Bilag til 230a4 Hans Frandsen

(Modtaget fra Lisbeth Jørgensen 10/1 06)

 

Skifte efter Hans Frandsen findes i Aastrup Gods Skifteprotokol 22.06.1772 side 591-596.

 


Anno 1772 den 22. juni indfandt sig fuldmægtigen ved Aastrup Nicolay Brorson Agerbech på sit høje grevelig herskab, hendes høje grevelige Mand ..... Geheime Conferent-rådinde, Grevinde af Levetzaus Vegne til Aastrup etc, som rette 30. dagen efter dødsfaldet, udi stervboen efter afgangen fæster Hans Frandsen i Overklits Mølle, for at registrere og vurdere bemelte Hans Frandsens stervboes effecter og efterladenskaber til påfølgende lovlig skifte og deling imellem hans efterladte enke Karen Pedersdatter, der ved denne forretning var tilstæde og overværende, tilligemed tiltaget laugværge Jens Nielsen gårdmand i Hundelev, på den ene side og den sal. afdødes i ægteskab avlede 4 børn, nemlig Lars Hansen 15 år gl. 1 søn Frands Hansen 12 år gl. 1 do Christian Hansen 7 år gl. og 1 datter Dorthe Kirstine Hansdatter 10 år gl. på den anden side, på hvis vegne blev indsat som formynder tilsynsværge gårdmand Lars Christensen af Hundelev, Sejlstrup gods, på de umyndiges tarv og beste at opagte, som og i dag var her tilstede og blev da vurderings forretningen over stervboens effecter af gårdmand Christen Molsen af Synder Harridslev og husmand Christen Jacobsen af Hundelev, således foretaget som følger.

 

I den vester stue

 

1 stor fyhr slagborg brunmalet

2 Ryds(?)læders stole

2 træstole

1 ege dragkiste med 4 skuffer, laase beslag og nøgel

Derudi fandtes

3 ?? grøn uldgarn

2 1/2 ?? hvid do

2 (det ligner pund-tegnet - det er det samme som de to foregående) blaargarn

 

1 tin thee potte

1 tin skål

1 fyrkiste med lås og nøgle

Der udi fandtes

1 sort klædes kiole og vest

1 blakket vadmelstrøje med 3 dusin sølvknapper i (vurderet til 3 rdl)

1 blakket do med ......... ........ knapper i (4 mark)

1 blå klædes kiol

1 blakket do

1 blå skindpels

1 par skindbukser med 8 ... sølvknapper i (1 rdl.)

1 par gl. ditto

1 gl. skindundertrøje

1 hat

1 par gl. sko

1 par gl. støvler

3 par blå, 1 par sorte og 1 par hvide strømper

5 hørlærreds skjorter

2 par hørlærreds og 2 par ...lærreds ærmer

4 hørlærreds halsklude

1 gl. rød hue

 

1 gl. Ege himmel sengested med 4 stk. blå omhæng og

1 kappe, alt kantet med hvide ...... (1 rd. 2 mk)

Der udi

1 blåtærnet lærredsoverdyner (2 rd)

1 hør og 1 blaargarns lagner

1 gul stribet hampet(?) underdyne

1 ditto hovedpude

1 blåstribet ditto

1 liden gul lærreds ..... pude

1 blå og rødstribet olmerdugs hovedpude

med hørlærreds pudevår betræket

 

1 hvid porcelaiens mælkeskål

1 par messing lysestager


1 blik the potte

1 leer Spølskum

3 par diverse the kopper

1 liden sukker skål

1 glas saltkar

1 laqveret klædes børste

1 stk. udhugen messing

1 garn vinde

1 strente træ (?)

 

I den forreste Stue

 

1 aflang fyher bord på fod

2 bænke

1 stor ølglas

3 dusin melke ..... (knapp..ed)

1 tælle kniv

1 par sølv sko- og knæspænder

4 gl. ..... Sk..

1 stue uhr med grøn futteral

1 spejl med brun laqweret ramme

1 mindre do

1 sengested med gul raskes omhæng og kappe

1 ditto omhæng

Der udi

1 blå og gul ternet overdyne

1 gulstribet olmerdugs underdyne

1 blåstribet hovedpude med blåternet

1 pudevår betruket

1 gl. gulstribet hovedpude do

1 par blaargarns lagner

1 rød og grønstribet olmerdugs overdyne

1 hvid vadmels underdyne

1 blåstribet hampe hovedpude

1 ditto

2 par blaargarns lagner

 

1 jern bilægger kakkelovn med jern fod (6 rdl)

3 stk. hylder

4 .... kar

1 gl. fiel

1 gl. Madskab

1 messing Bekken

Bornemands Huus Postil

1 gl. Bibel

Johan Arens Sande Christendom

Pontoppidans Psalmebog

1 ditto salmebog

1 nye testamente

8 gl. låse uden nøgle

1 hugge jern (?)

