Bilag til 11 Maren Christensdatter og 23, 46, 92, 93

Ligesom min morfars navn Knud kan følges gennem 300 år, vist ved nr 336, kan min mormors navn Maren følges gennem flere generationer.

 

 93 Maren Christensdatter 1760-1848 hendes svigerdatter

47 Maren Kieldsdatter 1788-1855 hendes datter

23 Maren Hansdatter 1827-1907 hendes datter

11 Maren Christensen 1867-1904 og

5a3 Maren Kirstine (Maja) 1908-1988, som nok er opkaldt efter sin fars l. kone (hun fortæller selv, at hun var ked af navnet Maren og blev derfor kaldt Maja)

 

Da det har været noget vanskeligt at udrede denne familie, skal der gøres rede for, hvordan det skete.

 

Det begynder med mine bedsteforældres vielse 1896, hvor der står, at mormor er født i Lem, som så findes i kirkebogen. Næste skridt er hendes forældres vielse, 1855. Her får man at vide, at 23 Maren Hansdatter også er født i Lem. Hendes dåb giver forældrenes navne. 46 Hans Henrich Jeremiasen og 47 Maren Kielsdatter.

 

På den tid noteres, at 92 Jeremias Hansen er død i Lem 1828, 77 år, så jeg regner med, at han er Hans H. Jeremiasens far, hvilket senere bekræftes af læsning i bogen om Lem sogn af Alfred Kaae.

 

Hvor 46 Hans Henrich var født, blev først opdaget, da jeg fandt ham i folketællingen 1845 – den første folketalling, hvor fødested opgives – her stod Vinding sogn, og kirkebogen derfra er meget sparsom med oplysninger, så der står bare, at Jeremias og Maren fik en søn Hans, ligeså ved broderen Christians fødsel. Hans vielse havde jeg noteret i Lem, senere set hans bopæl i folketælling i Siersbæk i Hee, og tilfældigt fundet hans skifteretssag i en retsprotokol.

 

Jeg havde lagt mærke til, at der var en Anne Jeremiasdatter, som stod fadder til 23 Maren, så hun måtte være faster. Ved folketællingen 1845 tjente en 17årig Jeremias Nielsen hos Hans Jeremiasen, og han kunne vare søn af Anne og den Niels Madsen, som også var fadder til Maren.

 

At jeg skulle arbejde videre med den familie for at komme på sporet af 93 Maren, havde jeg 1ænge tænkt, men der var så meget andet, der optog mig, så det varede lange, før jeg fulgte sporet.

 

I bogen om Lem havde jeg fået bekræftet,  at  Niels  Madsen  var  svigersøn  til Jeremias Hansen, men jeg kunne ikke finde  ham  i  folketællingen  1845  i  Lem, hvorfor jeg så i fraflytningslisten, som heldigvis fandtes i kirkebogen, og  der stod, at Niels Madsen og Anne Jeremiasdatter flyttede til Borris 1833. Da jeg så fandt dem i folketællingen 1834 og 1845 i Borris, viste det sig, at Annes mor 93 Maren boede hos dem, og et tilbageblik til fraflytningslisten viste, at hun også var flyttet fra Lem sammen med dem.

 

Disse oplysninger er samlet under 93, da det var hende, det drejede sig  om,  og 1845 gav da også oplysninger, som førte videre, dels var Anne Jeremiasen født  i Vorgod,  hvor  faderen    i  flg.  folketælling  1801  viste   sig   at   være præstegårdsforpagter, dels at 93 Maren Christensdatter var født  i  Bække  sogn, Ribe amt.

 

Men en dåb af en Maren det pågældende år 1760 viste sig senere at være et forkert spor, da et skifte efter en søster til den Maren fortalte, at hun boede et andet sted.

 

Jeg har ikke fundet Marens dåb og heller ikke hendes mand Jeremias Hansens, men hans konfirmation så jeg ved et tilfælde i Ølstrup kirkebog, og da jeg også fandt en Hans Henrik Jeremiasen Bjerg død, var jeg sikker på, at jeg havde hans far. Så regnede jeg i første omgang ikke med at komme videre, men ved indtastning af Hee kirkebog til DDA fandt jeg hans fødsel i Hee 1707 og dermed hans far Jeremias Rojan, hvis kone aldrig nævnes. Han er først korporal, senere sergent og bliver i sognet til sin død 1735.