Bilag til 167a5 Christen Christensen Bæk

 

Skifte efter ane nr l67a5 Christen Christensen Bæk

fra Voldbjerg Gods skifteprotokol G 445 – 2 Fol. 77

 

Efterat Christen Christensen Bæk i Øster Noe ved Døden var afgangen den 11 December

1784 indfandt sig paa Skifte Forvalteren T.S. Hr, Kammer Raad Richters Vegne som

Fuldmægtig Michael Ingstrup fra Voldberg den 13. Ditto som næste Søgne Dag efter

dødsfaldet i Stervboe Stedet i bemeldte Øster Noe for at tage den afdødes fterladenskaber

under et lovlig Registrerings og Wurderings Behandling, til Viidere paafølgende Skifte

og Deeling imellem – Enken Karen Laustdatt. og den afdøde Sl. mands efterlevende Brødre og Søskende Nemlig 1) en Broder Anders Christens. gl 40 aar Boende i Noe Bek i Wester Noe Bye 2} med ditto Niels Christens.  gl 36 aar Værende hos bemeldte sin Broder. 3) en Søster Dorthe Christens Datter i Ægteskab med Ib Jensen Boende

i Melgrd. i Eistrup i Hee Sogn 4) en ditto Maren Christensd. i Ægteskab med Christen Søgaard i Thim Sogn. – Ved denne Forretning var tilstede Enke Maren Laustd. og som

hendes efter Loven fød og antagen Lauværge Laust Pedersen i Heeagger, da derefter

i Overværelse af   Wetterligheds og WurderingsMænd Navnlig Jens Juulsgaard og Laurits Knudsen begge af ferbemeldte Øster Noe blev Regestrered Vurdered og forretted

som følger. –

 

[Boopgørelse]