3 d... Jern

3 ditto

1 Havle Jern (?)

1 .....

En del gl. Jern

1 gl. ..... kasse

1 kruus med tin låg

1 jern ildpande

1 fløde bøtte

2 gl. halm K....

1 blik halv pottemål

 

I Kammeret

 

1 dybt tin fad

1 flad ditto

4 flade tintallerkner

1 messing rivejern

4 gryn bøtter

2 Sille fierdinger

1 Ege halv anker

1 gl. Ege bord

1 halvanker

1 Salt olde

1 gl. glas lygte

1 gl. træ tragt

1 tin ark (?)

1 gl. hegel

3 bild jern

1 halm løb

1 tin låg til et krus

1 lyse plader med lyse sax og p.....

1 messing vægt skål

5 glas flasker

2 fyr hylder

1 ....skrin .....

1 gl. blik lygte

1 spænder børste

 

I Køkkenet

 

1 jerngryde

1 jern kedels krog

1 ildklemme

1 ... .....

1 fyr dej trug

1 gl. stand kar

1 gl. bord med hylder under

2 gl. jern pander

2 lang træe tallerkner

1 leer fad

1 jerngryde med ringe om

1 jern lampe

3 små kurve

 

I Bryggerset

 

1 kobber Fierdings Keddel (6 rdl)

2 stor kar

3 gl. kar

1 gl. træ tønde

2 gl. stripper

1 gl. stegespid

2 ballie med 2 jern giorder

1 lidet kar

1 skag foed

4 gl. sæke

Noget af et gl. Catol

1 nye ... potte

1 slibesteen

6 .... Sauge

2 høvlebenke

1 lidet gl kar

4 bl. jern .....

1 gl. Seneps kværn

4 skin skolde og 1 haar lime

1 liden bred saug og 1 ditto stik saug

8 høvle med jern

2 gl. .... skrue

1 gl. Øl tønde

1 liden gl. Sælde

1 gl. jern gryde med ...

1 lille kierne

2 gl. garn vinder

1 gl. spinderok

4 stamper gl. fiel

1 gl. otting

1 gl. lue senge blad

1 hånd øxer

1 loft stige

 

På loftet

1 gl. halv kiste uden låg

1 gl. Saddel

En deel gl. reb og tviser (?)

3 stavkar

1 gl. fyrskrin

2 gl. bly ... potte

2 jernringe og 2 jern kroge

 

3 gl. fierdinger

1 gl. læder hæste tøyr til 2 bester

1 skind sold

1 gl. fyr kasse

1 gl. bikube

1 halv allumet heste hud

1 gl. hyllie drag

1 hylli

 

I Udhusene

 

1 tylt nye fiel

4 tylter ditto

4 ligkister

1 skiærekiste med kniv

20 stk. gl. tømmer

1 slibesten med jern axel

1 jern fork

2 skovle

 

I Vejrmøllen

 

1 gl. b.... Skieppe

1 ........

1 halmløb

 

Køer

1 sort hielmet ko 9 år gl.

1 ditto 8 år

 

Får

11 får og 2 væddere med afgiøde a 1 rd er 13 rdl.

 

Svin

1 so med 2 grise

 

3 høns

 

Videre forefandtes, som var denne stervboe tilhørende og på tilspørsel erklærer enken med laugværge, at ej videre var tilbage eller forglemt, som kunde komme denne stærvboe til beste, undtagen de 3 i den forreste stue forefundne fyre skabe, hvilken i anledning af hendes erklæring at samme i deres afdøde faders levende live af ham var givet til de 3 drengebørn, som forhen er nævnet hvorfor de og i denne forretning med vurdering er forbigået, beløber sig altså det registrerede og vurderede stervboes gods og effekter til den summa 112 rdl. 5 mk. 8 sk. siger et hundrede tolv rigsdaler fem mark otte skilling.

Og da aftenen påtrængte og det i morgen er helligdag fandt skifteforvalteren det fornøden at udsætte dette skiftes holdelse til den 9. juli førstkommende samme igen at foretage og om mulig til endskab at befordre og slutte, og alle tilstedeværende blev advaret at tage møde. Således blev denne dags forretning sluttet og tilendebragt, hvilket bekræftes og med hænders underskrift. Datum Overklits Mølle ut Supra

 

Undertegnet Enken Karen Pedersdatter Mørch,

Som Laugværge Jens I:N:S: Nielsen

På høje herskabs vegne som fuldmægtig N.B.Agerbech

Som formynder og tilsynsværge for børnene Lars L:C:S Christensen

 

 

Den 9. juli 1772 var der så samling i boet igen. Enken Karen Pedersdatter Mørk havde denne gang taget sin bror Christen Pedersen i Nygaard i Kalum, Serritslev sogn som sin laugværge. Da alle børnene var umyndige var mødt og tilstede deres farbroder Simon Frandsen af Børlum