Brønderslev, hvem hun såfremt forlig ej blev indgået påstået at alimentere til barnet fra 25. oktober d.å. indtil det fyldte 14. år efter amtets bestemmelse.

Indkl. var mødt og erkjendte at være fader til det ommeldte barn til hvilket han tilbød at alimentere efter klga’s påstand.

Han er født i Stubdrup i Ø. Brønderslev d.22. okt.1867 og har ophold der. Han ejer kun hvad han kan tjene. Herimod havde klga. intet at erindre. Hun opgiver, hun 10 måneders dagen for d.25. april 1888 opholdt sig i Ø.Brønderslev.

Sagen som forligt hævet.                                                             Retten hævet. Gulstad.

Retsvidner. S.R. Nielsen I.C. Blikker

 

Hjørring amt 1888, alimentation 156-282, Børglum herred, Hjørring den 22.november 1888, B 1-6956

Ved at fremsende hoslagte udskrift af en her anlagt paternitetssag ugift Martine Jensen af Kraghede i Ø. Brønderslev contra tjenestekarl Jens Christian Jensen af Stubdrup skal Jeg tjenstærbødigt tillade mig at foreslå at barnefaderen forpligtes at bidrage 40 kr. årlig til det under sagen anmeldte barn fra 25.okt. s.å, og indtil det fyldte 14. ar.

Til Hjørring amtsråd Al. 255/88

 

Bilagt en dåbsattest for Jens Chr. Jensen og en attest fra præsten at barnet opholder sig i Ø. Brønderslev sogn.